Sagsbehandler Flyverkommandoen PPR


Sagsbehandler Flyverkommandoen PPR

Er du en engageret og ambitiøs kaptajn eller major med blik og interesse for planlægning og koordination på styringsniveau II, så kan Flyverkommandoen tilbyde dig et spændende og indflydelsesrigt job i Planlægningsafdelingens ressourceplanlægningssektion. Du kommer til at arbejde i et dynamisk miljø tæt på centrale beslutningsprocesser og vil få stor indflydelse på den korte, såvel som langsigtede planlægningsproces i Flyvevåbnet.
Stillingen er ledig til besættelse snarest muligt.
Om os
Flyverkommandoen er foresat for flyvevåbnets niveau III myndigheder og indgår som en del af Forsvarskommandoen. Flyverkommandoen er organiseret med tre divisioner, hvor Ressourceplanlægningssektionen er én af tre sektioner i Planlægningsafdelingen, der er en del af Planlægnings- og Styringsdivisionen.

Det er Ressourceplanlægningssektionens vigtigste opgave at etablere det styringsmæssige grundlag for planlægning og prioritering af ressourcerne i Flyvevåbnet, herunder være bindeledet og støtten i forbindelse med sagsbehandling, høringssvar samt rapporteringer, der går på tværs af de faglige områder i Flyverkommandoen. Dette sker med henblik på at skabe det bedst mulige grundlag for Flyvevåbnets myndigheders opstilling og indsættelse af Flyvevåbnets kapaciteter.
Om stillingen
Det primære fokus i stillingen vil ligge på at skabe det overordnede planlægningsgrundlag for flyvevåbnets myndigheder, der effektures i Flyvevåbnets Handlingsprogram og flerårsplaner for myndighederne.

Derudover vil en stor del af stillingsindholdet bestå i udarbejdelse af diverse analyser og oplæg til planlægnings- og ressourceprioriteringer til understøttelse af Chefen for Flyvevåbnets valg og prioriteringer.

Stillingen har en meget bred kontaktflade internt i Flyverkommandoen samt til andre myndigheder såvel overordnede, sideordnede som underlagt. En del af stillingsindholdet indebærer således også deltagelse i diverse arbejdsgrupper og projekter som Flyverkommandoens repræsentant i arbejdet.
Om dig
Du er uddannet kaptajn eller major i Flyvevåbnet, din tjenestegren er ikke afgørende. Det er derimod afgørende, at du har nysgerrighed og interesse for at arbejde med planlægnings- og analysearbejde i et styringsmæssigt og ressourcebevidst perspektiv. Det vil være en fordel, hvis du tidligere har arbejdet med planlægnings-, analyse- og ressourcestyringsopgaver. Du skal kunne arbejde på tværs af faglige områder og have et godt øje for helhedsperspektivet med tilhørende konsekvenser og muligheder.

Sektionen er en lille og meget specialiseret sektion, hvorfor det forventes, at du kan foretage selvstædig sagsbehandling og er klar til at udarbejde og levere beslutningsgrundlag med korte terminer.
Som person forventer vi, at du er engageret, udadvendt og arbejder struktureret med et godt fokus på at optimere og forfine de styringsmæssige processer.

Det er vigtigt, at du er i besiddelse af gode samarbejdsmæssige og sociale egenskaber, idet de interne som eksterne relationer er vigtige for sektionens arbejdsgrundlag.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Dette brede opslag omfatter kaptajner/kaptajnløjtnanter og majorer/orlogskaptajner i løngruppe 4 og 5. Stillingens indhold og niveau justeres efter den valgte kandidat.
Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Planlægningsafdelingens ressourceplanlægningssektion MJ Mads Peder Pindstofte på telefon 728 11575.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Dennis Nordahl, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 728 19141.

Ansøgningsfristen er d. 31. januar 2020 og ansættelsesdatoen vil blive endeligt koordineret i samarbejde med afgivende chef. Ansættelsessamtaler forventes gennemført lumiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FLYVERKOMMANDOEN
Flyverkommandoen består af et National Air Operation Centre, Kapacitetsdivisionen, Planlægnings- og Styringsdivisionen, Aviation Safety og en ledelsessektion.
Flyverkommandoen planlægger og gennemfører nationale luftoperationer og luftmilitære øvelsesaktiviteter, opstiller Special Operation Air Task Group, er ansvarlig for styrkeproduktionen ved Flyvevåbnets enheder, samt for at støtte underliggende myndigheders opgaveløsning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

31.01.2020

Indrykningsdato

09.01.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent