Sektionsfører til lejrdelingen ved Konstruktionskompagniet


Sektionsfører til lejrdelingen ved Konstruktionskompagniet

Vil du være med til at sikre de bedst mulige forhold for vores styrkebidrag rundt omkring i verden? Er du omstillingsparat og fleksibel samtidig med at du er en holdspiller?

Kan du sige ja til ovenstående, er stillingen som sektionsfører i lejrdelingen muligvis noget for dig.
Om os
Konstruktionskompagniet (KONSTKMP) er et specialistkompagni og en del af Ingeniørregimentet. Vi består af 152 medarbejdere fordelt i 5 delinger.

Kompagniet er værnsfælles, hvilket betyder, at vi på nuværende tidspunkt har personale fra både Flyvevåbnet og Hæren.

Konstruktionskompagniet er en del af 3 CBRN- og Konstruktionsbataljon, hvis motto beskriver hverdagen meget godt:

Everything – Everytime – Everywhere
Alting – Altid – Alle steder

Delingerne i kompagniet består af en kommandodeling, to maskindelinger, en konstruktionsdeling, en lejrdeling og en infrastruktursektion.

Vores primære opgave består i, at støtte Forsvarets enheder i opbygning og vedligeholdelse af lejre. Derudover løser vi alle tænkelige opgaver, både nationalt og internationalt. For tiden udsender vi
camp-bidrag til Irak, men har også årligt medarbejdere på Grønland i en kortere periode for at vedligeholde Forsvarets faciliteter.

Kompagniet er kendetegnet ved et højt aktivitetsniveau med til tider mange rejsedage. Derudover er kompetenceudvikling en naturlig del af hverdagen.
Om stillingen
Som sektionsfører i lejrdelingen vil du have det daglige ledelsesansvar for sektionens seks håndværkere.

I dagligdagen går en del af tiden på kasernen med at vedligeholde delingens lejrmateriel. Som sektionsfører vil en naturlig del af hverdagen være planlægning af det daglige arbejde, kommende opgaver og ikke mindst uddannelse.

Under opgaveløsning vil du have det faglige og ledelsesmæssige ansvar for at opgaven løses bedst muligt, men lægger opgaven under et andet håndværksfag end dit eget, vil du naturligt skulle støtte dig op ad dine dygtige folk.

INTOPS, i form af byggehold eller driftshold er ligeledes en væsentlig del af jobbet.
Om dig
Du er oversergent eller erfaren sergent og er uddannet håndværker indenfor et af kompagniets fagområder (tømrer, elektriker, VVS/smed eller murer/struktør).

Herudover forventes det at du som sektionsfører:
- Har lederpotentiale.
- Har en stor faglighed, som du er villig til at bringe i spil og bidrage med.
- Er resultatorienteret og kan holde fokus på givne mål.
- Udviser initiativ og skaber den nødvendige fremdrift mhp. at opnå fastsatte mål.
- Kan analysere og beherske anviste opgaver indenfor enheden.
- Kan samarbejde og herunder udvise hensyn, respekt og omsorg for undergivent personel, sideordnede, foranstående på en naturlig og respektfuld facon.
- Tage initiativ og styring, herunder kommunikere formål og mål med opgaven.
- Tør tage beslutninger.

Herudover skal du have gennemført følgende kurser/uddannelser:
- IGR 201, Føringsuddannelse I for ML ved IGR.
- TRR 1451, Køreassistentuddannelse.
- FAGLÆ, Faglærerkursus alment Hæren.
- SKYLE-II, Skydelederkursus 2
- IGR 204, Føringsuddannelse II for ML ved IGR.

Såfremt du endnu ikke har gennemført alle ovenstående kurser, vil der blive indgået en uddannelsesaftale og/eller en udviklingskontrakt der skal opfyldes forud for eventuel udnævnelse til OS.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale mhp. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Skive.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kompagnichefen kaptajn Kim Kenneth Jakobsen på telefon 72 82 83 01 eller på mail IGR-3B-300A@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 64 eller mail FPS-BA-BS245@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsten er den 2. februar 2020 og samtaler forventes afholdt løbende.

Stillingen er til besættelse fra den 1. marts 2020.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Skive Kaserne, en af landets største kaserner.

Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.

Regimentet består af et garnisonsstøtteelement, tre professionelle bataljoner og en reservebataljon. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og kursister fra alle våbenarter og værn.

Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til.

Skive Kaserne huser også en reparationsdeling fra Trænregimentet, Prinsens Musikkorps, Hjem-meværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemme-værnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse samt Udleverende Depot Skive og Værkstedsområde Skive, begge under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

Med op til ca. 1.500 medarbejdere, når vi er flest og inkl. værnepligtigt personel og elever, er Skive Kaserne byens absolut største arbejdsplads. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skive

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

02.02.2020

Indrykningsdato

09.01.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent