Uddannelsesofficer ved CIS-uddannelseselementet ved Føringsstøtteregimentet GENOPSLAG


Uddannelsesofficer ved CIS-uddannelseselementet ved Føringsstøtteregimentet

Brænder du for uddannelse og er du en dygtig premiereløjtnant, der gerne vil være med til at optimere og gøre en forskel inden for uddannelse i Forsvaret?

Vil du gerne indgå i et team, med dygtige og erfarne medarbejdere i Forsvarets bedste uddannelsessektion? Så skal du søge stillingen som uddannelsesofficer i CIS-uddannelseselementet.
Om os
CIS-uddannelseselementet (CISUELM) er et element, der har en bred berøringsflade inden for uddannelsesområdet med såvel øvrige enheder ved Føringsstøtteregimentet som i resten af Hæren.

Elementet bliver en del af Uddannelsessektionen, som er på 17 medarbejdere. Udover CIS-uddannelseselementet indgår der et IT-teknisk uddannelseselement og et fjernundervisningselement.

Uddannelsessektionen hører til 3 CISOPSBTN der yderligere indeholder Forsvarets Communications and Information Systems Operations Center (CISOC), Forsvarets Satellitkommunikation (SATCOM), samt Forsvarets Frekvenskontor (FFK).

Vi har til huse på Ryes Kaserne i Fredericia og består, ud over den opslåede uddannelsesofficersstilling, af en leder, to uddannelsesbefalingsmænd og en civil kursusleder. Til elementet knytter sig desuden en reserveentitet med fire engagerede reservebefalingsmænd.

Vi har en bred vifte af opgaver inden for uddannelse, så der bliver sjældent to ens dage.

Vi har fagansvaret for uddannelse på bl.a. CIS grunduddannelsen, SATCOM, lejrradio og kryptosikkerhed. Vi er ligeledes også ansvarlige for den militære uddannelse i 3 CISOPSBTN, herunder vedligeholdelse af grundlæggende militær uddannelse(GMU) og uddannelse af personel til rejsehold.
Om stillingen
Stillingen som uddannelsesofficer/sagsbehandler indenfor uddannelse, vil bl.a. omfatte gennemførelse af kurser i pædagogisk efteruddannelse for befalingsmænd, instruktøruddannelse, Centraliseret Føringsuddannelse for nye premierløjtnanter ved FSR, samt planlægning af bataljonens uddannelsesaktiviteter, herunder 3CISOPSBTN SKYPER. Herudover kommer generel administration af diverse kurser, samt gode muligheder for personlig kompetenceudvikling.

Du vil sammen med elementet, være ansvarlig for udvikling, planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelse på CIS grunduddannelsen, værnsfælles SATCOM, kryptosikkerhed, lejrradio og server-, INFOSYS- og sikkerhedscontainer. Dette sker i tæt koordination med de faglige eksperter i 3 CISOPSBTN.

Vi tilbyder derfor et uformelt arbejdsmiljø med fleksible arbejdstider, gode kollegaer og faglig sparring samt mulighed for at kombinere stillingen med VUK samt gode udviklingsmuligheder.

Der er tale om en fast stilling med tjeneste ved Føringsstøtteregimentet med fast tjenestested i Fredericia.
Om dig
Du er uddannet premiereløjtnant og har erfaring med uddannelse af militære enheder.

Eventuelt er du i gang med gennemførelse af VUK.

Du har interesse og flair for planlægning og gennemførelse af uddannelse. En generel interesse for læring og pædagogik er et must og der vil være mulighed for, at dygtiggøre sig indenfor emnerne. Du har gode samarbejdsevner og er dygtig til at koordinere, strukturere og følge op på opgaver og aftaler.

Du er praktisk orienteret og har en fleksibel tilgang til opgaveløsningen, da du er pragmatiker og typen der ser muligheder fremfor begrænsninger.

Det er en fordel hvis du har erfaring med kursusvirksomhed i Forsvaret. Ligesom at det er en fordel hvis du har erfaring med føringsstøtte, men ikke et krav for at søge stillingen.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 3, som omfatter premierløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele
ansættelsesforløbet. Til denne stilling til HEM.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende,
fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kaptajn Thomas Mählmann på tlf.: 72 82 62 14.
Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Annette Karlsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, på telefon 72 81 91 70.

Ansøgningsfristen er 26. januar 2020. Samtaler gennemføres snarest derefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Vi vil bede dig søge stillingen via linket. Du anmodes om at vedhæfte relevante dokumenter. Det er ikke et krav, men du må gerne vedlægge dine seneste FOKUS.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FØRINGSSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed, som indgår under Hærkommandoen med enheder i Fredericia, Haderslev, Karup og Høvelte.
Føringsstøtteregimentet leverer føringsstøtte i form af hovedkvarters- og communication Information System kapacitet til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Arktisk Kommando, Specialoperationskommandoen og NATO.
Regimentet udvikler, producerer og indsætter føringsstøttekapaciteter i nationale, internationale og multinationale operationer.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ryes Kaserne

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 3 Premierløjtnant

Ansøgningsfrist

26.01.2020

Indrykningsdato

06.01.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent