Kryptokustode til Implementeringssektionen (genopslag)


Kryptokustode til Implementeringssektionen (genopslag)

Vil du være med til at sikre forsvarets evne til at kommunikere sikkert og krypteret?
Kan du lide orden, struktur og faste rammer?
Har du lyst til en dyb specialisering inden for kryptosikkerhedsområdet?
Vil du indgå i et rutineret og professionelt team? Så kan stillingen som kryptokustode være det rigtige for dig!

Om os
Implementeringssektionen er en ny sektion ved Føringsstøtteregimentets 3. CIS Operationsstøttebataljon (3 CISOPSBTN). Sektionen skal sikre dokumentation og sikkerhed på Forsvarets operative it-systemer, samt støtte udviklingen af fremtidige systemer.

Vi har en flad struktur og er åbne for en fleksibel strukturering af din arbejdsdag. Du vil blive kompetenceudviklet både i og udenfor specialet efter aftale med sektionen.

Vi har en kompromisløs og kvalitetsbevidst tilgang til opgaveløsningen. Sektionen støtter også Forsvarets enheder indsat i internationale operationer og ansvarlig for uddannelse af Forsvarets kommende kryptokustoder og kryptosikkerhedsofficerer.
Om stillingen
Du bliver en del af et hold med rutinerede specialister med ansvar for kryptoadministration ved 3. CISOPSBTN. Derved får du en bred berøringsflade med hele Forsvaret på tværs af værn og missioner, samt andre myndigheder under staten.

Stillingen er en del af den instruktør pulje ved bataljonen, der gennemfører de kryptosikkerhedskurser Føringsstøtteregimentet udbyder.
Du skal også være instruktør på sektionens kryptokurser.

Stillingen er værnsfælles ved Føringsstøtteregimentet med fast tjenestested i Fredericia.
Om dig
Du er oversergent der ønsker struktur i din hverdag og har en passion for uddannelse.
Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til COSMIC TOP SECRET og være i stand til at formulere dig skriftligt og mundtligt korrekt på engelsk (STANAG 3333).

Du skal have kendskab til og interesse for kryptosikkerhedsområdet. Hvis du mangler de formelle uddannelser, vil du få en udviklingsplan af sektionens specialister.
Du må tidligere gerne have været kryptokustode eller alternativ kryptokustode.

Du er struktureret og selvstændig. Sektionen har meget skiftende belastning og derfor er skal du kunne levere hurtige løsninger, hvor du inkluderer og fastholder det sikkerhedsmæssige overblik.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen til under hele
ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte major Kristian Amsinck Petersen på telefon: 72 82 65 04 eller Mobil: 41 38 54 04.
Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 63.
Ansøgningsfristen er den 26. januar 2020. Stillingen er til besættelse snarest muligt.
Ansøgning sendes via linket i annoncen. Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FØRINGSSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed, som indgår under Hærkommandoen med enheder i Fredericia, Haderslev, Karup og Høvelte.
Føringsstøtteregimentet leverer føringsstøtte i form af hovedkvarters- og communication Information System kapacitet til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Arktisk Kommando, Specialoperationskommandoen og NATO.
Regimentet udvikler, producerer og indsætter føringsstøttekapaciteter i nationale, internationale og multinationale operationer.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ryes Kaserne

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

26.01.2020

Indrykningsdato

07.01.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent