Chef for Ingeniørcellen ved Ingeniørregimentet(Genopslag)


Chef for Ingeniørcellen ved Ingeniørregimentet

Er du en erfaren ingeniørofficer med ambitioner, og vil du integreres i ledelsen af
Ingeniørregimentet? Så er stillingen som chef for Ingeniørcellen ved Ingeniørregimentet ledig.
Om os
Ingeniørcellen er underlagt chefen for Ingeniørregimentet. I det daglige koordinerer cellen tæt med regimentets næstkommanderende og chefen for tjenestegrensinspektørelementet. Ingeniørcellens opgaver er mange og endnu ikke færdigdefinerede. Den nye chef vil derfor få meget stor indflydelse på cellens kommende opgaver.

Ingeniørcellen har på nuværende tidspunkt følgende opgaver:
Støtte Danske Divisions øvelsesvirksomhed med stabsofficerer, herunder kunne bidrage til opstilling af Danske Divisions ingeniørcenter (ENGRC) indeholdende: Operationscelle, Infrastrukturcelle, EOD-celle, CBRN-celle og GEO-celle.
Støtte Land Component Command/Hærkommandoen (LCC) med et ingeniørføringsbidrag, der sammensættes situationsbestemt til støtte for danske militære styrker under dansk taktisk kommando.
Føre Area Control Center Danmark med henblik på støtte til indsatte CBRN-kapaciteter i internationale missioner samt støtte og koordination med Joint Operation Centre (JOC) ved Værnfælles Forsvarskommando.
Koordinere Ingeniørregimentets tværgående bidrag til styrkeindsættelse ved nationale, internationale og værnsfælles opgaver med Hærkommandoen.

Derudover skal Ingeniørcellen koordinere uddannelsen af personel fra Ingeniørregimentets reserveentitet med henblik på, at Ingeniørregimentet kan supplere stabsbidrag til LCC og/eller Danske Division med kvalificeret og veluddannet reservepersonel.

Ingeniørcellen er strukturelt bemandet med otte medarbejde; en chef (majorM331), fire sagsbehandlere (major M331) samt tre sagsbehandlere (kaptajn M321).
Om stillingen
Som chef for Ingeniørcellen indgår du i Ingeniørregimentets chefgruppe. Det vil være en fordel at være afklaret til udnævnelse til M401 niveau fra tidligere stillinger, da stillingen rangerer meget højt ved Ingeniørregimentet.

I det daglige vil du have en bred koordinationsflade med Ingeniørtroppernes enheder. Du vil være den primære koordinator overfor Hærkommandoen og Danske Division inden for cellens arbejdsområder.
Det er således din opgave at være Ingeniørregimentets repræsentant under udarbejdelse af det kommende LCC koncept i regi af Hærkommandoen.

Stillingen stiller store krav til dine koordinationsevner, din helhedsforståelse samt dine analytiske evner.

Stillingen vil give dig unikt kendskab til Ingeniørtroppernes samlede opgaver, doktrin og sammensætning. Stillingen vil give dig gode muligheder for at demonstrere dine evner i regimentets chefgruppe med henblik på din eventuelle videre karriere ved Ingeniørregimentet.
Om dig
Du er major med gennemført Master i militære Studier eller en anden relevant masteruddannelse og gerne med Operativ Føringsuddannelse.

Du har en solid operativ erfaring, og du bør have et bredt kendskab til de fem ingeniørspecialer. Du er analytisk stærk, fleksibel og med et godt helhedssyn. Du er en god leder, der formår at motivere og inspirere dine medarbejdere. Du er i stand til at styre og følge op på komplekse opgavestillinger og løsninger. Du er god til at formulere dig skriftligt og mundtligt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. Du skal have godkendt blåt bevis.

Fast tjenested vil være Skive Kaserne.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil høre mere om stillingen er du velkommen til at kontakte Chefen for Ingeniørregimentet oberst René Nyborg Sindberg-Sørensen, på telefon: +45 72 82 50 01 / 21 27 10 02.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajnløjtnant Ole Johnny Frederiksen på telefon +45 32 66 51 50.

Ansøgningsfristen er den 29. januar 2020.

Ansættelsesdato 1. marts 2020.

Samtaler til stillingen forventes gennemført løbende.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Ingeniørregimentet (IGR)
Ingeniørregimentet hører hjemme på Skive Kaserne, en af landets største kaserner.
Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.
Regimentet består af et garnisonsstøtteelement, tre professionelle bataljoner og en reservebataljon. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og kursister fra alle våbenarter og værn.
Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til.
Skive Kaserne huser også en reparationsdeling fra Trænregimentet, Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse samt Udleverende Depot Skive og Værkstedsområde Skive, begge under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.
Med op til ca. 1.500 medarbejdere, når vi er flest og inkl. værnepligtigt personel og elever, er Skive Kaserne byens absolut største arbejdsplads. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skive

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

29.01.2020

Indrykningsdato

07.01.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent