Beredskabsstyrelsen søger instruktør til uddannelsesenheden


Beredskabsstyrelsen søger instruktør til uddannelsesenheden

Ved Beredskabsstyrelsen Sydjylland er en stilling som instruktør ved uddannelsesenheden ledig til besættelse pr. 1. februar 2020, eller snarest derefter.
Om os
Beredskabsstyrelsen Sydjylland er Beredskabsstyrelsens operative afdeling i Syddanmark. Afdelingen varetager det statslige operative overbygningsberedskab i Syd- og Sønderjylland og Fyn og gennemfører desuden uddannelsen af ca. 90 værnepligtige redningsspecialister og ca. 30 sergentelever årligt.
Om stillingen

Som instruktør i uddannelsesenheden er duprimært beskæftiget med at bidrage til tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelsesaktiviteter for enhedens værnepligtige iht. de gældende uddannelsesbestemmelser for Redningsspecialistuddannelsen, Beredskabsstyrelsen Sydjyllands uddannelsesdirektiv og dine formelle instruktørkompetencer.

Ved Beredskabsstyrelsen Sydjylland er de værnepligtige inddelt i tre delinger, som hver har fire til seks befalingsmænd tilknyttet gennem hele uddannelsesperioden. Du skal således forvente, at du skal undervise i et bredt felt af fag, både selvstændigt og sammen med dine kolleger i delingen.

Foruden funktionen som instruktør indgår du i afdelingens udrykningsvagt på 3. vagthavendeniveau.

Den normale tjenestetid er i dagtimerne men både uddannelsen og, i særdeleshed det operative beredskab, medfører jævnligt tjeneste på andre tider af døgnet.
Om dig
Du har gennemført Beredskabsstyrelsens Mellemlederuddannelse og har erfaring med undervisning i Redningsspecialistuddannelsen og du kan lide at undervise og lede værnepligtige i dagligdagen og under vagttjeneste/indsats.

Du har gode samarbejdsevner, en god fysik, er kvalitetsbevidst og tager pludselige omvæltninger som en udfordring.

Vi forventer, at du har kørekort til kategori C men ser gerne at du har CE.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Beredskabsstyrelsen under Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Haderslev.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved at kontakte sektionschef Michael Porsgaard på tlf.: 40 63 30 77.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 64 eller mail FPS-BA-BS245@MIL.DK.

Ansøgningsfristen er søndag den 26. januar 2020. Samtaler forventes afholdt i enten uge 5 eller 6. Ansættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM BEREDSKABSTYRELSEN
Beredskabsstyrelsen er en central myndighed indenfor katastrofeberedskabet og er placeret under Forsvarsministeriet.

Vores mission er at sikre borgerne et robust beredskab over for ulykker og katastrofer. Det gør vi ved at udvikle og styrke katastrofeberedskabet, så ulykker og katastrofer kan forebygges og afhjælpes.

Beredskabsstyrelsen yder assistance til kommuner, politi og andre myndigheder ved større ulykker eller katastrofer i Danmark, hvor der er brug for meget mandskab, specialmateriel eller ekspertviden, f.eks. om farlige stoffer.

Beredskabsstyrelsen assisterer efter anmodning ved katastrofer i udlandet. Desuden rådgiver Beredskabsstyrelsen myndigheder og virksomheder om bl.a. beredskabsplanlægning, øvelsesvirksomhed og brandforebyggelse. Vi gennemfører også beredskabsfaglige uddannelser for indsatsledere og holdledere i det kommunale redningsberedskab samt ansatte i politiet og ved andre myndigheder.

Beredskabsstyrelsen prioriterer arbejdet med mangfoldighed og ligestilling højt og opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold m.m. til at søge stillingen.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Haderslev

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Beredskabsstyrelsen (BRS)

Funktionsniveau

U200 Mellemledere BRS

Ansøgningsfrist

26.01.2020

Indrykningsdato

08.01.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent