Efterretningsofficer til midlertidig tjeneste ved Multinational Division North


Efterretningsofficer til midlertidig tjeneste ved Multinational Division North

Brænder du for efterretningstjeneste og militære operationer?

Så opfordres du til at søge stillingen som Targeting officer i G2 ved Multinational Division North.
Om os
Multinational Division North (MND N) er et operativ divisionshovedkvarter med en afskrækkelses- og forsvarsprofil i NATOs styrkestruktur og med en permanent tilstedeværelse i Letland. I fredstid vil hovedkvarteret være beliggende i Riga, Letland og i Karup (Slagelse), Danmark.

I tilfælde af krise og konflikt skal MND N føre landmilitære styrker inden for det fulde opgavespektrum med op til seks brigader, herunder en dansk brigade i operationsområdet i de baltiske lande.

I fredstid har MND N to hovedopgaver:
- Skarp forsvarsplanlægning.
- Træning af hovedkvarteret samt underlagte enheder.

MND N støtter, træner og koordinerer den skarpe forsvarsplanlægning i ansvarsområdet med henblik på, at skabe en sammenhængende plan på tværs af landegrænser, der i højere grad tager højde for NATOs operative planlægning.

Dertil skal MND N forestå uddannelse af danske, estiske, lettiske og litauiske brigadehovedkvarterer med op til seks brigadestabe. Divisionen skal desuden gennemføre den yderligere øvelsesvirksomhed, der sikrer de landmilitære styrkers evne til at gennemføre taktiske aktiviteter, inkl. integration af enheder fra enhanced Forward Presence (eFP). Endvidere skal divisionen kunne indhente og forestå den nødvendige rapportering til foresat NATO styrkestruktur og kontinuerligt opretholde et situationsbillede i ansvarsområdet.

G2 er delt op i begge geografiske dele af hovedkvarteret og vi består af officerer og befalingsmænd fra en række lande.
Om stillingen
Som Targeting Officer er du ansvarlig for koordinationen af alle Targeting aktiviteter internt og eksternt i forhold til ASAC, herunder udarbejdelse af Target Packs. Du er ansvarlig for en kontinuerlig opdatering af targeting databasen med skarpe, relevante og korrekte informationer/beskrivelser i forhold til de udarbejdede target packs.

Target packs udarbejder du i samarbejde med SME-er fra ASAC, således target packs til enhver tid dækker over modstanderens ”nøgle materiel”, som kan variere fra ACOA til ACOA i tid og rum.

I forbindelse med Intelligence Preparation of the Battlefield (IPB) fokuserer du på de forskellige targeting behov/krav dette har i forhold til den aktuelle planlægning.

Ved planlægning af operationer, udvikler du ACOA-er med tilhørende indikations- og beslutningsoversigter. Dette gøres selvfølgelig i samarbejde med SME-er, men med dig som ansvarlig for udarbejdelsen.

Ud over disse faste opgaver, deltager du i de almindelige INTEL opgaver som f.eks. input til ICP, HVTL, fokusområder, INTSUM og INTEL GAPS.

Der må forventes rejsevirksomhed til den østlige del af hovedkvarteret i Letland, i resten af operationsområdet samt til andre samarbejdsparter.
Om dig
Du er kaptajn og har gennemført videreuddannelse trin I eller VUK/BTN og BDE. Du har en baggrund indenfor efterretningstjenesten og gerne med erfaring indenfor operationer og efterretninger på stabsniveau.

For de fleste vil arbejdet i et multinationalt divisionshovedkvarter være nyt, men så længe du har evnen og lysten til at dygtiggøre dig indenfor efterretninger og har veludviklede analytiske evner, så vil du kunne få en unik mulighed for din personlige udvikling.

Du er i stand til at formidle dine analyser enkelt og klart, herunder på engelsk i skrift og tale.

Du har et solidt kendskab til stabsmetodikken og kan arbejde med større og komplekse planlægningsopgaver selvstændigt såvel som i samarbejde med andre. Du kender til efterretningssøjlens bidrag til stabsarbejdet og er villig til at udvikle dig yderligere indenfor efterretningsområdet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Stillingen er en 2 årig rotationsstilling, tilhørende Efterretningsregimentet. Stillingen besættes med midlertidig tjenestested i MND N vestlige del af hovedkvarteret på Flyvestation Karup. Hovedkvarteret forventes at flytte, inden for cirka 2 år, til Slagelse. Tjenestestedet forventes således at skifte fra Karup til Slagelse i afgivelsesperioden.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte MNDN-DCOS Schmidt, Kim på telefon 728 31104.
Hvis du vil vide mere om tilhørsforholdet til Efterretningsregimentet, er du velkommen til at kontakte lederen af personelementet på telefon 728 29011.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Dennis Nordahl, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9141.

Ansøgningsfristen er den 30. januar 2020 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb. Stillingen ønskes besat snarest muligt og vil blive endeligt koordineret i samarbejde med afgivende chef

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, kan du medbringe disse til en evt. samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Efterretningsregimentet har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.

I Varde Kommune har partneren for eksempel mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med blandt andet sparring på jobsøgning og formidling af CV til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontant til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune.

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Jørgen Nielbæk, joni@varde.dk, 30 59 05 95.

Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer, for at skabe sikkerhed for danske soldater. Regimentet bidrager til det daglige situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder, udsendt i international tjeneste. Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i hæren.

Regimentet er placeret på Varde Kaserne og beskæftiger ca. 263 faste medarbejdere, fordelt på et garnisonsstøtteelement og en efterretningsbataljon. Regimentet uddanner ca. 250 værnepligtige om året. Endvidere er 1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon og Hærens Sergentskole også placeret på garnisonen.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Varde

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

30.01.2020

Indrykningsdato

09.01.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent