Chef til I Panserinfanteribataljon/Den Kongelige Livgarde i 1. Brigade


Chef til 1. Panserinfanteribataljon ved Den Kongelige Livgarde

Har du en stærk lederprofil og evner du at skabe følgeskab i kraft af din personlige og faglige dygtighed?

Så er det måske dig vi kan bruge i stillingen som chef til 1. Panserinfanteribataljon ved Den Kongelige Livgarde (I/LG).
Om os
Den 1. Panserinfanteribataljon er opstillet ved den Kongelige Livgarde og indgår organisatorisk i 1. Brigade som den ene af brigadens tre stående kampbataljoner. Det betyder blandt andet, at du skal varetage dit chefvirke afbalanceret i forhold til både brigadechefen og regimentschefen. Der lægges vægt på, at du varetager såvel den blå vagttjeneste som den grønne felttjeneste med lige stor glæde, faglig dybde og professionalisme.

I/LG er organiseret med stab, stabskompagni, 1. Panserinfanterikompagni og 2. Mekaniserede Infanterikompagni. Aktuelt er 2. Mekaniseret Infanterikompagni er udsendt til Irak, hvorfra kompagniet returnerer februar 2020. 1. Panserinfanterikompagni er udsendt til Estland i første halvår 2020. I/LG skal indgå i NRI beredskab i 2023.

Bataljonens primære opgave er at planlægge, tilrettelægge og gennemføre Hærens Stående Reaktionsstyrkeuddannelse (SRS) for bataljonens kompagnier samt fører- og føringsuddannelse af stab og kompagniernes faste kadrer.
Om stillingen
Du bliver Chef for 1. Panserinfanteribataljon ved Den Kongelige Livgarde i 1. Brigade.

Dine primære opgaver vil være følgende:
Planlægning:
- Bataljonens samlede planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af Hærens Stående Reaktionsstyrkeuddannelse, herunder nationale og internationale indsættelser.
- Fører- og føringsuddannelse.
- Balancering af uddannelsesmål og antallet af aktiviteter i forhold til den rådige tid og fastholdelse af personel.
- Direktivgivning.
- Kontrolvirke.
- Kompetenceudvikling.
- Ressourcebevidsthed i form af overholdelse af angivne økonomiske rammer, herunder arbejdstid.

Føring:
-Bataljonens forberedelse og gennemførelse af operationer.
-Fører- og føringsuddannelse af din stab og dine kompagnichefer og disses underførere.
- Føring ved selvsyn i form af overværelse af uddannelse og indsættelse med henblik på rådgivning og vejledning, og tilvejebringelse af dit dispositionsgrundlag.
- Udarbejdelse af BBF.

Personel:
-Fastholdelse og udvikling af bataljonens førere og soldater.
Ressourcer:
-Ressourcebevidsthed.

Dine primære samarbejdspartnere vil være brigadechefen, brigadechefsergenten, regimentschefen, regimentsbefalingsmanden, chefen for II/LG, bataljonsstaben, bataljonsbefalingsmanden, kompagnicheferne og fællestillidsrepræsentanterne.

Om dig
Du har gennemført OFU/ALO og MMS eller anden ækvivalerende uddannelse og er på M401-niveau eller M331 med potentiale til udnævnelse.

Som bataljonschef går du foran som det gode eksempel, og du evner at skabe følgeskab i kraft af din personlige og faglige dygtighed. Du udstikker retning samt mål, og du forstår at skabe manøvrerum til opgavernes løsning for dine førere. Du varetager bataljonens tarv og interesser uden på noget tidspunkt at miste blikket for helhed og sammenhæng i en troppeenhed og regimentet.

Du fører bataljonen fra fronten ved tilstedeværelse, selvsyn og daglig påvirkning af alle niveauer. Du er ressourcebevidst og forstår og accepterer den prioritering som bataljonen får i de kommende år. Du tænker i helheder og delegerer opgaver.

Du er bevidst om vigtigheden af at udvikle andre, og formår at tænke koncernens udvikling og prioritering ind i udviklingen af bataljonen.

Du er en stærk lederprofil, der skaber energi og vilje til handling. Du identificerer og formulerer mål, samt motiverer dine medarbejdere til at komme i mål. Du er en katalysator for godt samarbejde i relation til alle omkring dig.

Du skaber realiserbare, ambitiøse mål, som du følger op på, og du motiverer dine medarbejdere til at nå målene.

Ansættelsesvilkår
Du vil blive ansat i henhold til rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen er indplaceret i løngruppe 1 i henhold til rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Der er mulighed for at forhandle personlige tillæg.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, er der mulighed for, at ansættelsen kan ske som tjenestemand i lønramme 37 efter en konkret vurdering. Ansøgningen skal da stiles til Hendes Majestæt Dronningen, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 37.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner.

Du må påregne i perioder at være væk fra hjemmet i længere tid for at deltage i blandt andet uddannelses- og øvelsesaktiviteter.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne under hele ansættelsesforløbet. Du skal kunne opfylde Forsvarets krav til deltagelse i internationale missioner samt kunne bestå fysiske test i henhold til Forsvarets krav.

Stillingen er med tiltrædelse pr. 1. april 2020.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, kan du kontakte Brigadechef, brigadegeneral Henrik Lyhne på 1BDE-CH@Fiin.dk eller telefon 2080 7550. Spørgsmål vedr. forhold omkring Den Kongelige Livgarde, kan du kontakte Chefen for Den Kongelige Livgarde, oberst Mads Rahbek på LG-CH@Fiin.dk eller telefon 7283 4001/5086 4749. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår mm. kan fås ved henvendelse til HR-konsulent Mette Wassmann på telefon 3266 5111.

Ansøgningen vedlagt relevante bilag sendes elektronisk via linket ’send ansøgning’ nederst. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, bedes du medbringe dem til en evt. samtale.

Ansøgningsfristen er torsdag d.30. januar 2020. Samtaler forventes afholdt i uge 6.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Allerød

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M401 Løngruppe 1 Lønramme 37 Oberstløjtnant/kommandørkaptajn

Ansøgningsfrist

30.01.2020

Indrykningsdato

10.01.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent