Oversergent/Forvaltningsbefalingsmand ved 2. Nationale Støtteelement i Vordingborg (genopslag)


Oversergent/Forvaltningsbefalingsmand ved 2. Nationale Støtteelement i Vordingborg (genopslag)

Her er muligheden for dig, der kan du arbejde med forvaltningsbestemmelser, controlling og vejledning af disponenter i en meget aktiv bataljon?
Om os
2. Nationale Støtteelement er en af fem underafdelinger under 4. Nationale Støttebataljon (4 NSBTN). Vi er i alt 37 medarbejdere. 2 NSE er primo 2019 hjemvendt fra mission og er i øjeblikket i gang med uddannelsesperioden med fokus på vedligeholdende enkeltmandsuddannelse.

4 NSBTN er underlagt Trænregimentet og består af en stab og fem underafdelinger. 1 – 3 NSE er Stående Reaktionsstyrke enheder. 4 NSE kerneopgave er Host Nation Support og uddannelsesstøtte, mens 5 NSE er bataljonens uddannelsesunderafdeling. Alle UAFD uddanner og udsender personel til de nationale støtteelementer i internationale missioner.

Bataljonen arbejder primært med operativ logistik, der sikrer genforsyning af de internationale missioner med kerneopgaver, der ligger indenfor transporttjeneste og terminaltjeneste via sø, luft, jernbane og vej. Herudover depottjeneste, lokalindkøb, økonomi og controlling.

Bataljonen har kontinuerligt bidrag i både Afghanistan og Kuwait/Irak, samt eFP fra 2020. 4 NSBTN er desuden klar til indsættelse med bataljonskampgrupperne, hvilket betyder, at bataljonen har et meget højt aktivitetsniveau og gode udviklingsmuligheder for den enkelte.

Den enkelte medarbejder ved bataljonen opbygger under sin tjeneste en række helt specielle kompetencer, derfor er medarbejderne ved bataljonen den vigtigste ressource. Omgangstonen ved bataljonen er fri men altid med fokus på gensidig respekt, og opgaverne bliver løst efter princippet om frihed under ansvar.
Om stillingen
Som Forvaltningsbefalingsmand vil du komme til at rådgive og vejlede chefen og enheden i økonomisager. Det er derfor vigtigt, at du er ekspert indenfor budgettering og økonomistyring. Samtidig er det afgørende, at du kan formidle komplekse tal og økonomiske konsekvenser på en klar og let forståelig måde, så du kan klæde chefen bedst muligt på til at styre økonomien.

Dine primære opgaver ligger indenfor elektronisk fakturering og budgetlægning, hvor du arbejder med SAP/økonomistyring.

Du har en ”digital sjæl”, som er kombineret med et udpræget bogholderigen, og du går naturligt op i at økonomien planlægges og styres sådan, at enhederne i bataljonen har de bedst mulige økonomiske forudsætninger for at gennemføre deres aktiviteter.
Om dig
Du er klar til en hverdag, der er præget af støtte i kortere eller længere perioder til Hærens indsættelse i internationale operationer. Du er klar til en aktiv hverdag med øvelser, uddannelse og støtte til andre enheder, både i og udenfor bataljonen.

Du er typen, der elsker at knuse tal og har helt styr på hvilke muligheder planlægning og styring af økonomi kan rumme. Samtidig trives du med at formidle din viden og hjælpe elementes og øvrige forvaltningsbefalingsmænd med at toptrimme vores økonomi.

Opfølgning ligger naturligt for dig. Det gør du gennem dit samarbejde med de andre FVBM i bataljonen og ikke mindst med bataljonens FVBM. Samtidig har du kendskab til Forsvaret struktur, hvad angår økonomi og rapportering.

Du bliver en central aktør indenfor det økonomiske område, når du deltager i internationale øvelser. Her kommer du til at repræsentere de danske økonomiske interesser i vores samarbejde med allierede styrker. Derfor skal du kunne klare dig lige godt på dansk og engelsk for at få succes i denne del af opgaverne.

Som ansat i 4 NSBTN vil du naturligt skulle indgå i øvelser, hvor du enten bestrider din primære funktion eller en designeringsfunktion. Bataljonens engagement i de internationale operationer medfører endvidere, at dine kompetencer ofte er en efterspurgt ydelse, og du må derfor forvente at indgå i bataljonens forpligtigelser til at besætte stillinger i de internationale operationer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Vordingborg

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for 2 NSE,
KN Jacob S. Hansen på tlf. 72 83 74 58 eller TRR-4B-200A@fiin.dk eller Kompagnibefalingsmanden SSG John Jacobsen på tlf. 72 83 74 60 / TRR-4B-201A@fiin.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 57 eller mail FPS-BA-BS246@MIL.DK

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 26. januar 2020 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.


OM TRÆNREGIMENTET
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 2.000 medarbejdere i de perioder, hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg, men vi rummer også enheder i Vordingborg og værksteder over næsten hele landet.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Vordingborg

Lokation

Region Sjælland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

26.01.2020

Indrykningsdato

19.12.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent