Faglærer og underviser (oversergent) til Føringsstøtteregimenets IT tekniske uddannelseselement (genopslag)


Faglærer og underviser (oversergent) til Føringsstøtteregimenets IT tekniske uddannelseselement (genopslag)

Vil du være med til at uddanne Føringsstøtteregimentets kommende IT supportere og kunne du tænke dig at støtte allerede uddannede med vedligeholdende og ”onboardende” teknisk funktionsuddannelse?
Så skal du søge vores spændende og udfordrende stilling som IT supporter, faglærer og underviser i IT.
Om os
Communication and Information Systems Operationsstøttebataljonen (CISOPS BTN) indgår i Føringsstøtteregimentet (FSR) i Fredericia.
Bataljonen indeholder en driftsdel, hvorfra vi giver ”rygstøtte” til de tre andre bataljoner i regimentet, samt står for al den kommunikation og de informationssystemer, som skal være til rådighed mellem indsatte enheder i Danmark og som enhederne bruger operativt. Desuden indeholder bataljonen en videreudviklingsdel og en uddannelsesdel. Det IT Tekniske uddannelseselement (ITU) er en del af uddannelsesdelen.

Elementet er ansvarlig for IT uddannelse ved Føringsstøtteregimentet (FSR), og for enkelte dele, også for resten af forsvaret.
Vi forestår forberedende undervisning af soldater der skal uddannes til IT supporter, hvor vi vejleder dem der er på vej ligesom vi støtter med vejledning og sparring vedr. praktikmål mellem hovedforløb.

Vi er ansvarlige for Værnsfælles IT grundkursus og en række kurser inden for IT sikkerhed, ligesom vi er fagansvarlige for uddannelse på nye IT systemer hvor vi udvikler læringsplaner, gennemfører initial kurser hvorefter vi ”overdrager” uddannelsesansvaret til enheden. Vi har fokus på kvalitet og at det skal give værdi i enhederne.

I 2020 får elementet ansvar og afgørende rolle for IT og cyber uddannelse af cyberværnepligtige, hvor elementet skal uddanne 15 cyberværnepligtige pr. hold med to hold årligt. Konkret vil elementet forestå ca. 20 uges undervisning pr. hold i fag omkring grundlæggende IT og Cybersikkerhed

Endelig varetager vi forskellig sagsbehandling inden for f.eks. IT efteruddannelse og IT vedligeholdende uddannelse.

Vi er fysisk placeret på Ryes kaserne i Fredericia og på Høveltegaard.
Vi er i alt 6 medarbejdere, som består af en leder, 2 seniorsergenter og 3 oversergenter og måske dig?
Vi er specialister som i samarbejde er ansvarlige for tilrettelæggelse og gennemførelse af IT undervisning.
Vi kan lide at undervise og vi ser det som en unik mulighed at motivere vores kursister til at blive ”knivskarpe” til IT.

Vi arbejder målrettet, leverer løsninger med opgaven i centrum og til tiden. Vi lægger vægt på god trivsel og har uformel omgangstone. Vi tilbyder frihed under ansvar som vindes gennem selvstændighed og vedholdenhed med opgaverne.
Om stillingen
Dine hovedopgaver bliver:

Som IT supporter:
• Ansvarlig for konfiguration, vartning og opdatering af vores servere, hvor vores undervisning gennemføres fra.

Som faglærer / kursusleder:
• Ansvar for planlægning, tilrettelæggelse og kontrol af egne fag, hvor din indsats med udvikling af undervisningen og uddannelsesmaterialer er afgørende og tydelig.
• Forestå undervisning i IT primært server og operativ systemer – sekundært inden for netværk og IT sikkerhed.
• Udvikle oplæg til IT vedligeholdende uddannelse for enheder ved FSR.
• Udvikle IT funktionsuddannelse og oplæg til FSR enheder.
• Ad hoc bidrage til undervisning af cyber værnepligtige inden for eget kompetence område.

Vi tilbyder:
Faglige stærke kolleger med god mulighed for faglig sparring. Spændende opgaver hvor ”kunderne” er afhængige af at vi holder korrekt fagligt niveau. Opgaver løses både alene og i samarbejdet med teamet. Relativt forudseelig hverdag med lige så relativt kendte arbejdstider. Afgørende indflydelse på, at Regimenets fremtidige IT supportere og teknikere bliver de blandt de bedste i deres fag og holder højt IT faglige niveau.
Endelig tilbyder vi gode mulighed for videre og efteruddannelse.
Om dig
Dine faglige kvalifikationer:
• Du er uddannet IT supporter, eller afslutter snart denne uddannelse.
• Du er all round faglig funderet, med særlig interesse indenfor server, powershell, linux og sql / database.
• Du er udnævnt oversergent eller alternativ; Erfaren sergent, vurderet egnet til udnævnelse til oversergent.

Du er ikke bange for at lære nyt. Du trives når dagligdagen veksler mellem undervisning, planlægning og forberedelse.
Du trives i rollen som underviser, kan formidle kompleks læring og du bidrager til det positive læringsmiljø, hvor du er opmærksom på, at ikke alle lærer ens.
Du er en selvstarter og kan afslutte en opgave. Du ser dig selv som teamplayer, hvor du aktivt bidrager til elementet er velfungerende, at vi arbejder effektivt og altid leverer løsninger til tiden.

Ønskelige kvalifikationer:
• Microsoft MCSA certificeret eller ønsker på sigt at blive det.
• CCNA certificeret eller ønsker på sigt at blive det.
• Du Interesserer dig for IT sikkerhed.

Der kan forekomme enkelte tilfælde af undervisning/lokalkurser andre steder i landet, ved specifikke behov fra Forsvarets enheder.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Fredericia.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Har du spørgsmål om stillingen er du meget velkommen til kontakte leder for IT teknisk uddannelses element, Seniorsergent Morten Holmgaard på telefon: 20 19 73 92.
Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon: 72 81 91 63.

For at komme i betragtning til stillingen, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag. Ansøgningen sendes elektronisk via linket ”send ansøgning”. Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Stillingen er til besættelse snarest muligt efter ansøgningsfristens udløb.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FØRINGSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed, som indgår under Hærkommandoen med enheder i Fredericia, Haderslev, Karup og Høvelte.
Føringsstøtteregimentet leverer føringsstøtte i form af hovedkvarters- og communication Information System kapacitet til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Arktisk Kommando,
Specialoperationskommandoen og NATO.
Regimentet udvikler, producerer og indsætter føringsstøttekapaciteter i nationale, internationale og multinationale operationer.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ryes Kaserne

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

26.01.2020

Indrykningsdato

07.01.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent