Operationsbefalingsmand i G5 ved Multinational Division Nord


Operationsbefalingsmand i G5 ved Multinational Division Nord

Interesserer du dig for og har flair for styring af processer og koordination, er du som en fisk i vandet, når der er mange bolde i luften og kan du se en spændende professionel udfordring ved at skulle bidrage til planlægning af divisionsoperationer i et skarpt multinationalt miljø?

Vil du være med til at binde det operative planlægningsarbejde sammen på tværs af flere kommando- og kontrolsystemer?

Kan du svare ja til ovenstående og er du klar til store udfordringer i et multinationalt og operativt miljø, hvor du vil få et stort ansvar for udviklingen af processer, så er stillingen som operationsbefalingsmand i G5 stillingen for dig!
Om os
Multinational Division North (MND North) er et operativ divisionshovedkvarter med afskrækkelses- og forsvarsprofil i NATOs styrkestruktur med en permanent tilstedeværelse i Letland. I fredstid vil hovedkvarteret være beliggende i Riga, Letland og i Karup, Danmark.

MND North er en taktisk landmilitær føringskapacitet, der i fredstid kan gennemføre operativ planlægning og koordination af hærstyrker i Estland og Letland, samt en kapacitet, der i tilfælde af krise og konflikt kan føre landmilitære styrker inden for det fulde opgavespektrum.

MND N hovedopgaver er i fredstid at forestå uddannelse af danske, estiske, lettiske og litauiske brigadehovedkvarterer. Divisionen skal desuden gennemføre den yderligere øvelsesvirksomhed, der sikrer landmilitære styrkers evne til at gennemføre taktiske aktiviteter, inkl. integration af enheder fra enhanced Forward Presence (eFP). Endvidere skal divisionen kunne indhente og forestå den nødvendige rapportering til foresat NATO styrkestruktur og opretholde et situationsbillede i ansvarsområdet. Slutteligt skal divisionen støtte forsvarsplanlægning i ansvarsområdet.

Herudover bidrager MND North til udvikling af den danske, estiske og lettiske hær inden for bl.a. studie- og udviklingsvirksomhed, doktrinområdet og specialer på troppeenhedsniveauet.
Om stillingen
Stillingen oprettes med fast eller midlertidig tjenestested i MND N vestlige del af hovedkvarteret på Flyvestation Karup, der inden for cirka to år flyttes til Slagelse. Der er mulighed for, at arbejde fra Slagelse, idet der må forventes to-tre dages tjeneste i Karup hver anden uge efter enhedens behov.

I forbindelse med stillingen vil der være rejsevirksomhed til den østlige del af hovedkvarteret i Letland, i resten af operationsområdet samt til andre samarbejdsparter.

I fredstidstid er du en vital af G5, og du vil blive ansvarlig for at koordinere og samle input, når vi udvikler operative planer, hvad enten det er reel forsvarsplanlægning i rammen af NATO, på øvelser eller til uddannelsesbrug. Du vil derudover blive en vigtig spiller i G5 fortsatte opbygning og udvikling af interne processer for opgavestyring samt informationsstyring/-deling fordelt på to lokaliteter, i samarbejde med CH og NK i G5 samt andre dele af staben.

Stillingen vil i krise og konflikt, samt under øvelser indgå i plancentret, hvor du, har ansvaret for at understøtte planlægningsprocesserne og herunder koordinere centrets arbejde i Sitaware HQ samt evt. andre NATO kommando- og kontrolsystemer. Herudover styrer du Plancentrets informations- og vidensdeling samt forberedelserne til divisionens befalingsudgivelser og visse koordinationsmøder.

Du skal ydermere forvente at stå i spidsen for udarbejdelsen af rutine FRAGO’er i koordination med lederen af dit planlægningshold.

Du være ansvarlig for at føre, lede og vejlede stabshjælpere i G5 og Plancentret. Dette sker i koordination med divisionens Command Support Battalion.

Der vil i stillingen være et behov for både at kunne løse pludseligt opståede problemer, samt behov for at kigge langt ud i fremtiden. Behov der løses med udgangspunkt i en praktisk tilgang og en god operativ forståelse.

Stillingen er en af i alt to OBM i G5, hvor den anden vil være placeret i Letland. Der vil være tæt samarbejde med hhv. CH og NK i G5. Grundet hovedkvarterets operative karakter og den geografiske opdeling af hovedkvarteret, må der forventes både øvelses- og rejseaktivitet i stillingen.
Om dig
Du er uddannet seniorsergent eller en dygtig oversergent, der er vurderet egnet til næste niveau.

Hvis du er oversergent med den rette operative baggrund og erfaring, vil der være mulighed for at gennemføre Militær Akademi Uddannelse (MAU) i stillingen.

Du har erfaring fra operative stillinger. Om du kommer fra Hæren eller et af de andre værn er ikke afgørende, blot du er klar til lære at indgå i et hærtungt hovedkvarter.

Det er et krav, at du er initiativrig, har en evne til at identificere og forstå komplekse sammenhænge, formår at arbejde selvstændigt og har evnerne til at indgå i mange forskellige relationer. Du skal være indstillet på at kunne virke i et internationalt miljø, hvor såvel nationale som internationale hensyn skal indgå i dine beslutninger og ageren.

Du skal besidde gode kommunikative evner på både dansk og engelsk i såvel tale som på skrift jf. STANAG 3-3-3-3.

Det er ønskeligt, at du kan anvende Sitaware Hq (LC2IS) Share Point, ligesom du skal forvente uddannelse i evt. NATO C2 systemer, der anvendes af foresat..

Ydermere forventes det, at du videreudvikler dig løbende og gennemfører, eller har gennemført NATO NCO Orientation Course.

Det er ønskeligt, at du i stillingen yderligere deltager i NATO NCO Advanced Leadership Course.

For at højne dine operative kompetencer, kan der være mulighed for at gennemføre dele af Føringskursus ved FAK, såfremt du både besidder viljen og evnen, som en del af din personlige kompetenceudvikling.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale mhp. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Du kan vælge at få fast tjenestested i enten Karup eller Slagelse. Skulle du vælge at have fast tjenestested i Slagelse, gennemføres tjenesten i Karup i overensstemmelse med tjenesterejseaftalen.

Vælger du få fast tjenestested i Karup, vil det kunne opretholdes indtil hovedkvarteret flytter til Slagelse, forventet medio 2021.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Din ansøgning skal inkludere dit CV på engelsk.

Hvis du vil høre mere om stillingen er du velkommen til at kontakte næstkommanderende for G5 oberstløjtnant Brian Nissen. Da G5 arbejder i et mobiltelefonfrit miljø bedes du sende ham en sms med navn og nummer på tlf.: +45 407 407 50, hvorefter han vender tilbage til dig.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 64 eller mail FPS-BA-BS245@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 7. februar 2020.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM MULTINATIONAL DIVISION NORTH
Multinational Division North (MND N) er et operativ divisionshovedkvarter med afskrækkelses- og forsvarsprofil i NATOs styrkestruktur med en permanent tilstedeværelse i Letland. I fredstid vil hovedkvarteret være beliggende i Riga, Letland og i Karup, Danmark.

MND N er en taktisk landmilitær føringskapacitet, der i fredstid kan gennemføre operativ planlægning og koordination af alle felthærstyrker i de baltiske lande, samt en kapacitet, der i tilfælde af krise og konflikt kan føre landmilitære styrker inden for det fulde opgavespektrum med op til seks brigader, herunder en dansk brigade, i operationsområdet indtil eksempelvis NATOs hurtige udrykningsstyrke og efterfølgende opfølgningsstyrker ankommer.

MND N hovedopgaver er i fredstid at forestå uddannelse af danske, estiske, lettiske og litauiske brigadehovedkvarterer med op til syv brigadestabe. Divisionen skal desuden gennemføre den yderligere øvelsesvirksomhed, der sikrer landmilitære styrkers evne til at gennemføre taktiske aktiviteter, inkl. integration af enheder fra enhanced Forward Presence (eFP). Endvidere skal divisionen kunne indhente og forestå den nødvendige rapportering til foresat NATO styrkestruktur og opretholde et situationsbillede i ansvarsområdet. Slutteligt skal divisionen støtte forsvarsplanlægning i ansvarsområdet med henblik på at skabe en sammenhængende plan på tværs af landegrænser, der i højere grad tager højde for NATOs operative planlægning.

Herudover bidrager MND N til udvikling af den danske, estiske og lettiske hær inden for bl.a. studie- og udviklingsvirksomhed, doktrinområdet og specialer på troppeenhedsniveauet.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Antvorskov Kaserne

Lokation

Region Sjælland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

07.02.2020

Indrykningsdato

07.01.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent