Erfaren maritim sagsbehandler til VTS området - GENOPSLAG


MARITIM SAGSBEHANDLER

Har du lyst til at bidrage til sejladssikkerheden i de danske VTS (Vessel Traffic Service) områder? Søværnets Overvågningsenhed søger en erfaren og dygtig maritim sagsbehandler til staben med interesse for VTS drift.Om os
Søværnets Overvågningsenhed (SOE) er en del af Søværnets nyeste eskadre, 3. Eskadre. Vi er placeret på Flådestation Korsør sammen med dele af 3. ESK stab.

SOE består, foruden chefen og en lille stab, af Maritimt Overvågningscenter, Marineudkigsstationer udkigsstationer og VTS centre.

CH SOE og staben leder og vejleder de underlagte enheder i den operative opgaveløsning. SOE støtter Søværnets farvandsovervågning bl.a. gennem billedopbygning, sikker vejledning af skibstrafikken gennem VTS områderne og monitering af skibstrafikken i særlige områder.
Om stillingen
Sagsbehandleren er over for CH SOE, ansvarlig for sagsbehandling i relation til VTS og skibsrapporteringssystemer (SRS).

Sagsbehandleren varetager:
- Sagsbehandling af VTS forhold i samarbejde med Søværnskommandoen og Søfartsstyrelsen m.fl., med særligt henblik på forhold vedrørende sikker drift og udvikling af VTS i Danmark.
- Sagsbehandling af forhold vedrørende VTS myndigheden generelt, herunder sager vedrørende IALA.
- Sagsbehandling vedrørende sikkerhedsstyringssystemer og auditering af VTS og andre enheder under SOE.
- Sagsbehandling vedrørende VTS rapporter om sejladshændelser og indberetning af disse.
- Deltagelse i interne og eksterne møder indenfor maritime sagsområder.
- Assisterer ved øvrige sagsbehandlingsopgaver i staben.

Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund.
Om dig
Vi forestiller os, at du har en baggrund som skibsfører og har kendskab til VTS tjenesten.
Du har kendskab til administration i offentlig forvaltning, gode engelsk kundskaber og sidst men ikke mindst gode samarbejdsevner.

Du behersker brug af administrativ it software herunder fortrolig med brug af MS Office pakken.

Du er en teamplayer, men kan samtidig selvstændigt varetage større planlægningsopgaver, sikre deres gennemførelse og efterfølgende afslutte og uddrage erfaringer til fremtidig brug for dig og dine kolleger.

Du er udviklingsorienteret, resultatorienteret og handlekraftig og er i stand til at omsætte udviklingstiltag til konkrete handlinger og evaluere og videreudvikle disse.

Du skal kunne indgå i samarbejdsrelationer på tværs af funktioner, myndigheder og nationalitet, og vi forventer, at du har et solidt fagligt niveau.

Du har et bredt netværk i Søværnet og Forsvaret generelt og ved således, hvor du skal henvende dig for inddragelse af ekspertviden på specifikke områder.
Ansættelsesvilkår
Du ansættes og aflønnes efter gældende relevante overenskomst.

Som ansat er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landet grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Ønsker du at vide mere om stillingen kan du kontakte næstkommanderende SOE, orlogskaptajn Jacob Holm Henriksen på tlf. 2557 4642 eller mail: 3e-soe-nk@mil.dk.
Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulenten ved Forsvarets Personalestyrelse, afdelingsleder Malene Nørgaard Abel på telefon 728 9142.

Ansøgningsfristen er den 26. januar 2020, samtaler forventes afholdt i uge 5 eller 6.
Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.

I forbindelse med samtalen kan du forvente at skulle løse en skriftlig opgave.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relvante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
Om 3. ESKADRE
3. Eskadre er Søværnets nye eskadre, som omfatter spændende og alsidige arbejdspladser, på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder.
I 3. Eskadre får du ansvar og anerkendelse, samt stor mulighed for personlig og faglig udvikling.
Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver.
3. Eskadre enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365.
Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af officerselever.
Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af Kystredningstjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed, med decentralt placerede enheder rundt om i landet.
3. Eskadre passer på Danmarks farvande – altid!  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Korsør

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

26.01.2020

Indrykningsdato

07.01.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent