Kaptajn/major med stor interesse for HR til Hærkommandoens Personelsektion (G1)


Kaptajn/major (M322) med stor interesse for HR til Hærkommandoens Personelsektion (G1)

Ønsker du job i et miljø med et dynamisk og varierende opgavekompleks og søger du en udfordrende stilling med en afvekslende hverdag, hvor din evne til at håndtere komplekse og ansvarsfulde opgaver kan bringes i spil?

Ja – så er jobbet som sagsbehandler ved Personelsektionen i Hærkommandoen den perfekte stilling til dig!
Om os
Hærkommandoens væsentligste opgave er at opstille og uddanne landmilitære bidrag til både indsættelse og beredskab.

Hærkommandoen organiseres i en G1 – G8 struktur, samt en Kontrolsektion og en Ledelsessektion til støtte for Hærens øverste ledelse.

Personelsektionen (G1) i Hærkommandoen er et engageret team på seks medarbejdere.
Vi løser en bred vifte af opgaver, men fokus er at støtte Hærens myndigheder/enheder og udvikle policy/strategier inden for personel-, organisation- og strukturområdet.

Vi tilbyder en udfordrende hverdag i en spændende og velfungerende sektion, hvor sammenhold og humor spiller en stor rolle.

Vi er engagerede og lægger vægt på ansvarsbevidsthed, integritet og et godt arbejdsmiljø.
Om stillingen
Du skal være Hærkommandoens Rekrutteringsofficer og alt, hvad du arbejder med har til formål at skabe rammerne for, at Hærens myndigheder og enheder kan rekruttere og fastholde kvalificerede soldater i rette mænge, på rette sted og til rette tid!

Det betyder samtidig, at du:

- Er sagsbehandler på en række områder, herunder fastholdelse og rekruttering samt værnepligtsområdet.

- Iværksætter projekter relateret til Hærens rekruttering og fastholdelse i koordination med CH G1 og Stabschef/HKO.

- Er sagsbehandler på Hærkommandoens produktionsmål (PROM) på alle uddannelser, herunder i samarbejde med HR-P/FPS tilvejebringer grundlag for styringsinteressante PROM.

- Koordinerer med relevante sagsbehandlere ved sideordnede- og underlagte myndigheder inden for eget ansvarsområde og gennemfører samarbejdet med disse.

- Bidrager til sagsbehandlingen på reserven og til sagsbehandlingen af personelrelaterede forhold til Hærkommandoens Årsbefaling.

- Deltager i Hærkommandoens Kontrol- og Kontaktbesøg ved Hærens myndigheder.
Om dig
Du er kaptajn/major(M322).

Det er en fordel, hvis du har været underafdelingschef, men ikke et ubetinget krav.

Du har været i INTOPS, således at du kan nyttiggøre dine erfaringer i jobbet, herunder ved deltagelse i konferencer/møder, og når du giver foredrag og orienteringer – i rekrutteringsøjemed.

Du er samarbejdsorienteret, relations søgende og har en struktureret tilgang til din opgaveløsning baseret på dit helhedssyn.

Du kan samarbejde i projektorganisationer på tværs og på flere niveauer, og du kan træffe de nødvendige og effektive beslutninger.

Du kan indgå i et fagligt team som sagsbehandler med gode egenskaber indenfor planlægning og styring af pålagte opgaver, hvorfor gode analytiske egenskaber er en forudsætning.

Du kommunikerer klart skriftligt såvel som mundtligt, og så nyder du at stå på podiet og sælge varen.

Vigtigst af alt så er HR det du brænder for. Stillingen ønskes besat senest 1. april 2020, men jeg venter gerne på den rigtige!
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvaret, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer. Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Personelsektionen major Benny Egelykke Werge på tlf.: 2921 6989.

Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR konsulent Toke Rasmussen på telefon 32 66 59 91.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Ansøgningsfristen er den 9. februar 2020, og vi forventer at afholde samtaler umiddelbart herefter.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

09.02.2020

Indrykningsdato

13.01.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent