Logistikbefalingsmand til S4 ved 3 CBRN- og Konstruktionsbataljon, Ingeniørregimentet


Logistik befalingsmand til staben ved 3 CBRN & Konstruktionsbataljon ved Ingeniørregimentet

Er du skarp til logistik og IT, kan arbejde selvstændig, har viljen til at gøre en forskel, samt er service minded, så er du måske den nye logistikbefalingsmand vi mangler.
Om os
3 CBRN- og Konstruktionsbataljon er placeret på Skive Kaserne, og kendetegnes ved at være kapacitetsbærende for de tre ingeniørspecialer CBRN, GEO og Konstruktion.

Operativt består vi af en stab, et CBRN- & Geospatialkompagni og et konstruktionskompagni. Dertil tre S7’er, der dækker henholdsvis værnsfælles CBRN, værnsfælles konstruktionstjeneste og det geospatiale område i Hæren.

S7 bidrager til udvikling af de tre kapaciteter, hvilket sikre fagligheden inden for specialerne igennem uddannelsesvirksomhed og støtte i forbindelse med Hærens inspektionsvirksomhed.

Bataljonen løser store og små opgaver såvel nationalt som internationalt og har kontinuerligt større eller mindre enheder udsendt til støtte for Forsvarets internationale missioner. Derudover har bataljonen store dele af enhederne på forskellige beredskaber.

Ved S4 løser vi alle opgaver til tiden, og det betyder ofte et stort arbejdspres frem mod deadlines. Vi har et tæt samarbejde med JMTO ifm diplomat ansøgninger, grundet en stab på 51 mand der har mange øvelser i ind-og udlandet samt rejser, der alle behandles gennem S4.

Selve sektionen består udelukkende af rutinerede personer indenfor myndighedsbeholdning, hvilket betyder et relativt højt fagligt niveau. Der er en uformel tone, og alle har stor frihed i deres arbejde.
Om stillingen
Som materielbefalingsmand ved logistiksektionen, indgår du i en sektion bestående af to logistikhjælpere, en logistikbefalingsmand og en logistikofficer.

Opgaverne i sektionen er mange og meget varierede, dog er standard opgaverne fordelt på personel ved S4.

Stillingen har følgende ansvarsområde:
• Kontrol af ammunitions bestillinger, beholdninger og afskrivninger.
• Rutiner jf. 607-000.
• Ansvarlig for koordinering af LTS.
• Gennemførelse af mønstring ved staben.
• Forsyner for staben.
• Bestille, modtage og afskrive af materiel/materialer.
• Sagsbehandling/koordinering af materielforsendelser som f.eks. vores EFP bidrag.
Om dig
Du er oversergent og har forrettet tjeneste indenfor det logistiske område, på enten underafdelings- eller bataljonsniveau. Det er vigtigt, at du har et fagligt højt niveau ift forsyningstjeneste og arbejdsgangene i demars myndighedsbeholdning.

Du skal være initiativrig samt besidde et godt overblik, da opgaverne ofte kan strække sig over længere tid og forskellige områder. Du skal besidde evnen til koordination og alternative løsninger, da opgaverne kan involvere parter fra flere forskellige interne og eksterne enheder.

Du behøver ikke være uddannet ingeniørsoldat, for at komme i betragtning til stillingen.

Du har erhvervet som minimum kørekort kategori B, men er en fordel at have kategori C.

Det er at foretrække hvis du har truck certifikat B eller teleskoplæsser certifikat B.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Skive.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kaptajn Klaus Payne på telefon: 72 82 53 21 eller seniorsergent Allan W.Ø. Laustsen på telefon 72 82 53 05.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 64 eller mail FPS-BA-BS245@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 31. januar 2020 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse snarest muligt, men vi venter gerne på den rette kandidat.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.


OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Skive Kaserne, en af landets største kaserner.

Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.

Regimentet består af et garnisonsstøtteelement, tre professionelle bataljoner og en reservebataljon.

Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og kursister fra alle våbenarter og værn.

Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til.

Skive Kaserne huser også en reparationsdeling fra Trænregimentet, Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse samt Udleverende Depot Skive og Værkstedsområde Skive, begge under forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

Med op til ca. 1.500 medarbejdere, når vi er flest og inkl. værnepligtigt personel og elever, er Skive Kaserne byens absolut største arbejdsplads. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skive

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

31.01.2020

Indrykningsdato

09.01.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent