Forsyningsbefalingsmand til Stabskompagniet/ 1. Brigade (genopslag)


Forsyningsbefalingsmand til Stabskompagniet/ 1. Brigade (genopslag)

Er du oversergent og har lyst til at bruge dine kompetencer i en operativ enhed under opbygning, hvor professionalisme og selvstændighed er vigtige elementer og hvor tjenesten veksler mellem garnisonstjeneste og øvelse? Hvis du kan sige ja til det, er du måske vores nye kollega?
Om os
Stabskompagniet ved 1. Brigade hører under 1. Føringsstøttebataljon og er beliggende i Fredericia. Kompagniet opstiller de feltmæssige føringsinstallationer til støtte for staben i 1. Brigade og leverer stabshjælpere til stabens forskellige sektioner.
Stabskompagniet/ 1. Brigade blev oprettet i januar 2019, men på trods af at være en ny enhed har kompagniet en lang og traditionsrig historie. Stabskompagniet/1. Brigade eksisterede således som selvstændig underafdeling under 1. Brigade (1 BDE), men skiftede i 2009 navn til Hovedkvarterskompagniet og overgik til 1. Hovedkvartersbataljon. Grundstammen i det nye stabskompagni er derfor erfarne soldater og førere fra både Hovedkvarterskompagniet og det gamle Stabskompagni /1. Brigade og vi lægger stor vægt på at videreføre traditionerne og den gamle ånd.
Vi er pt. 22 soldater i Stabskompagniet – 8 i Holstebro og resten i Fredericia. Inden for det næste år vokser vi med yderligere 19 soldater og i 2023 er vi fuldtallige med lidt under 70 soldater. Du kan blive en af de 19 heldige.

I stabskompagniet lægger vi vægt på at løse opgaverne ordentligt og til tiden, samtidig med, at vi får en god dag ud af det. Det synes vi selv, vi lykkes meget godt med. Vi tilbyder en arbejdsplads med gode og yderst professionelle kollegaer, hvoraf mange har været her længe. Netop vores omgangstone, samarbejde, stemning og miljø, samt den pragmatiske tilgang til løsningen af vores opgaver, er kendetegnende for vores kompagni.
Om stillingen
Da vi er en forholdsvis ny enhed er forsyningssektionen under opbygning både på personel- og materielsiden. Vi har pt. således kun en enkelt erfaren forsyningshjælper (FSHJ), men vi vil på sigt være på tre FSHJ, med dig som sektionsfører. Vi forventer at skulle ansætte yderligere en FSHJ i løbet af 2020. Til daglig vil du også skulle indgå i tæt samarbejde med forsyningssektionen i CIS-kompagniet/ 1 BDE.
I kompagniet har vi fokus på soldatens grundlæggende enkeltkæmperfærdigheder og vi bruger en del tid på fag som; SKYT, SKUD, TSE, FØHJ m.m. Dette gælder for alle soldater i kompagniet uanset funktion. I den henseende skal du forvente, sammen med kompagniets øvrige befalingsmænd, at forestå uddannelsen (UDD) og vedligeholdende UDD indenfor bl.a. disse fag.
Du skal påregne, at være væk fra garnisonen ca. 4-5 uger årligt i forbindelse med øvelser og skydeperioder.
Om dig
Du er oversergent og som fører og leder af sektionen formår du at samle og lede forskellige typer af mennesker. Du er god til at læse og motivere dit mandskab, og du skaber struktur på hverdagen og tager ansvar for både dine opgaver og dit kompetencefelt. Du har mandskabets tarv og udvikling for øje, men kan også skære igennem og gå forrest som det gode eksempel. Sammen med din høje faglighed og soldatermæssige niveau, sætter det dig i stand til at kunne justere og tilpasse planer, og dermed at arbejde i et dynamisk miljø hvor præmisserne og forudsætningerne hurtigt kan ændre sig.

Respekt for, og inddragelse af dine soldater, vil være afgørende for dit virke. Samtidig skal du være en god sparringspartner for chefen og næstkommanderende, på det logistiske område. Du ser udfordringerne før de opstår og kommer med løsningsforslag, fremfor blot begrænsninger.
Det er ønskeligt, at du har arbejdet som forsyner før, men ikke et ubetinget krav. Vi søger den rigtige personlighed før de rigtige kompetencer.

I helt særlige tilfælde vil du kunne komme i betragtning til stillingen selvom du endnu er sergent. Hvis du har den rette profil, vil kompagniet være interesseret i at udvikle og støtte dig i gennemførelsen af relevant og nødvendig uddannelse.
Herudover vil det være ønskeligt, hvis du har kørekort til kategori: C + CE.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Fredericia.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kompagnichefen i stabskompagniet; kaptajn Jacob Vinther på tlf.: 41 90 45 11 eller via mail på fsr-1b-000a@mil.dk
Hvis du har specifikke faglige spørgsmål om stillingen, kan du kontakte delingsfører; premierløjtnant Søren Leo Nielsen på tlf.: 53 67 18 64 eller via mail på fsr-1b-010b@mil.dk

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon: 72 81
91 63.

For at komme i betragtning til stillingen, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag. Ansøgningen sendes elektronisk via linket.
Stillingen er til besættelse pr. 1. februar 2020 eller snarest herefter.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FØRINGSSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed, som indgår under Hærkommandoen med enheder i Fredericia, Haderslev, Karup og Høvelte.
Føringsstøtteregimentet leverer føringsstøtte i form af hovedkvarters- og communication Information System kapacitet til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Arktisk Kommando, Specialoperationskommandoen og NATO.
Regimentet udvikler, producerer og indsætter føringsstøttekapaciteter i nationale, internationale og multinationale operationer.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ryes Kaserne

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

26.01.2020

Indrykningsdato

07.01.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent