Korporal/Overkonstabel - Transportmand til 5. Nationale Støtte-element i Vordingborg (genopslag)


Korporal/Overkonstabel - Transportmand til 5. Nationale Støtteelement i Vordingborg

Læs her hvis:
Du der er glad for felttjeneste, lastbiler, kraner, påhængsvogne og hands-on generelt.
Du der kan finde vej på kortet og ønsker frihed under ansvar.
Du der elsker at gå i detaljen, og nørde om, din bil og din opgave.
Om os
5. Nationale Støtteelement (5 NSE) er en enhed, der består af 114 medarbejdere. De tre hovedfokusområder for 5 NSE er uddannelse af værnepligtige under Hærens Basis Uddannelse (HBU), Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse (HRU) og en transportdeling. 5 NSE primære opgave er at uddanne soldater til transportmænd og andre funktioner afhængig af behovet i internationale operationer.

5 NSE er en forholdsvis ny enhed (ENH) og er derfor inde i en periode, hvor vi er ved at danne rammerne for ENH i fremtiden. Derfor er det ønskeligt, at du har egne erfaringer, eller erfaringer fra andre ENH, du kan bringe i spil. Alternativ ønsker at forsætte din tjeneste inden for den operative logistik.

4 Nationale Støttebataljon (4 NSBTN) er underlagt Trænregimentet og består af en stab og fem underafdelinger. 1 – 3 Nationale Støtteelementer er Stående Reaktionsstyrke enheder. 4 NSE kerneopgave er Host Nation Support og uddannelsesstøtte, mens 5 NSE er bataljonens uddannelsesunderafdeling.
Alle UAFD uddanner og udsender personel til de nationale støtteelementer i internationale missioner.

Bataljonen arbejder primært med operativ logistik, der sikrer genforsyning af de internationale missioner med kerneopgaver, der ligger indenfor transporttjeneste og terminaltjeneste via sø, luft, jernbane og vej. Herudover depottjeneste, lokalindkøb, økonomi og controlling.

Bataljonen har kontinuerligt bidrag i både Afghanistan og Kuwait/Irak, samt eFP fra 2020. 4 NSBTN er desuden klar til indsættelse med bataljonskampgrupperne, hvilket betyder, at bataljonen har et meget højt aktivitetsniveau og gode udviklingsmuligheder for den enkelte.

Den enkelte medarbejder ved bataljonen opbygger under sin tjeneste en række helt specielle kompetencer, hvorfor medarbejderne ved bataljonen er den vigtigste ressource. Omgangstonen ved bataljonen er fri men altid med fokus på gensidig respekt, og opgaverne bliver løst efter princippet om frihed under ansvar.
Om stillingen
1. Transportdeling (TPDEL) blev oprettet i januar 2019. Som KP i sektionen vil du have store aktier i at understøtte videreudviklingen af TPDEL som helhed og i samarbejde med din sektionsfører, med delingsføreren og næstkommanderende.

Dine overordnede opgaver vil i grove træk kunne opdeles i tre områder.
Det første indebærer løsning af realfaglige transportopgaver og bjærgningsopgaver for bataljonen i samarbejde med din sektion, samt deltagelse i øvelsesaktiviteter med bataljonens øvrige under-afdelinger, når de har behov for en transportkapacitet.

Det andet indebærer store mængder uddannelsesplanlægning og instruktørvirke, når transportdelingens personel skal uddannes til at kunne løse de førnævnte opgaver. Udover de logistisk betonede fagområder som taktisk køreruddannelse og logistisk støttetjeneste, uddannes der også i den generelle militære uddannelse som skydning og skyttetjeneste.

Det tredje område er udvikling af sektionens konstabler, faglig rådgivning til foresatte samt forandringsledelse af delingen, herunder udvikling af standarder, procedure og kultur.
Om dig
Du er korporal eller overkonstabel af 1. grad med gennemført korporal uddannelse.
Såfremt du er overkonstabel med stort udviklingspotentiale og er erklæret klar til at gennemføre korporaluddannelsen (modul I og II), kan du ansættes med en uddannelsesaftale med henblik på at gennemføre uddannelsen.

Du skal som korporal være den modne fagspecialist, som er specialiseret i transporttjenesten og har erfaring indenfor relevante fagområder af transporttjenesten ved et Nationalt Støtteelement.

Du har minimum 5-7 års tilfredsstillende militær tjeneste med relevant INTOPS erfaring. Du kan pålægges et tungere ansvar, end man vil kunne forvente af en overkonstabel. Du er tillige den modne soldat, der gennem flere års tjeneste har oparbejdet gode uddannelses-, ledelses- og føringsmæssige kompetencer.

Du kan pålægges rollen som gruppefører og instruktør. Du er bevidst om, at dine menneskelige egenskaber og kompetencer vægtes højere end dine faglige kvalifikationer.

Du er klar til en hverdag der er præget af dynamik og fokus på opgaven. Du har lyst til og flair for arbejdet og ledelsen af transporttjenesten. Du er klar og tydelig i din mundtlige og skriftlige kommunikation, og du kan arbejde målrettet og selvstændigt på baggrund af udstukne retningslinjer og bestemmelser.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en korporalstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Stillingen kan besættes af en fra konstabelgruppen med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Vordingborg

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chef for 5 NSE, KN Christian Kühnemund på tlf. 40 51 68 30 / TRR-4B-200B@fiin.dk eller KMPBM SSG Henrik Schmidt på tlf. 72 83 74 11 / TRR-4B-501A@fiin.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 57 eller mail FPS-BA-BS246@MIL.DK

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 26. januar 2020 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.


Om Trænregimentet.
Trænregimentet er Hærens største myndighed, og tæller op mod 2000 medarbejdere i de perioder hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg, men vi rummer også enheder i Vordingborg og værksteder over næsten hele landet.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Vordingborg

Lokation

Region Sjælland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M113 Korporal

Ansøgningsfrist

26.01.2020

Indrykningsdato

06.01.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent