Praktik ved Forsvarsakademiets Institut for Militærhistorie, -Kulturforståelse og Krigsteori


Praktikant til Forsvarsakademiets Institut for Militærhistorie, -Kulturforståelse og Krigsteori

Vil du styrke dine faglige kompetencer, og dit CV gennem et semester på en spændende arbejdsplads, hvor forskning, undervisning og praktiske opgaver går hånd i hånd? Så skal du søge en praktikplads på Forsvarsakademiet ved Institut for Militærhistorie, -Kulturforståelse og Krigsteori med start 3. februar 2020.
Om os
Forsvarsakademiet uddanner danske og udenlandske officerer samt forsker i sikkerhedspolitik, strategi, kulturforståelse, militære operationer, ledelse, militærhistorie og militær teknologi.

Vi er ca. 300 ansatte på Forsvarsakademiet - sagsbehandlere, lektorer, officerer, forskere, assistenter, kadetter, bibliotekarer og mange andre både civile og militære. Rent geografisk har langt de fleste deres daglige gang på Svanemøllen Kaserne, men Hærens Officersskole på Frederiksberg Slot hører ligeledes til Forsvarsakademiet
Om stillingen
Forsvarsakademiet tilbyder:
- Et inspirerende fagligt miljø, hvor militære og civile fagkundskaber mødes.
- Mulighed for at deltage i fagligt relevante konferencer, møder og interne seminarer.
- Forskningsmiljø med kontakt til andre universiteter og internationale institutter.
- Tilknytning til et af instituttets forskningsprojekter med ansvar for eget delprojekt.
- Muligheden for at skabe sig et netværk til forsvaret og civile forskningsinstitutioner.
- Deltagelse i instituttets administrative og praktiske arbejde.

Praktikplads tilbydes i foråret 2020 ved: Institut for Militærhistorie, -Kulturforståelse og Krigsteori
- Er du interesseret i militærhistorie, kulturforståelse og krigsteori?
- Har du lyst og evner til at kombinere selvstændige forsknings- og udredningsopgaver, teambaseret og praktisk arbejde som f.eks. tilrettelæggelse af møder og seminarer?

Vi søger en praktikanter, der er initiativrige, imødekommende og omstillingsparate. Du kommer til at lave alt fra tutoropgaver og selvstændige forskningstilknyttede opgaver til planlægning og facilitering af seminarer, konferencer eller andre større begivenheder. Du vil ud fra en vurdering af din specifikke faglighed og forudgående kvalifikationer blive tilknyttet relevante projekter og indgå i et dagligt samarbejde med både civile og militære medarbejdere. Vores arbejde i foråret 2020 inkluderer moduler på Forsvarets officersskoler, et større forskningsprojekt om Danmarks internationale krigsdeltagelse de sidste 30 år, gennemførelse af inden- og udlandskonferencer og deltagelse i Historiske Dage 2020,

Det er en forudsætning for at komme i betragtning at du har gode engelskkundskaber. Hvis du har særlige sprogfærdigheder f.eks. indenfor arabisk, russisk eller dari, så må du gerne angive det i din ansøgning.
For uddybende spørgsmål til stillingsindholdet er du velkommen til at kontakte souschef Jesper Nielsen på jeni@fak.dk eller tlf. 40 48 31 69.

Generelt for praktikophold ved Forsvarsakademiet gælder, at de slutter ultimo juni 2020.

Se en oversigt over institutternes forskning på Forsvarsakademiets Forskningsdatabase http://pure.fak.dk/portal/.
Om dig
Du er i gang med din kandidatuddannelse ved en højere læreanstalt.

Personlige kompetencer:
- Struktureret og selvkørende og er i stand til at planlægge din arbejdsdag, samt efterfølgende opfølgning og afrapportering.
- Fremstår seriøs, tillidsvækkende og præsentabel og kan begå dig blandt medarbejderne.
- Du er engageret i dit arbejde og ønsker at udvikle dig fagligt.
- Kvalitet i arbejdet er et nøgleord for dig, du er vedholdende og sætter en ære i at løse opgaven til såvel din egen som andres tilfredshed.
- Du kan planlægge og udføre opgaver selvstændigt ud fra givne rammer.
- Vidensdeling og koordinering med de øvrige kolleger.
- God sans for humor er en fordel.

Ansættelsesvilkår
Der gøres opmærksom på, at praktikophold ved Forsvarsakademiet er ulønnet og praktikaftale udfærdiges med det pågældende institut.
Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne gennem hele dit ansættelsesforhold.
Har du spørgsmål til ansættelsesprocessen eller løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Lars Holte Sandgaard på 72 81 91 58.

Ansøgningsfrist 31. januar 2020 - vi afholder samtaler løbende, forventet startende fra 1. november.
Forsvarsakademiet søger flere praktikanter til start 3. februar 2020.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Du skal i ansøgningens overskrift anføre, hvilket institut ansøgningen gælder.
Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets område er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Svanemøllens Kaserne

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Civil

Funktionsniveau

C100

Ansøgningsfrist

31.01.2020

Indrykningsdato

06.01.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent