Oversergent/Motormekaniker til 4. Nationale Støtteelement i Vordingborg (genopslag)


Oversergent/Motormekaniker til 4. Nationale Støtteelement i Vordingborg (genopslag)

Her er din mulighed for operativt at lede, og sætte dit præg på vedligeholdelsen i din enhed.

Vi søger en oversergent/motormekaniker ved 4. Nationale Støtteelement (4 NSE).
Om os
4 NSE er en af fem underafdelinger under 4. Nationale Støttebataljon (4 NSBTN). Vi er i alt 37 medarbejdere, som spænder fra erfarne seniorsergenter til unge konstabler. 4 NSE er en enhed bestående af professionelle soldater og specialister, der gennem de sidste år har bidraget til Hærens opgaveløsning nationalt og internationalt.

Til dagligt løser 4 NSE mange forskellige opgaver, men det er især Host Nation Support (HNS), som er støtten til internationale enheder, der gennemfører øvelser i Danmark og uddannelsesstøtte til 4 NSBTN, der fylder meget. Netop alsidigheden i opgaverne er det, der gør, at 4 NSE har tiltrukket en meget erfaren og motiveret gruppe af medarbejdere.

Mottoet hos 4 NSE ”Semper Servans” betyder altid til tjeneste, og er du klar på at være det og være en del af et team, som løfter i samlet flok, så er 4 NSE den enhed du skal være i.

4 NSBTN er underlagt Trænregimentet og består af en stab og fem underafdelinger. 1 – 3 NSE er Stående Reaktionsstyrke enheder. 4 NSE kerneopgave er HNS og uddannelsesstøtte, mens 5 NSE er bataljonens uddannelsesunderafdeling. Alle UAFD uddanner og udsender personel til de nationale støtteelementer i internationale missioner.

Bataljonen arbejder primært med operativ logistik, der sikrer genforsyning af de internationale missioner med kerneopgaver, der ligger indenfor transporttjeneste og terminaltjeneste via sø, luft, jernbane og vej. Herudover depottjeneste, lokalindkøb, økonomi og controlling.

4 NSBTN har kontinuerligt bidrag i både Afghanistan og Kuwait/Irak, samt eFP fra 2020. 4 NSBTN er desuden klar til indsættelse med bataljonskampgrupperne, hvilket betyder, at bataljonen har et meget højt aktivitetsniveau og gode udviklingsmuligheder for den enkelte.

Den enkelte medarbejder ved bataljonen opbygger under sin tjeneste en række helt specielle kompetencer, derfor er medarbejderne ved bataljonen den vigtigste ressource.

Omgangstonen ved bataljonen er fri men altid med fokus på gensidig respekt, og opgaverne bliver løst efter princippet om frihed under ansvar.
Om stillingen
Du bliver en del af et team i 4 NSE, som blandt andet varetager den daglige vedligeholdelse af 4 NSBTN køretøjer, samt koordinationen af periodiske eftersyn.

Samtidig arbejder du som en del af bataljonens samlede værksted, hvor du vil have din daglige gang. Her står samarbejdet om at understøtte driften og 1. echelons eftersyn af alle vores køretøjer i højsædet. Du vil skulle arbejde tæt sammen med lignende teams fra andre underafdelinger, samt med 3. echelon og herved sikre den bedst mulige anvendelse af de faglige ressourcer.

Stillingen byder samtidig på ledelsesansvar over for 4 NSE mekanikere, hvor det forventes at du varetager mekanikerens udvikling, samt koordinerer arbejdstidsplanlægning mv.

Når 4 NSE gennemfører øvelsesaktivitet eller yder HNS og opstiller en reparations- og vedligeholdelsessektion, forventes det, at du deltager som en del af føringselementet i sektionen, samt i driften og planlægningen af vedligeholdelsestjenesten.
Om dig
Du er befalingsmand og udannet automekaniker. Du er den modne soldat, der gennem flere års tjeneste har oparbejdet gode uddannelses-, ledelses- og føringsmæssige kompetencer. Du er bevidst om dine menneskelige egenskaber og du skal være god til mennesker og til at håndtere deres frustrationer og udfordringer i en forandringsproces.

Det skal falde dig naturligt at skabe stabilitet i dine folks hverdag samtidig med, at du skal have et mindset der er indstillet på at afvige fra planen og den daglige uddannelse med kort tid, hvis behovet for løsning af reel faglige opgaver opstår.

I hverdagen ser du værdien af det soldatermæssige håndværk og deltager i underafdelingens aktiviteter og vedligeholdende uddannelse og forstår at prioritere mellem de faglige og operative målsætninger.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært løn og tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Vordingborg

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for 4 NSE, KN Nicolai Juhl Bendt på tlf. 72 83 75 03/41 41 14 48 /TRR-4B-400A@fiin.dk. Eller leder for bataljonens mekaniker OS Lars S. Bøtcher på tlf. 72 83 75 13 / TRR-4B-403A@fiin.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 57 eller mail FPS-BA-BS246@MIL.DK

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 26. januar 2020 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.


OM TRÆNREGIMENTET
Trænregimentet er Hærens største myndighed, og tæller op mod 2000 medarbejdere i de perioder hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg, men vi rummer også enheder i Vordingborg og værksteder over næsten hele landet.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Vordingborg

Lokation

Region Sjælland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

26.01.2020

Indrykningsdato

19.12.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent