Kontorhjælper (korporal) til uddannelsessektionen ved Hærens Sergentskole (genopslag)


Kontorhjælper (korporal) til uddannelsessektionen ved Hærens Sergentskole (genopslag)

Er du udadvendt og har overblik? Er du struktureret og kan organisere?
Motiveres du af at være primus motor på kursus- og uddannelsesadministration og trives du med en stor kontaktflade?
Så har du nu muligheden for at blive ansat som kontorhjælper i uddannelsessektionen ved Hærens Sergentskole i Varde.
Om os
Hærens Sergentskole uddanner Hærens befalingsmænd. Derudover uddanner skolen sergenter til de forskellige officersgrunduddannelser samt udbyder efter- og videreuddannelser til befalingsmænd i Hæren.

Hærens Sergentskole (HSGS) er underlagt Forsvarsakademiet som en selvstændig, sideordnet myndighed på lige fod med værnenes officersskoler. HSGS består af Grundlæggende Sergentud-dannelse, Officersgrunduddannelser, Videreuddannelsen for mellemledere, og en stab og støttefunktioner til uddannelserne. Staben varetager funktioner som bl.a. ledelse, personelforvaltning, uddannelsesplanlægning og -udvikling, logistik, økonomi, forvaltning og administration.

Vi har behov for en kontorhjælper, som kan varetage rollen som uddannelsessekretær i samarbejde med en af sektionens uddannelsesstøtteofficerer, hvor opgaven er at styre og strukturere de administrative opgaver.

Uddannelsessekretæren er en nøglefunktion ved Hærens Sergentskole, og yder støtte til både skolens ledelse og skolens kurser og uddannelser samt elever og studerende.

Den fælles motivation ved skolen er at uddanne dygtige befalingsmænd til Hæren og Forsvaret, der lever op til Hærens Befalingsmænds Kerneværdier.
Om stillingen
Som kontorhjælper i uddannelsessektionen er du direkte underlagt lederen for Uddannelsessektionen og løser opgaver i rammen af Uddannelsessektionen i relation til den Militære Akademiuddannelse (MAU).

Dine opgaver vil primært være centreret omkring administration og drift af Hærens Sergentskoles uddannelsesvirksomhed. Du vil være skolens første kontakt for eksterne myndigheder, skolens ansatte og de studerende i relation til MAU.

Uddannelsessektionens opgave er blandt andet at levere støtte til skolens uddannende afdelinger, så disse får bedst mulige vilkår for at skabe tilfredsstillende læring og resultater. Opgaven løses i tæt koordination med en skolens uddannelsesstøtteofficerer.

Opgaverne som kontorhjælper består overordnet set af; koordination og samarbejde med Forsvarets Personalestyrelse og andre eksterne myndigheder i forhold til at opsætte og efterbehandle uddannelser i Arrangementsstyring (SAP, DeMars), koordination og samarbejde med primært videreuddannelsesafdelingen med henblik på styring af kurser og moduler samt administration af elever i Arrangementsstyring.

Herudover vil der være ad-hoc opgaver i forhold til udarbejdelse af statistikker og protokoller, styring og deltagelse ved modulafslutninger samt andre administrative opgaver i relation til MAU.

Stillingen indeholder et stort planlægnings- og koordinationsansvar, og giver dig god mulighed for at udvikle og påvirke processerne forbundet med uddannelsesvirksomhed samt sparring med engagerede kollegaer.
Om dig
Du er udadvendt, kan holde overblik over flere processer samtidig samt arbejde selvstændig i en omskiftelig hverdag. Du er omstillingsparat i forhold til hverdagen og opgaverne. Du bruger dit netværk og fungerer godt med en stor og bred kontaktflade og har lyst til at være skolens ansigt udadtil i forhold til kurser og uddannelser.

Det er vores forventning at den rette kandidat til stillingen er fagligt kontoruddannet korporal og har erfaring med personale- og uddannelsesadministration. Du er uddannet i DeMars i forhold til arrangementsstyring og personaleadministration. Vi forventer at du er fortrolig med Microsoft Office-pakken samt rutineret i anvendelse af FES serviceportal. Desuden er det et plus, hvis du har erfaring med repræsentative opgaver fx mødebooking og -klargøring samt støtte i forbindelse med parader og andre højtidligheder.

Vi lægger vægt på, at du er selvstændig, initiativrig og nærværende i funktionen. Du er robust, positiv og har et godt humør i hverdagen. Du er direkte og tydelig i din kommunikation og kan tilpasse denne i forhold til modtageren.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en faglig korporal stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren.

Dit faste tjenestested vil være i Varde.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kaptajn Henrik Lykke på telefon: 50 87 83 29 / FAK-HS-UD01@mil.dk
Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR- Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon: 72 81 91 63.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning. Ansøgningsfristen er den 26. januar 2020 og samtaler forventes gennemført i uge 5. Stillingen er til besættelse hurtigst muligt. Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Øvrige forhold:
Varde Kommune forventes med Danske Artilleriregiment, Hærens Efterretningsregiment og Hærens Sergentskole, fremover at have ca. 1000 militære arbejdspladser. Der er hermed skabt et geografisk område, hvor du senere vil have muligheder for at søge nye udfordringer som major m.v.

Varde Kommune tilbyder en tilflytterordning, der betyder, at der tages ekstra hånd om tilflyttere til kommunen. Der gives service og hjælp, samt mulighed for oplevelsesture for at skabe kendskab til området med henblik på bosætning. Derudover er der en partner-jobordning, hvor en partner tilbydes jobsamtale på ansøgte jobs i Varde og Esbjerg kommune.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Varde

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M113 Korporal

Ansøgningsfrist

26.01.2020

Indrykningsdato

07.01.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent