Serviceminded seniorsergent til drifts- og støttesektion - genopslag


Serviceminded seniorsergent til drifts- og støttesektion - genopslag

Kan du manøvrere i en dynamisk hverdag, er du serviceminded og er velbevandret i PM- og MM-modulerne i SAP samt forvaltningsgrundlaget?

Har du lyst, mod og evner til at være forretningsområdechefens nærmeste rådgiver på driftsområdet og har du mod på projektledelse og forretningsudvikling?

Så er dette job helt sikkert noget for dig.
Om os
Forretningsområde Kampstøtte varetager ansvaret for kapacitetsområderne artilleri og morterer, optik og sensorer, TACP- og opklaringsmateriel, mini-UAS, lejrmateriel, sanitetsmateriel, containere, løft- træk- og surringsmateriel (LTS) samt ingeniør- og CBRN materiel.

Drifts- og støttesektionen ved Forretningsområde Kampstøtte, søger en sagsbehandler med ansvaret for at støtte og rådgive forretningsområdets medarbejdere om drifts¬relaterede opgaver, herunder brug og anvendelse af de af styrelsen tildelte IT-værktøjer, samt gennemførelse af mindre projekter inden for Forretningsområde Kampstøtte.
Sektionen beskæftiger fem medarbejdere, der både omfatter militære og civile. Sektionen består af en chef og fire sagsbehandlere, der primært støtter driften, rammeaftaleproduktionen samt forretningsudviklingen ved forretningsområdet. Sektionen er præget af en fri og uformel omgangstone med respekt for den enkelte.
Om stillingen
Du skal, med reference til forretningsområdets næstkommanderende, blandt andet:
• Deltage i monitering af forretningsområdets materielsystemers driftsprofiler.
• Medvirke i planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af seminarer og møder med samarbejdspartnere.
• Bidrage til kvalitetssikring af teknisk dokumentation.
• Sagsbehandle og støtte vedr. forretningsområdets MATDATA-sager.
• Rådgivning/støtte vedr. udfasning/bortskaffelse/sanering/reduktion/substitution af materiel og kapaciteter.
• Varetager den daglige forsyningstjeneste i forretningsområdet, herunder administration af forretningsområdets myndighedsbeholdning, samt
• Være floorwalker på IETDS og KESDH (Captia).
• Understøtter Forretningsområdets sektioner med udarbejdelse af rammeaftaler.
• Deltage i – og bidrage til udvikling af forretningsområdet.
Om dig
Du er seniorsergent og har gennemført videreuddannelsestrin II for mellemledere (VUT-II/ML). Du har en stor faglig og teknisk forståelse. Du evner at løse opgaver i forhold til helheden og har sans for detaljen. Du har gennem din tidligere tjeneste oparbejdet en stor erfaring og kunnen i anvendelse af SAP/R3. Du har nemt ved at tilegne dig ny viden og kunnen på de af forretningsområdets tildelte IT-værktøjer.
Du har let til samarbejde og er god til at skabe netværk og nye relationer. Du er ikke bange for at tage initiativet og gå forrest, når det gælder løsning af opgaver, ligesom kendskab til projektledelse er en klar fordel.

Du er god til at kommunikere og kan formulere dig på skrift og tale, såvel på dansk, som på engelsk. Engelsk på niveau 3-2-3-2.

Du kan både arbejde selvstændigt og indgå i et teamwork. Derudover er det vigtigt, at du kan vejlede og sparre med forretningsområdets medarbejdere og chefer. Endelig er du struktureret og god til at prioritere dine opgaver.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Ballerup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte major Anders G. Kristensen på tlf.: 728 14971, eller pr. mail FMI-La-CHSDS@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent AFDL-1 Camlla Lindholm Johnsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS250@MIL.DK.

Vi vil bede dig søge stillingen elektronisk via linket i annoncen. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Ansøgningsfristen er søndag den 26. januar 2019.
Samtaler forventes afholdt i uge 05-06/2020.

Tiltrædelsesdato vil blive koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Forsvarsministeriets område er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE (FMI)
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) fungerer som materielfagligt videnscenter og logistisk myndighed. I samarbejde med Forsvarskommandoen med underliggende værnsstabe sikrer FMI rettidig støtte og forsyninger til Forsvarets igangværende operationer i ind- og udland. Det er FMI´s opgave at anskaffe, vedligeholde og videreudvikle materielkapaciteter for alle Forsvarets myndigheder lige fra kampvogne, skibe og jagerfly til støvler, feltrationer og lommeknive. FMI er en styrelse under Forsvarsministeriet og administrerer ca. en tredjedel af det samlede forsvarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder.
Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ballerup

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

26.01.2020

Indrykningsdato

13.01.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent