Subject Matter Expert i patruljetjeneste ved Jægerkorpsets 3 Squadron


Subject Matter Expert i patruljetjeneste ved Jægerkorpsets 3 Squadron

Er du specialstyrkeuddannet, og har du lyst til at blive en del af Jægerkorpsets 3 Squadron (3 SQN), der uddanner bredt i Jægerkorpset og gennemfører eksterne kurser for resten af Forsvaret. Så er jobbet som Subject Matter Expert i patruljetjeneste måske noget for dig.

Om os
Jægerkorpset (JGK) er en del af Forsvarets Specialoperationsstyrker og er en selvstændig myndighed direkte underlagt Specialoperationskommandoen. Jægerkorpset har fokus på det landmilitære domæne og har som primær opgave, at kunne indsættes i operationer med kort varsel, hvor konventionelle styrker ikke kan anvendes - såvel i nationalt som internationalt regi.

Jægerkorpset løser krævende militære opgaver for den danske stat i både ind- og udland - i samarbejde med bl.a. andre specialoperationsstyrker fra NATO, FN eller anden sammensat koalition.

Jægerkorpsets personel er særligt uddannet og udrustet til at kunne indsættes til lands, til vands og fra luften i en bred vifte af terræn og klimatiske forhold - lige fra arktisk kulde til ørkenens gloende hede.

Jægerkorpset har base på Flyvestation Aalborg, hvor hverdagen er kendetegnet ved et meget højt aktivitetsniveau - spændende fra alsidige uddannelses- og øvelsesaktiviteter i ind- og udland, til operative deployeringer og indsættelser i nogle af verdens brændpunkter.

Har du modet og viljen, vil tjeneste ved Jægerkorpset give dig mulighed for at erhverve kvalifikationer og kompetencer, der hjælper dig til at realisere dine 'drømme' - uanset i hvilken retning disse end måtte gå.

Jægerkorpset er som specialenhed kendt for at levere en stor effekt med et lille fodaftryk - derfor mottoet: Plus Esse Quam Simultator - 'Mere at være end at synes'.
Om stillingen
Som Subject Matter Expert (SME) for patruljetjeneste, får du hovedansvaret for patruljetjenesten på forskellige interne og eksterne kurser. Derudover forventes det, at du - på baggrund af din specialoperationsstyrkebaggrund, er bredt anvendelig i sektionen og parat til at løse opgaver i forhold til det reelle behov, herunder på tværs af fagområder.

Du bliver ikke kun 3 SQN’s, men også Jægerkorpsets specialist i patruljetjeneste. Derfor skal du påregne, også at skulle løse rådgivnings- og vejledningsopgaver for resten af organisationen, deltage i forskellige projekt- og arbejdsgrupper samt udvikle uddannelsen.

Stillingen indeholder desuden funktionen som operationsbefalingsmand i JGK Special Operations Task Group (SOTG), der opstilles situationsbestemt. For at kunne varetage denne funktion, bliver der jævnligt gennemført uddannelse inden for området, som du skal deltage i. Omfanget af uddannelsen varierer i forhold til JGK operative opgaver.

Tjenesten i 3 SQN er forbundet med en del øvelses- og rejsevirksomhed, og der vil i kursusperioder blive oparbejdet en væsentlig mængde merarbejde, som i størst muligt omfang skal afvikles i andre perioder.
Om dig
Du er erfaren seniorsergent og det er et krav, at du er specialoperationsstyrkeuddannet.

Det er ønskeligt, men ikke et krav, at du for nyligt har arbejdet med patruljetjeneste i den operative del af JGK.

Du ønsker at specialisere dig indenfor patruljetjeneste, og har interesse i - samt flair for, at undervise andre med både gode og mindre gode kompetencer indenfor området.

Det forventes, at du er i en god allround fysisk form, og at du - som øvrige i sektionen, er indstillet på at samarbejde på tværs af faggrænser.

Du har et operativt mindset og gode kommunikative evner. Du er i stand til at samarbejde bredt i hele organisationen, og kan løse eventuelle problemer på lavest mulige niveau.

Du har en god helhedsforståelse for sektionens og JGK opgaver, og arbejder selvstændigt samt målrettet med de opgaver, der understøtter JGK kerneopgaver.

Du evner at skelne væsentligt fra uvæsentligt, og er god til at prioritere din tid. Samtidig sætter du en ære i at levere bedst mulige kvalitet, i forhold til de ressourcer du får og har til rådighed.

Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til CTS og være i stand til at opretholde denne under hele ansættelsesforholdet, og skal være helbredsmæssig egnet til udsendelse.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Flyvestation Aalborg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte CH 3 SQN på telefon 728 39101 eller ADMBM/JGK, SSG Carsten Højris Nielsen på telefon 728 39011.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Louise Tønning ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS248@mil.dk.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 24. januar 2020 og ansættelsessamtaler forventes snarest efter ansøgningsfristens udløb. Stillingen er ledig, hvorfor ønsket tiltrædelsesdato er 01. februar 2020 eller snarest derefter. Startdato koordineres i samarbejde med afgivende chef.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Aalborg

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

24.01.2020

Indrykningsdato

20.12.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent