Rådighedsstilling - Staff Assistant All Source Intelligence ved Søværnskommandoen i Korsør


Rådighedsstilling - Staff Assistant All Source Intelligence ved Søværnskommandoen i Korsør

Shhhh…. Se lige her..
Kan du holde på en hemmelighed? Kan du tænke dig en reserviststilling i det operative, sømilitære miljø, med regelmæssig sejlads og en stor grad af medindflydelse og frihed under ansvar?

Så er muligheden nu til stede i form af stillingen som reservist-efterretningsbefalingsmand, Staff Assisstant All Source Intelligence (SA ASI) ved Søværnets Efterretningselement (SEE).
Om os
SEE er en del af Operationssektionen (i daglig tale N3) i Søværnskommandoen (SVK).
SEE står for koordineringen af den maritime efterretningsvirksomhed i Søværnet.

SVK N3 har bl.a. ansvaret for den taktiske træning af Søværnets enheder. Endvidere kan SVK N3, eller dele heraf udsendes enten som enkeltmand eller som operativ føringsenhed – endda med meget kort varsel. Vi har op til ca. 80 sejldage på et normalt år uden udsendelser, hertil kommer div. øvelseskonferencer, seminarer o.l. i både ind- og udland.

Der er travlt ved SVK N3. Sagerne er tit nye og forskellige, og der er sjældent entydige og umiddelbart klare løsninger på problemstillingerne. Der arbejdes ofte på tværs af fagområder, og vi er gode til at hjælpe hinanden, når der er behov.

Vi er en socialt anlagt myndighed, og vi påskønner nye medarbejdere, der kan bidrage til at fastholde og udvikle såvel det faglige som det sociale liv. Vi tilstræber at have en fleksibilitet for så vidt angår møde- og arbejdstider under skyldig hensyntagen til opgaveløsningen.

Du kan se frem til en stilling, hvor der lægges vægt på initiativ, professionalisme, teamwork og medindflydelse.

Vi lægger stor vægt på at vores reservister indgår på lige fod i dette fællesskab.
Om stillingen
Vi søger en oversergent eller erfaren sergent af reserven til tiltrædelse 1. marts 2020 eller snarest efter.

Opgaverne i stillingen omfatter bl.a.:

• Taktisk efterretningsarbejde i tæt samarbejde med resten af sektionen
• Arbejde med databaser, hjemmesider m.m.
• Deltagelse i planlægning af øvelser og operationer
• Selvstændigt at kunne indgå i en efterretningscelle ombord på et skib

Vi tilbyder et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund.

Du får udleveret FAP og mobiltelefon, hvilket blandt andet åbner mulighed for at arbejde fra hjemmet, når tjenesten tillader det.
Om dig
Du er M221 (eller erfaren M212) og gerne med sømilitær baggrund. Det er dog ikke et krav, da SVK N3 vil sikre en passende sidemandsoplæring og omskoling til et sømilitært miljø. Ligeledes er kendskab til efterretningsarbejde eller kampinformation en fordel.

Du arbejder selvstændigt, og har samtidigt gode samarbejdsevner. Du arbejder struktureret, med blik for at overholde terminer, samtidig med at du er i stand til at tænke utraditionelt for at nå målet. Du har gode analytiske evner og kan formidle tilfredsstillende på skrift og i tale på både dansk og engelsk. Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIG.

Du har flair for computersystemer, og kan sætte dig ind i nyt stof på kort tid.

Stillingen indebærer muligheden for udsendelser til internationale operationer og styrker samt øvelser med et relativt kort varsel. Du skal derfor være i besiddelse af blåt bevis allerede ved ansættelse i stillingen, ligesom du skal være parat til udsendelse efter tiltrædelse.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingen er niveaufastsat til oversergent af reserven, og ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Centralforeningen for Stampersonel og den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst for Centralorganisationen af 2010 (CO10).
Du bliver ansat med samme grad som du havde, da du forlod Forsvaret.

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer). Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Der indbetales ikke til pension.

Fast tjenestested vil være i hjemmet.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne i hele ansættelsesperioden.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignede operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til henholdsvis Blåt Bevis samt udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte lederen af efterretningselementet, orlogskaptajn Søren Spodsberg på telefon 72 85 30 30 eller mail: fko-sv-n3201@mil.dk eller CH N3, kommandørkaptajn Jens Kristian Terp Petersen på telefon 72 85 30 02 eller på mail: fko-sv-chn3@mil.dk.

Alternativt kan henvendelse ske til orlogskaptajn Jan Niegsch, Bemandingssektionen Korsør, Søværnets Center for Administration, på telefon 72 85 75 21 eller chefsergent John Rasmussen, samme steds, på telefon 72 85 75 22.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Cecilie Aagaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 90.

Ansøgningsfristen er den 26. januar 2020.

Efter ansøgningsfristens udløb vil vi gennemføre en kvalitativ vurdering af ansøgerne og invitere aktuelle kandidater til samtale. Samtalerne forventes gennemført i uge 5 eller 6 2020.

Stillingen er ledig til besættelse den 1. marts 2020, dog kan der efter aftale ventes på den rette medarbejder.

For at komme i betragtning til en rådighedsstilling, skal vi bede dig fremsende din ”ansøgning” med tilhørende bilag elektronisk, via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

Din ”ansøgning” vil i dette tilfælde blot være en kort besvarelse af nedenstående 4 spørgsmål:
1) Hvorfor vil du gerne være en del af reserven?
2) Hvilken uddannelse har du fra Forsvaret og/eller civilt?
3) Hvad har du arbejdet med siden du forlod Forsvaret?
4) Ser du dig selv primært have din designeringsfunktion, på en sejlende enhed eller ved Søværnskommandoens Operationssektion (SVK N3), i Korsør?

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM SØVÆRNSKOMMANDOEN
Søværnskommandoen indgår i Forsvarskommandoen og er placeret på Flyvestation Karup.
En afdeling af Søværnskommandoen er placeret på Flådestation Korsør.

Søværnskommandoen er ansvarlig for styrkeproduktion inden for det sømilitære område, herunder for at styrkeproducere og opstille sømilitære enheder inklusive Søværnets Nationale Maritime Operationscenter. Søværns-kommandoen er også ansvarlig for den nødvendige maritime nationale styrkeindsættelse op igennem kriseniveauerne fra fred over krise til krig, hvor chefen for Søværnskommandoen skal kunne fungere i rollen som national Maritime Component Commander. Søværnskommandoen gennemfører, kontrollerer og evaluerer virksomheden i Søværnet. Endelig er Søværnskommandoen ansvarlig for at opretholde værnsfaglighed og identitet.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Korsør

Lokation

Region Sjælland

Værn

Reserve-Søværnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

26.01.2020

Indrykningsdato

08.01.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent