Operativ Stabsofficer ved Søværnskommandoens Operationssektion i Korsør


Operativ Stabsofficer ved Søværnskommandoens Operationssektion i Korsør

Har du maritim taktisk indsigt, operativt overblik og mod på nye udfordringer? Vil du repræsentere Søværnet internationalt både på- og bag ved scenen? Så kan stillingen som Operativ Stabsofficer ved Søværnskommandoens Operationssektion (i daglig tale SVK N3) være noget for dig – også hvis du har en teknisk baggrund med et taktisk hjerte!

Vi mangler nye kolleger både i planlægningssektionen (PLANS) og i operationssektionen (OPS). Vi vil gerne i dialog med dig om, hvor du vil passe bedst. Mulighederne for at skabe sin egen stilling og niche er mange – og du er inviteret!
Om os
Søværnskommandoen har ansvar for at udvikle og opstille styrker inden for det sømilitære område, herunder:
● Opstilling af sømilitære kapaciteter
● Opretholdelse af beredskab
● Opretholdelse af værnsekspertise og værnsidentitet
● Kontrol af virksomheden Søværnet

Søværnskommandoens Operationssektion (SVK N3) består af 17 faste årsværk og er bosiddende på Flådestation Korsør.

Vi arbejder med sømilitære områder indenfor:
● Styrkeproduktion. Gennem planlægning og gennemførelse af øvelsesaktivitet.
● Styrkeudvikling. Gennem øvelsesaktivitet, uddannelse, doktrinudvikling og deltagelse i internationale møder og konferencer.
● Policy. Primært gennem networking med partnernationer, deltagelse i internationale seminarer og møder.
● Maritim Efterretning, idet Søværnets Efterretningselement tillige er en del af N3.

SVK N3 udgør grundstammen af det personel, der udsendes i Føringsstaben. Herudover kan personel i SVK N3 udsendes enten som enkeltmand eller som en del af en operativ føringsstab – end dog med kort varsel. Vi har ca. 60 sejldage på et normalt år uden udsendelser, hertil kommer øvelseskonferencer, seminarer, møder o.l. i både ind- og udland.

SVK N3 er et tjenestested, hvor der lægges vægt på initiativ, professionalisme, fleksibilitet, teamwork og medindflydelse. Vi har højt til loftet, og vi bestræber os på at udvikle personel i sektionen ved at tage udgangspunkt i den enkeltes kompetencer, ønsker og ambitioner. Vi prioriterer at være tæt på de taktiske niveauer og bestræber os på at levere operativ effekt til støtte for vore enheder.
Om stillingen
Søværnet er i en spændende udvikling og en række materielsystemer, der skal underbygge det, er undervejs. Her tænkes på indfasning af nye kapaciteter som slæbesonarsystemer, sonar til de maritime helikoptere og langtrækkende luftforsvarsmissiler. I SVK N3 arbejder vi med kriterierne for Søværnets styrkeproduktion og omsætter herigennem Chefen for Søværnskommandoens tanker til styrkeudvikling- og produktion.

Det betyder, at dine opgaver bl.a. bliver:
• Taktisk og operativt udviklingsarbejde, herunder udarbejdelse af doktriner inden for de primære warfare områder.
• Bestride funktionen som Battle Watch Captain/Battle Watch Officer, når føringsstaben er deployeret.
• Projektdeltager ved større aktiviteter/øvelser og assistere i forbindelse med øvelsesplanlægning.
• Sagsbehandling af andre operative eller tekniske opgaver og kommentering af sagsoplæg.

Tjenesten er dynamisk, alsidig og med stor faglig dybde og bredde. Du vil i høj grad få mulighed for at dykke ned i emner, du synes er interessante. En del af opgaverne er projektorienterede, hvorfor differentieret arbejdsbelastning forekommer. Det er derfor nødvendigt med fleksibilitet i forhold til tjenesten ved SVK N3. Du får et tværgående ansvar i såvel sektionens som enhedens opgaveløsning, både når føringsstaben er hjemme, og når vi er deployeret. Du får udleveret FAP og telefon. Der er mulighed for hjemmearbejdsdage, og vi lægger generelt vægt på at få din hverdag til at hænge sammen med rejseaktivitet, sejlads, anden mødeaktivitet og den daglige tjeneste.

Der er fast tjenestested i Slagelse med arbejdssted i Korsør.
Om dig
Du er kaptajnløjtnant eller premierløjtnant, og har gennemført hele eller dele af taktisk officerskursus (TOK) i Søværnet eller tilsvarende udenlandsk kursus. Hvis ikke, bliver det, noget af det første du skal. Du har erfaring fra tidligere tjeneste på de sejlende enheder. Du har en evne til at holde mange bolde i luften samtidig med, at du bevarer overblikket. Herudover har du faglig stolthed og en stærk faglig interesse for det maritime taktiske område. Du besidder initiativ, gode samarbejdsevner og kan arbejde selvstændigt.

Du er egnet til INTOPS, har gyldigt blåt bevis og en gyldig træningstilstandsprøve (FFT).

Endvidere bør du og din familie være afklaret med, at stillingen periodevis indebærer høj arbejdsbelastning og fravær fra hjemmet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landet grænser herunder ved enheder i internationale tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i kofliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan består Forsvarets fysiskeba basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. Du skal have gyldigt blåt bevis.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Branch Chief OPS (BC OPS) i SVK N3, orlogskaptajn Peter Højgrav på telefon 2330 8294, eller mail FKO-SV-N3301@mil.dk, eller Branch Chief PLANS (BC PLANS) i SVK N3, orlogskaptajn Lena Teglgaard-Thers på telefon 2331 3426, mail FKO-SV-N3501@mil.dk, eller Chefen for Operationssektionen, kommandørkaptajn Jens Kristian Terp Petersen på telefon 4055 9636, eller mail: FKO-SV-CHN3@mil.dk.

Har du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulenten ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, afdelingsleder Malene Nørgaard Abel på telefon 7281 9142.

ansøgningsfristen er den 16. februar 2020, og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter ved SVK N3 lokaler på Flådestation Korsør.
Stillingerne er til besættelse snarest muligt

Såfremt du er udpeget til INTOPS, bede du gør opmærksom på det i din ansøgning.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede, uanset personlig baggrund, til at søge stillingen, fordi vi tror på at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Læs mere om forsvaret på www.forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Korsør

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

16.02.2020

Indrykningsdato

08.01.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent