Instruktør og alternativ Kryptokustode til Implementeringssektionen (genopslag)


Instruktør og alternativ Kryptokustode til Implementeringssektionen (genopslag)

Brænder du at stå på podiet og uddanne specialister?
Vil du være med til at højne forståelsen for kryptosikkerhed i forsvaret? Og kan du følge med i det kvantespring vi oplever lige om lidt?
Om os
Implementeringssektionen er en nyetableret sektion, ved 3. Communication Information System Operationsstøttebataljon (3 CISOPSBTN) under Føringsstøtteregimentet. Sektionen sikrer dokumentation og sikkerhed på Forsvarets operative it-systemer og støtter udviklingen af fremtidige operative systemer i alle værn.

Sektionen har en flad struktur med god mulighed for at strukturere din egen arbejdsdag. Du kan efter aftale kompetenceudvikles både i og udenfor kryptospecialet. Specialet spænder personel fra konstabelgruppen til seniorsergent. Så hvis du er interesseret i at blive hos os i længere tid, er der mulighed for et karriereforløb med videreuddannelse og forfremmelse.

Vi sigter altid efter kompromisløs og høj kvalitet i opgaveløsningen. Vi støtter forsvarets enheder i internationale operationer, og er ansvarlige for at gennemføre uddannelse af forsvarets kryptooperatører, kryptokustoder og kryptosikkerhedsofficerer.
Om stillingen
Du indgår i et hold af rutinerede specialister med ansvar for kryptoforvaltningen ved 3. CISOPSBTN, og du får en bred berøringsflade med hele forsvaret på tværs af myndigheder, værn og missioner.

Stillingen er en del af den instruktørpulje ved bataljonen der gennemfører de kryptokurser, som Føringsstøtteregimentet udbyder.
Om dig
Du er sergent der mangler struktur og stabilitet i din hverdag og har en passion for uddannelse. Tilhører du konstabelgruppen kan du også søge stillingen, såfremt du er klar til videreuddannelse til befalingsmand, og under forudsætning af, at der udarbejdes en uddannelsesaftale.

Du skal kunne virke som en af sektionens kursusinstruktører. Det er en fordel, hvis du tidligere har været kryptokustode eller alternativ kryptokustode. Det er dog ikke et krav du har kendskab til kryptoområdet, men du skal være villig til at lære området. Du vil få en individuel udviklingsplan i samarbejde med sektionens specialister.

Du er struktureret og selvstændig, da vi får opgaver, der kræver hurtige løsninger med høj kvalitet, hvor du bevarer roen og det faglige overblik.
Du skal kunne formulere dig korrekt på engelsk (skriftligt og mundtligt efter STANAG 3333). Du skal også kunne sikkerhedsgodkendes til CTS.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Fredericia.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Har du spørgsmål om stillingen er du meget velkommen til kontakte chefen; major Kristian Amsinck Petersen 72 82 65 04 eller på mail FSR-3B-000A
Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon: 72 81 91 63.
For at komme i betragtning til stillingen, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag. Ansøgningen sendes elektronisk via linket ”send ansøgning”. Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Stillingen er til besættelse snarest muligt efter ansøgningsfristens udløb.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FØRINGSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed, som indgår under Hærkommandoen med enheder i Fredericia, Haderslev, Karup og Høvelte.
Føringsstøtteregimentet leverer føringsstøtte i form af hovedkvarters- og communication Information System kapacitet til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Arktisk Kommando,
Specialoperationskommandoen og NATO.
Regimentet udvikler, producerer og indsætter føringsstøttekapaciteter i nationale, internationale og multinationale operationer.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ryes Kaserne

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

26.01.2020

Indrykningsdato

07.01.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent