1. Eskadre søger faglært Bager med konditorkendskab til Kongeskibet DANNEBROG.


Faglært Bager med konditorkendskab til Kongeskibet DANNEBROG.

Søværnets måske mest spændende job som bager i en sejlende enhed, er ledig, og skal besættes i en tidsbegrænset periode.
Om os
Kongeskibet DANNEBROG tjener som officiel og privat residens og bolig for Regenten samt medlemmer af Den Kongelige Familie, når de er på togt, eller anden sejlads i hjemlige farvande eller i udlandet. Kongeskibet er en enhed, hvor søværnets traditionsrige normer holdes i hævd, hvilket den daglige tjeneste bærer præg af. DANNEBROG er en sæsonudrustet enhed, og er sejladsmæssigt operativ fra ultimo marts til primo oktober.

Viften af opgaver for skibet og dets besætning spænder meget bredt med primær fokus på, at skibet fungerer som en sejlende enhed, der under alle forhold skal understøtte skibets opgaver som platform for Den Kongelige Familie - bl.a. i fm. ceremonielle handlinger, repræsentation, bespisning og underbringelse af Kongelige personer, gæster i øvrigt og tilhørende følge. Hertil kommer klassiske sømilitære opgaver som f.eks. søredningsopgaver, farvandsovervågning o. l.

Om stillingen
Vi kan tilbyde et spændende tjenestested, i en besætning med god atmosfære og godt samarbejde med mulighed for en spændende og oplevelsesrig sæson.

Du vil indgå i et team, bestående af Forvaltningsofficeren, Proviantbefalingsmanden og 3 værnepligtige kokke.
Din primære opgave bliver at varetage den daglige drift af skibets bageri. Ligeledes varetages indkøb af råvarer til bageriet i samarbejde med Proviantbefalingsmanden.
Bageriet leverer dagligt brød og konditori til skibets besætning, samt til den Kongelige afdeling, når der er Kongelige gæster om bord - både til de daglige måltider samt til receptioner.

Dine nærmeste kolleger er to konstabler og 36 værnepligtige, som du kommer til at dele dine fritidsområder med.
Under havneophold, vil du indgå i vagten, efter udarbejdet tørnliste.
Din sekundære opgave er at deltage i skibets sanitetspatrulje.
Om dig
Du er energisk, effektiv og har mod på at give en ekstra hånd, når der er travlt. Det er vigtigt, at du er i stand til at arbejde selvstændigt med givne opgaver, og på de særlige tidspunkter jobbet som bager kræver, men også at du i høj grad er i stand til at indgå som en del af et stærkt og rutineret hold.

Dine kvalifikationer:

Krav:
- Søværnets basisuddannelse.
- Svendebrev som bager.

Ønskeligt:
- Taktisk Sanitet for enkeltmand.
Ansættelsesvilkår
tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.
Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til Forvaltningsofficeren på Kongeskibet, Kaptajnløjtnant Henrik Dahl Henriksen (Mobil: 26201810, mail: DNBR-FVO @fiin.dk. Alternativt kan SSG Lars Hoel, Søværnets Center for Administration kontaktes på telefon 72857553

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS252@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 1. februar 2020, Efter ansøgningsfristens udløb vil vi gennemføre en kvalitativ vurdering af ansøgerne og evt. indkalde til samtale.

Stillingen er til besættelse 16. marts 2020. Ansættelsen vil have en slutdato 31. oktober 2020.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om 1. Eskadre (1 ESK)
1. Eskadre omfatter spændende og alsidige arbejdspladser på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder. De sejlende enheder er primært indsat i det Nordatlantiske område og løser en lang række af Søværnets nationale opgaver 24/7/365. Opgaverne er blandt andet overvågning, suverænitetshåndhævelse, søredning og fiskeriinspektion i det nordatlantiske og arktiske område. Andre af eskadrens enheder er beskæftiget med varetagelse af søopmåling i danske og grønlandske farvande samt sejlads med Kongeskibet. Derudover har

1. Eskadre to spændende landtjenestesteder underlagt, Center for sømilitær teknologi (CST), der varetager al teknisk uddannelse i Søværnet og Center for maritim uddannelse og skibssikkerhed (CMS), der varetager uddannelsen af værnepligtige og elever, samt uddannelse i røgdykning, brandbekæmpelse, og medic uddannelser.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

01.02.2020

Indrykningsdato

10.01.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent