Studentermedhjælp til Institut for Ledelse og Organisation


Studentermedhjælp til Institut for Ledelse og Organisation

Har du lyst til at støtte udviklingen af ledelsesmæssige og organisatoriske forhold i forsvaret? Og har du lyst til at blive en del af et inspirerende forsknings-, uddannelses- og udviklingsmiljø?
Om os
Vi udvikler og styrker Forsvarets kompetencer til ledelse, organisationsudvikling, styring og forvaltning. Vi giver enkeltpersoner og myndigheder adgang til forskningsbaseret viden om ledelse og organisationsudvikling i militær sammenhæng, og vi medvirker til, at denne viden omsættes til anvendelse i praksis.

Vi har et fagligt miljø, hvor vi både kan fordybe os i tingene og få afprøvet teorier i praksis.
Om stillingen
Du bliver en del af en gruppe af studentermedhjælpere, der støtter i forsknings-, undersøgelses- og udviklingsopgaver inden for militær ledelse, organisation og styring.

Dine primære opgaver er at støtte den daglige drift af instituttet, og har du flair for at arbejde med branding, Podkast m.m, er der rig mulighed for at arbejde med det hos os. Hverdagen er varieret og du har fleksible arbejdsforhold.

Du har opgaver, der spænder vidt fra praktisk hjælp til mere fagligt betonede opgaver som for eksempel, at:

• yde støtte til forsknings- og udviklingsprojekter
• transskribere
• søge litteratur
• vedligeholde hjemmeside, sociale netværksfora, osv.
• hjælpe ved konferencer og undervisning.
Om dig
Du læser på en relevant samfundsvidenskabelig uddannelse, gerne bachelor, med stor interesse i ledelse og organisation.

Du har gode metodiske færdigheder og bidrager til forsknings- og analyseaktiviteter i samarbejde med kolleger.

Som person arbejder du selvstændigt og systematisk, og du er optaget af kvaliteten af det du arbejder med.

Dit arbejdssted er Svanemøllens Kaserne på Østerbro.

Der er et godt fagligt miljø, hvor særligt blandingen af militære og civile giver gode dynamikker. Hverdagen er varieret, og arbejdsforholdende er fleksible.

Den gennemsnitlige arbejdstid er 10 timer om ugen, men du skal være indstillet på at arbejde intenst i nogle perioder.

Arbejdet bliver tilrettelagt i samarbejde med dig og under hensyntagen til dine studier.
Ansættelsesvilkår
Du ansættes efter gældende overenskomst.
Til stillingen er der tilknyttet en arbejdsgiverbetalt pensionsordning.

Din ansættelse som studentermedhjælp er betinget af, at du er aktivt studerende og indskrevet ved en højere læreanstalt.

Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal blandt andet kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Michael Pingel Hansen, tlf. 72 81 75 51.

Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent, Karin Dupont på tlf. 72 81 91 34.

Send din ansøgning, CV og uddannelsesbeviser snarest og senest den 27. januar 2020.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen

MERE OM FORSVARSAKADEMIET
På Forsvarsakademiet uddanner vi fremtidens ledere i Forsvaret, så de bliver nogle af de dygtigste i NATO. Vores uddannelser er forankret i den militære profession inden for både Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet samt de elementer, der går på tværs af de tre værn.

Uddannelserne spænder over de grundlæggende sergent- og officersuddannelser i et af de tre værn eller som sprogofficer, over videreuddannelseskurser og enkeltstående kurser for Forsvarets ansatte, til Master i Militære Studier. Alle videregående uddannelser er baseret på forskning inden for vores tre kerneområder; militære operationer, militær strategi og militær ledelse, som bliver varetaget af akademiets fem institutter.

Udover at levere forskningsbaseret undervisning bruges vores militære viden også bredt i og uden for Forsvaret til gavn for samfundet, vores allierede og øvrige partnere. Akademiet har et stort netværk af samarbejdsparter ved både danske og udenlandske forsknings- og uddannelsesinstitutioner, og bidrager til udvikling af NATO's doktriner og forskningsprojekter. Læs mere om Forsvarsakademiet på: fak.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Svanemøllens Kaserne

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Civil

Funktionsniveau

C100

Ansøgningsfrist

27.01.2020

Indrykningsdato

13.01.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent