Næstkommanderende til Drifts- og Støttesektionen ved Kapacitetsansvarlig Luftsystemer i FMI


Næstkommanderende til Drifts- og Støttesektionen ved Kapacitetsansvarlig Luftsystemer i FMI

Er du kaptajn med en teknisk baggrund, og ønsker duat varetage funktionen som Næstkommanderende i Drifts- og Støttesektionen i Kapacitetsansvarlig Luftsystemer (KALU)? Så er det muligvis dig vi søger.
Om os
KALU er et af fire kapacitetsansvarsområder (Land, Maritim, Luft og Koncern IT) i FMI. KALU har en stor berøringsflade med Forsvarets enheder og myndigheder, interessenter internt i FMI, leverandører og kunder m.fl.

KALU består af en koordinationsafdeling (KOA) og tre forretningsområder Helikoptere, Fly og Værnsfælles område. KOA er i samarbejde med forretningsområderne ansvarlig for en effektiv løbende kontakt til Forsvarskommandoen (FKO) om drift og udvikling af eksisterende materiel og behov for nyt materiel.

Drifts- og Støttesektionen er en sektion i KOA og løser, i samarbejde med forretningsområderne, logistiske og tekniske opgaver i forbindelse med materielanskaffelsen og materieldriften.

Du vil som næstkommanderende i Drifts- og Støttesektionen i KOA medvirke aktivt til at lede et stærkt hold af 14 medarbejdere og vil skulle medvirke til at udvikle en velfungerende og relativt kompleks forretning med en bred vifte af faglige ansvarsområder, der alle tager afsæt i den tværgående, systematiserede opgaveløsning i divisionen.

Du vil få mulighed for at få en udfordrende hverdag i et dynamisk miljø med en fri og uformel omgangstone, hvor faglighed, daglig sparring og godt kollegaskab er i fokus. Du har i den forbindelse stor mulighed for selv at planlægge opgaver og arbejdsrutiner for sektionen.
Om stillingen
Som Næstkommanderende i Drifts- og Støttesektionen vil du arbejde tæt sammen med chefen, og du vil blandt andet løse opgaver som at:

- Løse driftsrelaterede opgaver inden for DeMars PM og MM, konfigurationsstyring, kodificering, monitering af KPI og nøgletal, opfølgning på drift, logistik samt leverandørydelser.
- Iværksætte opgaver i forbindelse med drift og teknisk dokumentation samt standardisering og koordinering inden for materialeanvendelse, herunder substitution og materialegodkendelse.
- Bistå sektionens medarbejdere med udarbejdelsen og opfølgning på sager med relation til den tekniske sagsbehandling.
- Bistå ved opdateringer og godkendelse af den tekniske vedligeholdelsesdokumentation.
- Koordinere sager af tværgående karakter eller af særlig styringsmæssig interesse indenfor det tekniske/logistiske område i sektionen.
- Sikre en kvalitativ og rettidig besvarelse af modtagne sager, herunder Hændelser, UR og PUBMIS.

Du vil få gode muligheder for at medvirke til at skabe de daglige rammer og vilkår for sektionens opgaveløsning i en travl og varieret hverdag. Du vil desuden kunne opleve et spændende, uformelt og fagligt arbejdsmiljø og et godt kollegialt samarbejde.

Stillingen medfører mindre rejseaktivitet til Jylland i forbindelse med uddannelse, sagsbehandling og mødeaktiviteter.

Dit faste tjenestested bliver Ballerup, men der vil være mulighed for at en fjernarbejdsplads, i det omfang tjenesten tillader det.

Stillingen er en fast stilling med fast tjenestested i Ballerup og er til besættelse fra 1. marts 2020 eller snarest muligt.
Om dig
Du er en erfaren kaptajn eller major (M322), og har en teknisk baggrund, gerne som teknisk officer i flyvevåbnet. Du har endvidere kendskab til driften af en eller flere af flyvevåbnets kapaciteter, herunder planlægning og vedligeholdelse.

Du har udtalte samarbejdsevner, er helhedsorienteret med gode analytiske anlæg ligesom du som person er handlekraftig, beslutningsdygtig og vedholdende. Du har gode kommunikationsevner, og kan formulere dig præcist både skriftligt og mundtligt såvel på dansk som engelsk.

Du er fortrolig med stabsarbejde, omhyggelig med sans for detaljer, og kan lide at holde mange bolde i luften. IT er et naturligt værktøj for dig i dagligdagen, og du har godt kendskab til DeMars, herunder specifikt MM/PM.

Vi forventer, at du er loyal overfor helheden omkring sektionen, såvel KALU som hele koncernen, ligesom det er væsentligt, at du formår at begå dig på flere niveauer. Du har en erfaring fra varierende tjeneste i Flyvevåbnet herunder kendskab til Flyvevåbnets og det Værnsfælles områdes operative kapaciteter og vilkårene for deres anvendelse.

Du kan desuden med fordel have en grundlæggende viden om forsvarets operationer og flybårne opgaveløsning.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvaret, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer. Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du ønsker yderligere information om stillingens indhold, kan du kontakte chef for Drifts- og Støttesektionen major Michael Peder Noe på telefon 72 81 50 81.

Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR konsulent Toke Rasmussen på telefon 32 66 59 91.

Ansøgningsfristen er 26. januar 2020. Samtaler forventes afholdt snarest derefter.

Send ansøgning og CV via linket, hvor FOKUS, eksamensbeviser og andre relevante dokumenter ligeledes kan tilføjes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE
FMI fungerer som materielfagligt videncenter og logistisk myndighed. I samarbejde med VFK med underliggende værnsstabe, sikrer FMI rettidig støtte og forsyninger til Forsvarets igangværende operationer i ind- og udland. Det er FMI opgave at anskaffe, vedligeholde og videreudvikle materielkapaciteter og It for alle Forsvarets myndigheder lige fra kampvogne, skibe og jagerfly til støvler, feltrationer og lommeknive.

FMI er en styrelse under Forsvarsministeriet og administrerer ca. en tredjedel af det samlede forsvarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder.

Læs mere om Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse på: www.forsvaret.dk/fmi
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ballerup

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

26.01.2020

Indrykningsdato

05.01.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent