Analyseofficerer til operativ efterretningscelle ved 1. Intelligence, Surveillance & Reconnaissance Bataljon


Analyseofficerer til operativ efterretningscelle ved 1. Intelligence, Surveillance & Reconnaissance Bataljon

Vil du være med til udvikle og drive den efterretningsmæssige analysekapacitet, der skal støtte brigadens operative indsættelse?

Er du klar til at tage nye udfordringer op, og bringe dine militære kompetencer i spil inden for den taktiske efterretningstjeneste?

Så er stillingen som efterretningsofficer og analytiker ved All-Source Intelligence Cell lige noget for dig.
Om os
1. Intelligence, Surveillance & Reconnaissance Bataljon (ISRBTN) er ansvarlig for brigadens efterretningstjeneste, herunder overvågning og opklaring. Bataljonen består af en operativ stab med en større udviklingssektion, en stabsdeling, en ASIC og tre underafdelinger, herunder et Unmanned Aerial Systems Kompagni, et Electronic Warfare Kompagni og en Opklaringseskadron.

Bataljonen tæller ca. 286 medarbejdere fordelt på tre garnisoner i Varde og Fredericia, samt Almegårds Kaserne på Bornholm. Bataljonens hovedkvarter er garnisoneret i Varde sammen med Efterretningsregimentet.

ASIC er bataljonens centrale analysekapacitet og består af tolv efterretningsmedarbejdere fra konstabel til major, der hver især er specialiserede.

Generelt er enheden kendetegnet ved en meget flad ledelsesstruktur, hvor ansvar og opgaver delegeres efter kompetencer og ikke nødvendigvis rang.
Om stillingen
Efterretningsofficer/Analyse har som hovedopgaver at vurdere og analysere modtagne efterretninger og informationer, udfærdige efterretningsprodukter samt forestå efterretningsbriefinger, Alt sammen med henblik på at støtte egen bataljon samt brigaden i nuværende og kommende operationer.

Sideløbende med den operative opgave og øvelsesaktiviteter i rammen af denne, er du med til at planlægge og gennemføre enhedens interne uddannelse.

Den primære opgave er analyse. Analysearbejdet gennemføres under anvendelse af en række forskellige analyseværktøjer og i samarbejde med resten af cellen, brigadestabens efterretningspersonel og indhentningsmidlernes analysekapaciteter.

Der pågår stadig udviklingsarbejde omkring bataljonens organisation og de efterretningsmæssige kapaciteter, samt hvorledes arbejdsgangene skal foregå i rammen af brigadens nye føringskoncept. Udviklingsarbejdet indebærer også opgaver i relation til udvikling af enhedens kapacitet og opgaver i forhold til hærens udvikling indenfor føring og efterretningstjeneste.

Stillingen har en stor grad af selvstændighed, mulighed for egen faglig fordybelse og udvikling. Tjenesten består af kontorarbejde, funktions- og enhedsuddannelse, øvelsesaktivitet, evt. deltagelse i beredskab samt mulige indsættelser i internationale operationer.
Om dig
Du er kaptajn og har gennemført Videreuddannelse-I/L eller Videreuddannelseskursus i Hæren med bataljons- og brigademodul. Alternativt er du premierløjtnant som er i gang med, eller er vurderet egnet til, føringsuddannelsen.

Du er i stand til at sætte informationer i kontekst, sammenholde disse og uddrage konklusioner på denne baggrund. Initiativ og kreativitet er vigtige egenskaber du evner at bringe i spil. God taktisk forståelse samt interesse for emnet er nødvendig. Uagtet specialisering forudsættes stor grad af fleksibilitet, herunder kendskab til andres specialer.

Du forventes at kunne favne såvel komplekse operationsmiljøer i rammen af stabiliseringsoperationer, som mere konventionelle operationer i rammen af kampoperationer foruden de hybride former, der måtte forefindes mellem disse to yderpunkter.

Du forudsættes at besidde gode kommunikative evner, herunder beherske engelsk i skrift og tale, samt besidde gode IT-færdigheder og gode analytiske anlæg.

Det er ønskeligt, at du har erfaring fra internationale operationer, tjeneste fra stab kampbataljon og tjeneste indenfor efterretningstjeneste.

De vigtigste fokuskompetencer er: Kommunikation, Analytisk tænkning og Helhedsorientering.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Såfremt du er premierløjtnant og ikke har gennemført VUK BTN og BDE eller føringsuddannelsen, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for All-Source Intelligence Cell, kaptajn J. G. Have på FIIN: EFR-1B-100B.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Pia Knudsen på telefon 72 81 91 44.

Ansøgningsfristen er den 2. februar 2020. Samtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb. Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, kan du medbringe disse til en evt. samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Efterretningsregimentet har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.

I Varde Kommune har partneren for eksempel mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med blandt andet sparring på jobsøgning og formidling af CV til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontant til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune.

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Jørgen Nielbæk, joni@varde.dk, 30 59 05 95.

Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer, for at skabe sikkerhed for danske soldater. Regimentet bidrager til det daglige situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder, udsendt i international tjeneste. Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i hæren.

Regimentet er placeret på Varde Kaserne og beskæftiger ca. 263 faste medarbejdere, fordelt på et garnisonsstøtteelement og en efterretningsbataljon. Regimentet uddanner ca. 250 værnepligtige om året. Endvidere er 1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon også placeret på garnisonen.

Bataljonen tilhører 1. brigade og har 286 fastansatte.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Varde

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

02.02.2020

Indrykningsdato

07.01.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent