Ansættelse som oversergent ved Jydske Dragonregiment, med efterfølgende skoletjeneste som faglærer ved Hærens Sergentskole i Varde i en to årige periode.


Ansættelse som oversergent ved Jydske Dragonregiment, med efterfølgende skoletjeneste som faglærer ved Hærens Sergentskole i Varde i en to årige periode.

Brænder du for uddannelse af velmotiveret unge mennesker – så har Jydske Dragonregiment jobbet til dig.
Om os
Hvorfor Jydske Dragonregiment:
Du vil opleve et velrenommeret regiment med et stærkt brand.
Regimentet har stærke og stolte traditioner.
Regimentet har nyt og morderne materiel og faciliteter.
Du vil indgå i et intensivt operativt miljø med et højt aktivitetsniveau.
Du vil have gode karrieremuligheder.
Der stilles store krav til din fysik og psyke.

Jydske Dragonregiment er et af Danmarks fire kamptropsregimenter. Regimentet der er garnisoneret på Dragonkasernen i Holstebro, har stolte traditioner og har siden 1948 bidraget med soldater til international tjeneste. På kasernen arbejder dagligt omkring 1.200 medarbejdere fordelt på tre bataljoner og støttestruktur. Den ene af bataljonerne er underlagt stab 1. brigade, der ligeledes er garnisoneret på Dragonkasernen. De to øvrige bataljoner er underlagt 2. brigade. Støttestrukturen omfatter Garnisonsstøtteenhed, en Svær Transportdeling og en Reparationsdeling fra Trænregimentet, et Udleveringsdepot, et element fra Veterancenteret og Forsvarets Sanitetskommando samt et Driftsområde. Garnisonen tilbyder hermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.
Prinsens Musikkorps hører til regimentet, men er garnisoneret på Skive Kaserne. Vi arbejder alle på, at uddanne og få skabt de bedste vilkår til at uddanne værnepligtige og fastansatte soldater til at løse nationale og internationale opgaver.
Om stillingen
Jydske Dragonregiment har et antal faglærerstillinger som kontinuerligt skal besættes ved Hærens Sergentskole.

Du vil blive ansat som faglærer ved Staben ved II Panserinfanteribataljon ved Jydske Dragonregiment med fast tjenestested i Holstebro.

Du vil i perioden 1. juni 2020 – 31. maj 2022 blive afgivet til skoletjeneste som faglærer ved Hærens Sergentskole i Varde, hvor du skal undervise Forsvarets kommende leder på officersbasisuddannelsen. Du vil have fast tjenestested i Holstebro under din afgivelse og derfor være berettiget til visse ydelser under din afgivelse til Hærens Sergentskole.

Efter endt skoletjeneste vil du returnere til Jydske Dragonregiment i en fast stilling, hvor der vil være mulighed for udvikling af personlige kompetencer, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund.
Om dig
Du er oversergent, har lederpotentiale og evnen til at lede andre mennesker. Du er en dygtig underviser med et højt fagligt niveau, som du er villig til at bringe i spil og bidrage med i forbindelse med undervisning af Forsvaret kommende leder, herunder de rette holdninger og kompetencer for at kunne virke som faglærer på officersbasisuddannelsen.

Du er resultatorienteret og kan holde fokus på givne mål.
Du udviser initiativ og skaber herunder den nødvendige fremdrift m.h.p. at opnå fastsatte uddannelsesmål.
Du kan samarbejde og herunder udvise hensyn, respekt og omsorg for undergivent personel, sideordnede, foranstående og foresatte på en naturlig og respektfuld facon.
Du tage initiativ og styring, herunder kommuniker formål og mål med opgaven.
Du tør tage beslutninger.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan søges af sergenter med minimum 4 års tjeneste som sergent. I så fald vil aflønningen ske i forhold til stillingens lønniveau, og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale mhp. gennemgang af den nødvendige efteruddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlig tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Dragonkasernen i Holstebro.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte CSG Steen Bødker på tlf. 72 82 45 91 eller via mail: jdr-g-psn02@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Camilla Lindholm Johnsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs250@mil.dk.

Såfremt du er udpeget til deltagelse til internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 1. februar 2020. Samtaler forventes gennemført snarest herefter.
Stillingen ønskes besat den 1. april 2020, eller snarest herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets område er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Dragonkasernen

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

01.02.2020

Indrykningsdato

06.01.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent