Beredskabsofficer til Beredskabsstyrelsen Nordjylland


Beredskabsofficer til Beredskabsstyrelsen Nordjylland

Vil du være en del af det nationale katastrofeberedskab herunder bidrage til at styrke samarbejdet yderligere med beredskabsaktørerne i centrets dækningsområde? Er du initiativrig, systematisk og målrettet? Er du god til at motivere og fremme et godt samarbejde?

Hvis du kan svare ja, er du allerede godt på vej til at blive vores nye beredskabsfaglige officer som sektionsleder og sagsbehandler ved Beredskabs- og Sekretariatsafdelingen.

Stillingen er ledig til besættelse 1. marts 2020 eller snarest muligt derefter.
Om os
Beredskabsstyrelsen Nordjylland er Beredskabsstyrelsens operative afdeling i Thisted, og udgør det statslige redningsberedskabs overbygningsberedskab i Nordjylland. Afdelingen gennemfører endvidere årligt uddannelse af ca. 112 redningsspecialister (værnepligtige) og har tilknyttet ca. 60 frivillige og befalingsmænd af reserven.

I Beredskabs- og Sekretariatsafdelingen er vi - udover stabschefen, der tillige er Beredskabsstyrelsen Nordjyllands souschef, 3 civile og 5 uniformerede medarbejdere. Afdelingen er organiseret i en beredskabsenhed og i et sekretariat. Desuden indgår centrets IT- og medieenhed i Beredskabs- og Sekretariatsafdelingen. De uniformerede sagsbehandlere varetager sammen med stabschefen den daglige planlægning og ledelse på det beredskabsfaglige område.

Sagsbehandlerne har den primære beredskabsfaglige kontakt til vores samarbejdspartnere, og har endvidere et bredt samarbejde med afdelingens ca. 30 vagthavende befalingsmænd. Endvidere varetager Beredskabs- og Sekretariatsafdelingen koordineringen beredskabscentrets bygge- og anlægsaktiviteter i samarbejde med Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.
Om stillingen
Du vil i samarbejde med dine kollegaer få stor indflydelse på den fortsatte udvikling af afdelingens assistanceberedskab. Desuden vil du blive en aktiv og synlig del af Beredskabsstyrelsen Nordjyllands samarbejde med de kommunale redningsberedskaber, Politi, Fødevarestyrelsen, Forsvaret og andre myndigheder.

Alt afhængig af kompetencefelt og interesse vil der være mulighed for sammen med dine øvrige kollegaer at få stor indflydelse på fordeling af de arbejdsopgaver, som løses af de uniformerede sagsbehandlere.

Du vil indgå i det statslige redningsberedskabs nationale og internationale beredskab, herunder centerets døgnbemandede assistanceberedskab.
Om dig
Vi forestiller os, at du:

Har en bred beredskabsfaglig viden og uddannelse som sætter dig i stand til at virke som officer i Beredskabsstyrelsen og vagthavende befalingsmand, herunder har en relevant videregående uddannelse på minimum bachelorniveau.

Har et bredt kendskab til og gerne erfaring fra det samlede danske beredskab.

Har forståelse for politisk ledede organisationer.

Er analytisk og kan inspirere, lede, drive og afslutte projekter.

Har en klar skriftlig fremstillingsevne.

Har mod på kompetenceudvikling og måske senere et andet job i Beredskabsstyrelsen.

Vi lægger vægt på, at du:

Er positiv, udadvendt og fleksibel.
Har gode samarbejdsevner.
Har en proces- og resultatorienteret tilgang i din opgaveløsning.
Kan håndtere flere samtidige problemstillinger.
Har en god fysik og stærk psyke.
Formår at praktisere en åben og anerkende ledelsesstil, med stor deling af viden.

Stillingen er klassificeret som sektionsleder, men det er muligt for en ambitiøs korpsmester at søge stillingen og blive ansat på en uddannelsesaftale med henblik på at blive udannet til sektionsleder.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om beredskabsofficerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter sektionsleder. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvarsministeriet.

Såfremt du er korpsmester og ansættes med en uddannelsesaftale vil du i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Interesseret?
Ønsker du yderligere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte brigadechef Lennart Kvist Sørensen på 96 17 72 10 eller sektionschef Claes Mørch på telefon 96 17 72 20.

Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR konsulent Pia Knudsen på telefon 72 81 91 44.

Ansøgning
Du bedes sende din ansøgning senest søndag den 2. februar 2020. Samtaler forventes påbegyndt snarest derefter.

Beredskabsstyrelsen er en central myndighed indenfor katastrofeberedskabet og er placeret under Forsvarsministeriet. Vores mission er at sikre borgerne et robust beredskab over for ulykker og katastrofer. Det gør vi ved at udvikle og styrke katastrofeberedskabet, så ulykker og katastrofer kan forebygges og afhjælpes.

Beredskabsstyrelsen yder assistance til kommuner, politi og andre myndigheder ved større ulykker eller katastrofer i Danmark, hvor der er brug for meget mandskab, specialmateriel eller ekspertviden, f.eks. om farlige stoffer. Beredskabsstyrelsen assisterer efter anmodning ved katastrofer i udlandet. Desuden rådgiver Beredskabsstyrelsen myndigheder og virksomheder om bl.a. beredskabsplanlægning, øvelsesvirksomhed og brandforebyggelse. Vi gennemfører også beredskabsfaglige uddannelser for indsatsledere og holdledere i det kommunale redningsberedskab samt ansatte i politiet og ved andre myndigheder.

Beredskabsstyrelsen prioriterer arbejdet med mangfoldighed og ligestilling højt og opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold m.m. til at søge stillingen.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Thisted

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Beredskabsstyrelsen (BRS)

Funktionsniveau

U300 Ledere BRS

Ansøgningsfrist

02.02.2020

Indrykningsdato

13.01.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent