Flymekaniker/pladesmed/strukturspecialist til strukturværkstedet ved Vedligeholdelsesområde Karup


Flymekaniker/pladesmed/strukturspecialist til strukturværkstedet ved Vedligeholdelsesområde Karup

Forsvarets Vedligeholdelsestjenestes (FVT), Vedligeholdelsesområde Karup søger en tekniker til at indgå i team af strukturspecialister på helikopterområdet.

Brænder du for at specialisere dig inden for strukturarbejde, har blik for detaljerne og kan se det spændende i at servicere Helikoptertyperne MH-60R Seahawk, EH-101Merlin, T-17 og AS550 Fennec. Ønsker du ligeledes at være med til at forme vores kommende flymekanikere i Flyvevåbnet, så er du måske vores nye kollega.
Om os
Vedligeholdelsesområde Karup (VO KAR) varetager Base og Line Maintenance af Forsvarets helikoptere. Enheden består af 272 stillinger fordelt på flere støtteelementer, Ledelses- og planlægningskontorer, specialværksteder og dokke til eftersyn af alle helikoptere. Da vores kunder har en klar international profil, varetager vi også vedligeholdelse i internationale miljøer og i forbindelse med øvelser.

VO KAR træner og udsender teknikere via helikopterbidrag til indsættelse i verdens brændpunkter og støtter Hæren, Søværnet, Rigspolitiet, Politiets aktionsstyrker samt udøver søredningstjeneste.

VO KAR er endvidere et godkendt praktikværksted for Forsvarets Flytekniske Uddannelseseskadrilles EASA godkendte flymekanikeruddannelse.
Om stillingen
Du indgår i den daglige vedligeholdelse af strukturopgaver, herunder gennemførsel af modifikationer, struktureftersyn, reparation af plade- og strukturdele, reparation af glasfiber og andre kompositmaterialer samt bidrager fremstilling af specialværktøj.

Du arbejder også tæt sammen med ingeniørafdelingen, for at udarbejde beskrivelser af procedurer til fremtidige modifikationer. Du udfører dokumentation og logbøger på værkstedsniveau for at kunne opretholde luftdygtigheden. Din opgave bliver ligeledes at støtte og vejlede flymekanikerelever, der gennemfører praktikforløb på værkstedet, og du bidrager løbende til at evaluere arbejdsprocedurer for AMS ansvarsområde.

Derudover skal du deltage i Helikopter Wing's rejsevirksomhed, hvor det måtte være nødvendigt, herunder nationalt såvel som internationale operationer og ved øvelser.
Om dig
Vi forventer, at du har en positiv indstilling og gode samarbejdsevner med fokus på kvalitet i din opgaveløsning, arbejdsmiljø og uddannelse af elever. Du skal kunne overskue og gennemføre pålagte opgaver i et til tider hektisk miljø, med flere samtidige opgaver. Du skal kunne indgå i og arbejde med et team af kvalificerede mekanikere ifm. flyvedligeholdelsen, så denne gennemføres i et godt og sikkert miljø.

Vi forventer, at du som minimum:
• Har flere års erfaring indenfor et af metalfagene - herunder pladesmed, klejnsmed, mekaniker eller tilsvarende, og kan arbejde med tyndplade.
• Kan begå dig på en computer.
• Er i stand til at læse skriftlige manualer og udlede korrekte procedurer.
• Er i stand til at kommunikere i skrift og tale på engelsk.
• Kan helbredsgodkendes af Forsvarets infirmerier samt bestå forsvarets fysiske basiskrav.
• Er udsendelsesparat.

Det er ønskeligt, men er ikke et krav, at du:
• Tidligere har arbejdet med flystruktur.
• Har kendskab til drejning, fræsning og diverse svejsemetoder.
• Har erfaring inden for arbejde med komposit materialer.
Ansættelsesvilkår
Konstabel i Flyvevåbnet / Søværnet
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Konstabel i Hæren
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Er du ikke konstabel og har du ikke gennemført din værnepligt, skal du inden din ansættelse være indstillet på at gennemføre afprøvning. Ligeledes skal du efter din ansættelse være indstillet på at gennemføre en militær basisuddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært løn/tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Flyvestation Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte Premierløjtnant Anders Nielsen på telefon direkte +45 728 42703 eller værkstedsleder Oversergent Carsten Hugo Rasmussen på telefon +45 728 42705 ved VO KAR.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Louise Tønning ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS248@mil.dk.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 31. januar 2020. Samtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristen. Stillingerne er til besættelse snarest efterfølgende.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består en Vedligeholdelsesdivision med af seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

31.01.2020

Indrykningsdato

09.01.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent