Kommunikationsassistent til Fregatten PETER WILLEMOES (genopslag)


Kommunikationsassistent til Fregatten PETER WILLEMOES (genopslag)

Har du Søværnets uddannelse i kommunikation og er du uddannet sergent, eller er du erfaren marineoverkonstabel, som ønsker at fortsætte egen udvikling og søge videre til næste niveau?

Er du interesseret i at blive en del af en højteknologisk og taktisk skarp enhed, og vil du køre et af Søværnets skarpeste radiorum op til FOST og skarpe operationer?
Om os
Fregatten PETER WILLEMOES tilhører 2. Eskadre, der opstiller enheder til internationale maritime operationer i verdens brændpunkter – fra humanitær bistand til krigsoperationer. Fregatterne er blandt Danmarks mest avancerede arbejdspladser, når det drejer sig om alsidig moderne teknologi, og kan løse en bred vifte af sømilitære opgaver.

PETER WILLEMOES er en af tre fregatter i IVER HUITFELDT-klassen, men har siden sin søsætning været en ”first mover”:

I 2015 gennemførte vi som første danske enhed træning ved Flag Officer Sea Training (FOST) i England. I 2017 var vi indsat i en amerikansk Carrier Strike Group som eskorteenhed for hangarskibet USS GEORGE H. W. BUSH. I 2019 blev vi den første fregat, der var indsat i Arktis. I 2020 får PETER WILLEMOES opgraderet sine systemer til håndtering af luftforsvarsmissilet SM2, således at vi bliver den første danske enhed, der skal testaffyre SM2, og derefter er i stand til at varetage områdeluftforsvar. I 2021 er vi atter planlagt til træning ved FOST.

Løsningen af så store opgaver har skabt en stærk kultur om bord og vi ved, at det er vores faglige stolthed, kammeratskab og positive arbejdstilgang som gør, at PETER WILLEMOES ikke står tilbage for at løse enhver opgave. Du bliver derfor en del af en af robust og sammentømret kampenhed, hvor sammenhold og udvikling går hånd i hånd med en stærk militær og maritim ånd – en kampenhed, som aktivt bidrager til at rykke grænserne for, hvad fregatvåbnet og Søværnet kan.

Du vil derfor blive en del af en yderst kompetent og skarp besætning om bord på en regulær kampenhed, hvor vi har stor fokus på de sømilitære kernekompetencer. Vi arbejder derfor målrettet på at være professionelle i udøvelsen af vores opgaver. Der er en stærk kultur om bord, der har rod i såvel Søværnets traditioner som en høj faglig stolthed.

Vi tilstræber et godt arbejdsmiljø blandt andet gennem en uformel, åben og fordomsfri omgangstone om bord. Samarbejde, professionalisme, udvikling og målrettethed er nøgleord i vores hverdag. Fregatten PETER WILLEMOES består derfor af en yderst professionel og sammentømret besætning, der ikke står tilbage for at løse enhver opgave.

Vi lægger vægt på fleksible rammer under ansvar, indenfor de muligheder som Forsvarets fokus på tilpasning af opgaver og organisation giver.
Om stillingen
Du vil som kommunikationsassistent være en del af operationsdivisionen, som består af 14 menige i kampinformationssektionen, seks menige i kommunikationssektionen, fem kampinformationsbefalingsmænd, to kommunikationsbefalingsmænd og fire taktiske officerer, samt en operationsofficer.

Din hovedopgave er at drive og udvikle radioen sammen med din daglige leder, radiostationslederen (LERA). I har en stor grad af autonomi og indflydelse på, hvordan radioen formes, og det er jeres ansvar sammen at sikre sig, at PETER WILLEMOES fortsat har et kampklart radiorum. Du kommer især til at have en central rolle i radiostationens opkøring til FOST, hvor radioen bliver en vigtig forudsætning for skibets succes.

Dine primære opgaver i basehavn vil være almindeligt forekommende opgaver på radioen, planlægning og gennemførelse af vedligeholdende uddannelse i kommunikation for kommunikatørerne, videreudvikling inden for faget kommunikation. Du vil desuden indgå i tørnen som vagtassistent.

Dine primære opgaver under sejlads vil være vagtholdsleder for radiostationen i tørn med LERA, leder af taktisk kommunikation på bro og signaldæk, planlægning og gennemførelse af vedligeholdende uddannelse og træning for kommunikationsgasterne og andre relevante medarbejdere. Især den taktiske kommunikation på broen stiller krav til en dygtig KUA, og her får du mulighed for at gøre en stor forskel for skibets taktiske opgaveløsning.

Et velfungerende og fagligt skarpt radiorum er altafgørende for fregattens kampkraft, og i den ligning er du som kommunikationsassistent en afgørende nøglespiller. Opgaverne er varierende, spændende og udfordrende, og du vil som KUA have stor mulighed for at påvirke, hvordan kommunikationsopgaverne løses.
Om dig
Du er energisk, effektiv og har mod på at give en ekstra hånd, når der er travlt. Du har gode samarbejdsevner og gode lederegenskaber, som du i din hverdag bruger aktivt til at motivere dine medarbejdere og skabe forståelse for enhedens opgave på radiostationen.

Du vil opleve en dynamisk og alsidig hverdag med mange afvekslende og spændende udfordringer. Du er konstruktiv, løsningsorienteret og du er med til at præge dine medarbejdere til at bevarer fokus.

Du skal være stabil og have ønske om en længere tjenesteperiode på fregatten PETER WILLEMOES. Vi forventer, at du er i stand til at arbejde selvstændigt, men samtidigt har evnen til at indgå i et team.

Grundet lange perioder uden sejlads i 2020, vil uddannelse og udlån komme i højsædet, og kalenderåret 2020 vil for dig derfor repræsentere en unik mulighed for at samle erfaring og styrke dine kompetencer. Derfor bør du også være parat til at assistere andre enheder i søværnet, hvor behovet opstår.

Krav:
Du skal have gennemgået CIS-III eller lignende på TAC.
Du skal have gennemgået grundlæggende sergentuddannelse, eller vurderes egnet til uddannelsen.
Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til NATO COSMIC TOP SECRET og have et gældende kryptocertifikat.
Du skal have kendskab til INFOCOM 2000, CMS og MHS systemet.

Ønskeligt:
• DeMars grundkursus og myndighedsbeholdningskursus
• NATO Frequency Management Course
• Kryptokustodekursus

Er du i tvivl om, hvorvidt dine kvalifikationer lever op til kravene, er du velkommen til at kontakte os for at høre nærmere.

Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet. Læs mere om løjtnantsuddannelsen her (link: https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/soevaernet/lojtnant/)
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en marineoverkonstabel med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.


KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til Radiostationsleder
SG Mads A. Østergaard, 2E-WILM-LERA@mil.dk, telefon 25 30 83 13 (på ENH).
Alternativt CSG John Rasmussen, SCA-K-BEM02, telefon 72 85 75 22.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS251@MIL.DK

Ansøgningsfrist er den 20.januar 2020, og samtaler forventes afholdt i umiddelbart efter.

Stillingen er til besættelse 1. marts 2020 eller hurtigst muligt.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM 2. ESKADRE

2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: Fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben.
2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Korsør

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

20.02.2020

Indrykningsdato

07.01.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent