Sagsbehandler J4 - HNSCC (genopslag)


Sagsbehandler til Operationsstabens logistiksektion J4 - HNSCC

Vil du være med til at gøre en forskel i dansk forsvarsplanlægning? Er du god til at samarbejde og bringe det i spil, når opgaverne skal løses? Har du et ønske om at arbejde i et engageret værnsfælles team med en stor international kontaktflade?

Har du mod på at bidrage til opbygning og udvikling af det nyoprettede Host Nation Support Coordination Cell (HNSCC), hvis opgave er koncentreret om at yde værtsnationsstøtte til allierede enheder i Danmark.

Så er stillingen som sagsbehandler – seniorsergent - ved Operationsstabens Logistiksektion J4 i Forsvarskommandoen i Karup måske noget for dig.
Om os
Operationsstabens J4/Logistiksektion på Flyvestation Karup forestår planlægning og drift af logistik for Forsvarets indsættelser. J4 har logistisk erfaring fra Hæren, Flyvevåbnet og Søværnet, og sammen udvikler vi fælles logistiske løsninger i forbindelse med nationale og internationale styrkeindsættelser.

Vi er fremadrettet 19 M/K, inklusiv tre nyoprettede stillinger i det nye HNSCC - én oberstløjtnant som chef, 10 majorer/orlogskaptajner, seks kaptajner, én chefsergent og én seniorsergent. Forsvarets nationale og internationale engagement gør, at vi har en travl hverdag, hvor vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø med gode muligheder for kompetenceudvikling for den enkelte. I J4 arbejder vi i et værnsfælles miljø, med en uformel omgangstone, der er fleksible rammer og frihed under ansvar.
Om stillingen
Som sagsbehandler indgår du i det nyoprettede HNSCC, der fast er normeret med tre M/K - én
leder/sagsbehandler (major M331) og to sagsbehandlere (én kaptajn M321 og én seniorsergent M231).

HNSCC primære opgave er at varetage planlægnings- og driftsopgaver i relation til Forsvarets nationaleoperationer med fokus på værtsnationsstøtte til allierede enheder ved deployering eller indsættelse af beredskabsenheder i Danmark. Blandt flere specifikke opgaver kan nævnes:

Planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af værtsnationsstøtte til allierede enheder ved deres aktivering henholdsvis deltagelse i øvelser, hvor disse er meddelt adgang til dansk territorium. Dette indebærer koordination med internationale samarbejdspartnere vedrørende operative indsættelser med fokus på værtsnationsstøtte.

Bidrager til logistisk koncept- og procesudvikling i relation til værtsnationsstøtte.

Udgør nukleus af Operationsstabens HNSCC ved aktivering, idet der planlægges tilført designeret reservepersonel mhp. at kunne bemande cellen 24/7, og er ansvarlig for planlægning og gennemførelse af designeret reservepersonels uddannelse i HNSCC.

Du skal som sagsbehandler:

Du bidrager til løsning af HNSCC samlede opgaver, idet du vil være primær sagsbehandler på planlægning og gennemførelse af Host Nation Support opgaver
relateret til det maritime domæne, herunder gennemførelse af relaterede Site Surveys.

Du er primær sagsbehandler på vedligeholdelse af logistiske data og rapportering af disse i NATO fælles logistiske softwaresystem – pt. Logistic Functional Area System (LOGFAS). Deltager i internationale mødefora/arbejdsgrupper, der behandler LOGFAS funktionaliteter i relation til Host Nation Support.

Du bidrager til løsning af øvrige opgaver i rammen af J4, efter chefens bestemmelse.

Din stilling vil være præget af høj grad af selvstændighed, og du vil være del af et team som primært arbejder med beredskabsplanlægning og du vil assistere de øvrige medarbejdere, især vedrørende deployeringsplanlægning.

Omfanget af rejseaktivitet er moderat og fast tjenestested er Karup.
Om dig
Du har gennemført Videreuddannelse-II/Mellemledere i Forsvaret. Kandidater fra alle tre værn opfordres til at søge stillingen.

Alle specialer i de tre værn kan finde anvendelse. Du har erfaring fra mellemlederfunktioner i den militære struktur, samt ønskeligt stabserfaring fra en af de tre værnskommandoer.

Forudgående tjeneste som forsyningsbefalingsmand vil vægte positivt i vurderingen.
Tjenstlig erfaring med og/eller grundigt kendskab til Søværnet vil vægte positivt i vurderingen.
Du har en operativ baggrund og erfaring fra internationale missioner, gerne i en logistisk funktion og gerne som udsendt med et maritimt bidrag.

Det vil være ønskeligt, hvis du har erfaring med/indsigt i NATO logistiske softwaresystem LOGFAS og tilhørende logistiske planlægningsværktøjer.
Du trives i et dynamisk miljø og er indstillet på, at arbejdsopgaver til tider kan falde uden for normal
arbejdstid.

Du kan lide at rejse og befinder dig godt i internationale fora. Du har evnen til at agere i et internationalt miljø, hvor du enten selvstændigt repræsenterer Danmark eller ledsager Forsvarets chefer.

Du er analytisk stærk og selvstændigt tænkende, danner dig hurtigt et overblik over omfattende sager og formår med udpræget helhedsforståelse hurtigt og sikkert at identificere de afgørende elementer i en sag. Du har en høj grad af integritet, besidder gennemslagskraft og er i stand til effektivt at prioritere. Du kommunikerer klart, præcist og korrekt i tale og især på skrift, såvel på dansk som på engelsk.

Du formår at vedligeholde et godt arbejdsklima i de sammenhænge, du indgår i, og forstår værdien af et sundt, konstruktivt samarbejde internt og med relationer i Forsvarskommandoen samt eksterne samarbejdspartnere.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning. Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Kontakt og ansøgning
Ansøgningsfristen er søndag den 9. februar 2020. Ansøgningen sendes via linket i højre side. Vi forventer at holde samtaler i uge 8 og 9. Stillingen er ledig til besættelse snarest muligt.

Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, kan du kontakte lederen af HNSCC major Michael Guy Diemar på tlf. 72 84 04 57 eller mail fko-o-j407@mil.dk , alternativt chefen for Operationsstabens logistiksektion J4, oberstløjtnant Carsten Michael Freund Møller på tlf. 72 84 04 51.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Dennis Hede på mail: FPS-RA-3KOR2@mil.dk

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- ogtandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

09.02.2020

Indrykningsdato

07.01.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent