Studentermedhjælp til Institut for Militære Operationer


Studentermedhjælp til Institut for Militære Operationer

Har du lyst til at blive en del af et team af militære officerer og civile akademikere, der forsker, studerer og underviser i militære operationer?
Om os
I Center for Værnsfælles Operationer uddanner vi studerende i værnfælles militære operationer på Forsvarets masteruddannelse, Master i Militære Studier (MMS).

Vi laver studier, forsker i og formidler viden om Værnsfælles militære operationer.

Vi rådgiver Forsvarets myndigheder m.fl. og bidrager til doktrinudvikling i NATO. Vi bidrager også til, at Forsvaret uddanner dygtige og tidssvarende officerer, og til at Forsvaret udvikler og anvender sine kapaciteter hensigtsmæssigt.
Om stillingen
Du bliver en del af en gruppe af studentermedhjælpere, der hjælper med at understøtte studier, forskning og uddannelse i militære operationer. Du bliver løbende tildelt mere faglige opgaver, afhængigt af dine akademiske kompetencer. Hverdagen er varieret og du har fleksible arbejdsforhold.

Du har opgaver, der spænder vidt fra praktisk hjælp til mere fagligt betonede opgaver som for eksempel, at:

• yde administrativ støtte til forberedelse og gennemførelse af konferencer og undervisning
• støtte til udviklings- og forskningsprojekter
• litteratursøgning, litteraturstrukturering m.m.
• diverse administrationsopgaver som?

Dit fokus i første halvår af 2020 er forberedelse og gennemførelse af en større international konference med titlen: ”Civil-Military Co-operation”.
Om dig
Du læser på en relevant samfundsvidenskabelig uddannelse, og du har interesse i militære og sikkerhedspolitiske forhold.

Du har måske erfaring med administration fra andre steder i Forsvaret eller tilsvarende større organisationer. Og du har måske erfaring med forberedelse og gennemførelse af konferencer eller lignende.

Du har gode metodiske færdigheder, som du bringer i spil med dine nye kollegaer.

Som person arbejder selvstændigt og systematisk, og du er optaget af kvaliteten af det du arbejder med.

Dit arbejdssted er Svanemøllens Kaserne på Østerbro.

Der er et godt fagligt miljø, hvor særligt blandingen af militære og civile giver gode dynamikker. Hverdagen er varieret, og arbejdsforholdende er fleksible.

Den gennemsnitlige arbejdstid er 10 timer om ugen, men du skal være indstillet på at arbejde intenst i nogle perioder.

Arbejdet bliver tilrettelagt i samarbejde med dig og under hensyntagen til dine studier.
Ansættelsesvilkår
Du ansættes efter gældende overenskomst.
Til stillingen er der tilknyttet en arbejdsgiverbetalt pensionsordning.

Din ansættelse som studentermedhjælp er betinget af, at du er aktivt studerende og indskrevet ved en højere læreanstalt.

Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal blandt andet kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Center for Værnsfælles Operationer, major Thomas Jellesmark, tlf. 23 26 48 44.

Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, er du velkommen til at ringe til HR-konsulent, Karin Dupont på tlf. 72 81 91 34.

Send din ansøgning, CV og uddannelsesbeviser snarest og senest den 27. januar 2020. Skriv tydeligt, hvilken af de tre stillinger du er mest interesseret i.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Stillingerne er til besættelse snarest muligt.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen

MERE OM FORSVARSAKADEMIET
På Forsvarsakademiet uddanner vi fremtidens ledere i Forsvaret, så de bliver nogle af de dygtigste i NATO. Vores uddannelser er forankret i den militære profession inden for både Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet samt de elementer, der går på tværs af de tre værn.

Uddannelserne spænder over de grundlæggende sergent- og officersuddannelser i et af de tre værn eller som sprogofficer, over videreuddannelseskurser og enkeltstående kurser for Forsvarets ansatte, til Master i Militære Studier. Alle videregående uddannelser er baseret på forskning inden for vores tre kerneområder; militære operationer, militær strategi og militær ledelse, som bliver varetaget af akademiets fem institutter.

Udover at levere forskningsbaseret undervisning bruges vores militære viden også bredt i og uden for Forsvaret til gavn for samfundet, vores allierede og øvrige partnere. Akademiet har et stort netværk af samarbejdsparter ved både danske og udenlandske forsknings- og uddannelsesinstitutioner, og bidrager til udvikling af NATO's doktriner og forskningsprojekter. Læs mere om Forsvarsakademiet på: fak.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Svanemøllens Kaserne

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Civil

Funktionsniveau

C100

Ansøgningsfrist

27.01.2020

Indrykningsdato

13.01.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent