Studentermedhjælper med interesse for styring af Forsvaret


Studentermedhjælper med interesse for styring af Forsvaret

Vil du bidrage til udvikling af styringen af Forsvaret? Og kan du begå dig i en politisk styret organisation i spændingsfeltet mellem Forsvarets operative kapaciteter og øverste ledelse?
Om os
Planlægnings- og Styringssektionen er en del af Forsvarskommandoen, hvor vi er ankerpunkt for forligsforberedelse og –implementering. Vi er centrum for den løbende strategiske styring af Forsvaret, hvad angår kapaciteter, struktur, organisation, økonomi, mv.

Vi navigerer i spændingsfeltet mellem værnene (Flyvevåbnet, Søværnet, Hæren, Specialoperationskommandoen, mv.) og det strategiske niveau.

Vi yder daglig ledelsesbetjening til Forsvarets øverste ledelse i form af sagsoplæg, håndakter og anden ledelsesinformation, og vi har et tæt samarbejde med Forsvarsministeriets Departement.

Foruden at have ansvaret for den løbende strategiske styring, står vi også for udviklingen af styringsstrategier, -metodikker og -værktøjer.
Om stillingen
Du deltager i udvikling og test af det værktøj, der p.t. er under udvikling, og som skal sikre en bedre og mere transparent styring af sammenhængen mellem forsvarets opgaveløsning og de tildelte ressourcer (bemanding, økonomi, materiel, mv.). Dine konkrete arbejdsopgaver kan eksempelvis bestå i at:

• teste modellens funktionalitet mhp. identificering og forbedring af fejl
• lave udtræk fra DeMars
• få kendskab til SQL-databaser
• udarbejde skriftligt materiale til forelæggelse for generals-niveauet
• assistere med den videre konceptuelle udvikling af modellen
• skrive referater og arrangere møder.

Vi tilpasser naturligvis opgaverne til dine kvalifikationer.

Dit ugentlige timeantal er gennemsnitligt på ca. 15 timer, og vi udviser fleksibilitet i forbindelse med dine ferier og eksamensperioder. Vi værdsætter, at du er fleksibel i perioder med stor arbejdsbelastning.

Dit arbejdssted er Holmens Kanal 9, 1060 København K.
Om dig
Vi forestiller os, at du er studerende på overbygningen af en relevant videregående uddannelse, f. eks. Samfundsvidenskabelig, med mindst et år tilbage af studiet.

Særlige it-færdigheder ikke er en forudsætning, men for at bidrage til udviklingen af særligt it-værktøjet er det nødvendigt, at du trives med it, og at du navigerer hjemmevant i f.eks. Excel.

Du har lyst til at arbejde med flere forskellige opgaver inden for styring, og du har mod på at udfordre dig selv i en stor og kompleks, politisk styret organisation, hvor vi til tider har travlt og arbejder med korte tidsfrister.

Du besidder basale metodeevner og formulerer dig kort og præcist i skrift og tale.

Det er en fordel, hvis du har erfaring fra Forsvaret eller andre politisk styrede organisationer, men det er ikke et krav.

Som person har du en veludviklet logisk sans, og du:

• har gode samarbejdsevner og er engageret og udadvendt
• er selvkørende i opgaveløsningen og tager initiativ
• har overblik og er god til at organisere - også de praktiske opgaver.
Ansættelsesvilkår
Du ansættes efter gældende overenskomst og der er tilknyttet en arbejdsgiverbetalt pensionsordning til stillingen.

Din ansættelse som studentermedarbejder er betinget af, at du er aktivt studerende og indskrevet ved en højere læreanstalt.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du kontakte major Jonas Bille på FKO-U-PLA108@MIL.DK (tlf. 26 13 08 71) eller fuldmægtig Joakim Garsét på FKO-U-PLA109@MIL.DK (tlf. 41 85 05 77).

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR-konsulent, Karin Dupont på tlf. 72 81 91 34.

Send din ansøgning, cv og relevante uddannelsespapirer snarest og senest den 27. januar 2020. Vi holder samtaler umiddelbart efter.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

MERE OM FORSVARSKOMMANDOEN
Forsvarskommandoen er Danmarks og Rigsfællesskabets øverste militære myndighed, og har ansvaret for at udvikle, producere og indsætte de militære kapaciteter og enheder i national og international opgaver. Forsvarskommandoen ledes af forsvarschefen, der samtidig er forsvarsministerens øverste militærfaglige rådgiver. Forsvarschefen har tillige ansvaret for den operative ledelse af de danske militære styrker. Forsvarskommandoen består af Forsvarsstaben og de fem kommandoer; Hærkommandoen, Søværnskommandoen, Flyverkommandoen, Specialoperationskommandoen og Arktisk kommando.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

København

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

24.01.2020

Indrykningsdato

10.01.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent