Kemiker (special- eller chefkonsulent) til Kemisk Beredskab


Kemiker (special- eller chefkonsulent) til Kemisk Beredskab

Kan du formidle vanskelig kemi på en forståelig måde?
Vil du være med til at gøre en forskel med blå blink, og har du lyst til at blive en del af Beredskabsstyrelsens Kemiske Beredskab?
Så har vi et spændende job til dig.
Om os
Vi løser akutte opgaver ved hændelser med kemiske stoffer i samarbejde med forskellige myndigheder.

Kemisk Beredskab udarbejder information om kemiske stoffer (fx APP ”Farlige stoffer”), rådgiver om kemiske stoffer, foretager analyser af kemiske stoffer og er med på skadessteder/gerningssteder.

Vi er med til at styrke og udvikle samfundets samlede beredskab.

Kemisk Beredskab ligger på Østerbro (på Københavns Universitet) og er dermed geografisk adskilt fra resten af Beredskabsstyrelsen i Birkerød.

I hverdagen har vi en uformel omgangstone med fokus på læring og udvikling, og dine input er altid meget velkomne. Vi prioriterer at hjælpe hinanden og at være fælles om opgaveløsningen.
Om stillingen
Som konsulent bliver du en del af et stærkt hold på 13 medarbejdere bestående af en kontorchef, en souschef, ti kemikere og en laborant.

I det daglige hjælper vi hinanden med opgaverne og udnytter vores forskellige fagligheder. I akutte situationer kræves selvstændig løsning af opgaverne i tæt dialog med vores forskellige rekvirenter. Opgaveløsningen sker efter fastlagte procedurer i forhold til det øvrige beredskab.

Dine arbejdsopgaver vil blandt andet være:
- At deltage i sagsbehandling og myndighedsarbejde - både nationalt og internationalt.
- At deltage i møder med redningsberedskabet, politiet, sundhedsberedskabet, forsvaret og andre myndigheder.
- At deltage i døgnberedskabet med telefonrådgivninger og udrykninger til selve hændelsen i hele Danmark og ind imellem også internationalt.
- At deltage i øvelser og undervise på kemi- og beredskabsfaglige kurser.
- At oparbejde og udføre kvalitative kemiske analyser af ukendte prøver fra vores rekvirenter, at kvalitetssikre data samt at formidle prøveresultater både mundtligt og skriftligt.
Om dig
Du har en relevant naturvidenskabelig akademisk uddannelse på minimum kandidatniveau som for eksempel cand. scient., cand. pharm., cand. polyt. eller lignende.

Du har solid relevant erfaring fra en privat eller offentlig organisation.

Du er engageret, fleksibel og tager ansvar, ligesom du er god til at formulere dig kort og præcist og samarbejde med personer på alle niveauer og til tider under stort pres.

Du ønsker at deltage i øvelser, uddannelse og møder i Danmark og ind i mellem i udlandet.

Du har erfaring med projektarbejde og projektledelse, og du kan træffe konstruktive beslutninger.

Du har forståelse for politiske og strategiske processer med tilhørende skriftlig og mundtlig formidling.

Du har arbejdet med DANAK-akkreditering af kemiske analyser efter ISO-17025. Beredskabs-styrelsen skal således i løbet af de kommende år gennemføre en akkreditering af laboratoriet. Hos Kemisk Beredskab får du mulighed for at sætte dit personlige præg på vores nye kvalitetssystem, som skal favne et meget bredt analyseprogram, hvor ingen prøver er ens.

Du har en analytisk-kemisk baggrund, da en af vores kerneopgaver netop er kemiske analyser. Vi råder over mange forskellige analyseapparater både stationære og mobile.

Det er vigtigt for os, at du trives i en stilling, der byder på stor variation – hvor dagene sjældent er ens. Du skal kunne yde optimalt i en hektisk situation, som til tider er akut og uden for normal arbejdstid.
Hos os får du mulighed for at udvikle både dine analytiske og beredskabsfaglige talenter.

Du skal efter et individuelt uddannelsesforløb indgå i Kemisk Beredskabs vagtordning (svarende til vagt fra hjemmet uden for normal arbejdstid af en uges varighed ca. hver anden måned). Det vil sige, at du skal være klar til at give telefonisk rådgivninger, rykke ud til selve hændelsen eller gå i laboratoriet.

Det er nødvendigt, at du har eller tager kørekort (B).
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat og aflønnet efter den enhver tid gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikere i staten. Derudover vil der, afhængig af dine kvalifikationer, være mulighed for at forhandle tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1% af basisløn.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen gennem hele dit ansættelsesforhold.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at kontakte souschef Ulla Klixbüll på telefon 4590 6852 eller kontorchef Anette Espersen på telefon 2245 3722, hvis du har spørgsmål angående stillingen.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesforhold kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR konsulent Annette Karlsen på telefon 7281 9170..

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Du bedes ligeledes scanne og vedhæfte relevante dokumenter, så som dokumentation for uddannelse mv.

Ansøgningsfristen er mandag den 3. februar 2020. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 7 og 8.
Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM BEREDSKABSSTYRELSEN
Beredskabsstyrelsen er en myndighed under Forsvarsministeriet. Vores mission er at arbejde for et robust samfund ved at udvikle og styrke beredskabet, så ulykker og katastrofer forebygges og afhjælpes. Beredskabsstyrelsen leder det statslige redningsberedskab og rådgiver det kommunale redningsberedskab og andre myndigheder samt yder assistance ved større eller længerevarende indsatser i Danmark, hvor der er brug for meget mandskab eller specialmateriel. Beredskabsstyrelsen assisterer også efter anmodning ved natur- eller menneskeskabte katastrofer i udlandet.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

København

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Beredskabsstyrelsen (BRS)

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

03.02.2020

Indrykningsdato

09.01.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent