Sagsbehandler til Indirekte skydende Våben sektionen, Sikkerheds- og Ballistikafdelingen


Sagsbehandler til Indirekte skydende Våben sektionen, Sikkerheds- og Ballistikafdelingen, Danske Artilleriregiment.

Er din store interesse teknik, analyse og selvstændigt arbejde, kan du søge udfordringen her!
Om os
Danske Artilleriregiment (DAR) blev oprettet den 1. januar 2019 og garnisoneret på Oksbøl kaserne. DAR løser en bred vifte af opgaver til støtte for det øvrige forsvar og særligt hærens øvrige enheder.
1. Artilleriafdeling yder ildstøtte og rådgivning til og med brigadeniveau. 1. Artilleriafdeling vil i de kommende år, få nye topmoderne artilleripjecer og morterer, nyt digitalt ildledelsessystem samt køretøjer.
2. Kapacitetsafdeling er ansvarlig for dele af hærens tværfaglige områder (Hærens S7) som f. eks. håndvåben, uniform og personlig beskyttelse, pansrede mandskabsvogne, pansrede patruljekøretøjer, skydesikkerhed, simulation m.m.
3. Sikkerheds- og Ballistikafdeling er ansvarlig for områderne Skydebaneinspektoratet, sikkerhed ved skydning med direkte og indirekte våbensystemer fra den mindste til den største kaliber, ballistik og tilhørende skydeteori samt kapacitetsudviklingen på ammunition tilknyttet de kinetiske våbensystemer.

Herudover består DAR af et Garnisonsstøtteelement (GSE), et Tjenestegrensinspektionselement og et Koordinationselement for ildstøtte.

3SIKBAL er organiseret med 18 personer lige fra operative officerer med ingeniørmæssig baggrund, ingeniører af forskellige retninger, befalingsmænd og overkonstabler med specifikke specialer og kompetencer, med andre ord en stor diversitet blandt personel sammensætningen, der alle bidrager med relevant viden og færdigheder.

3SIKBAL er stedet hvor man har mulighed for at arbejde i dybden med alle facetter af ballistik. Hos os er kreativ tænkning, faglig indsigt samt sociale kompetencer vigtigere end grad.
Om stillingen
Du kommer til at varetage opgaver indenfor teknisk sagsbehandling, udvikling, rådgivning og projektledelse, primært indenfor ammunitionsområdet. Der kan i den forbindelse være opgaver i forbindelse med test og afprøvning af ammunition, samt måletekniske opgaver.

Derudover vil du skulle undervise inden for ammunition og våbenvirkning nogle gange om året.

I de kommende år står vi over for en stor opgave i relation til anskaffelse, test og afprøvning af ny ammunition til Hærens ildstøttesystemer. I den forbindelse vil du få en central rolle.

Du vil få en bred kontaktflade til nationale og internationale samarbejdspartnere, ekspertgrupper, leverandørrepræsentanter m.fl.

Du skal være indstillet på en del rejseaktivitet, både i og uden for Danmark.
Om dig
Du er uddannet ingeniør eller har en tilsvarende teknisk uddannelse på akademisk niveau. Kendskab til forsvaret generelt er en fordel, men ikke noget krav.

Vi lægger vægt på fleksibilitet, kombineret med evnen til at systematisere arbejdsopgaverne. Du skal kunne håndtere med teknisk komplicerede emner, uden at miste overblikket og helheden, indenfor ammunitionsområdet, hvor du med tiden vil blive hærens ekspert på ammunition til indirekte skydende våbensystemer. Du har gåpåmod og er klar til at lære og udvikle dig i stillingen. Du vil de første år skulle deltage i en række kurser og uddannelse, sideløbende med at der foretages sidemandsoplæring indenfor ammunitionsområdet m.m.

Personligt har du gode skriftlige og mundtlige formidlingsevner, både på dansk og engelsk, da du skal deltage i nationale og internationale fora, samt undervise indenfor eget sagsområde.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er oplået både som militær og civle.
Som civil ansættes og aflønnes du efter gældende relevante overenskomst

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal blandt andet kunne sikkerhedsgodkendes, og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, humanitære og andre lignende operationer.

Dit faste tjenestested vil være Oksbøl.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for ISV, ingeniør Henrik Christiansen, telefon 25 67 86 66 eller via e-mail: DAR-3A-200A@FIIN.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulenten ved Forsvarsministeiets Personalestyrelse, afdelingsleder Malene Nørgaard Abel på telefon 7281 9142.

Ansøgningsfristen er den 26. januar 2020. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Vi vil bede dig om at søge stillinge via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

DANSKE ARTILLERIREGIMENT
Oksbøl kaserne er placeret i et naturskønt område, tæt på skov og strand og med Danmarks største militære øvelsesplads i tilknytning til kasernen.
Der er placeret 3 garnisoner i Varde Kommune (Danske Artilleriregiment, Efterretningsregimentet, Hærens Sergentskole og Hjemmeværnsskolen) med tilsammen ca. 900 militære arbejdspladser. Du har derfor gode muligheder for et varieret tjenesteforløb indenfor kommunens grænser.

Oksbøl kaserne skaber grundlaget for, at danske soldater kan kæmpe og vinde

Vi har et godt samarbejde med Esbjerg og Varde Kommune, som er klar til at støtte dig og din familie, hvis du flytter til området. Med udgangspunkt i dit / jeres behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partners job, skole, bolig med videre.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med blandt andet sparring på jobsøgning og formidling af CV’er til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontant til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.
Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk
I Varde Kommune har partneren fx mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.

Du er meget velkommen til at kontakte:
Bosætningskonsulent Esbjerg Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk, 20 47 32 06 og Bosætningskonsulent Varde Kommune Jørgen Nielbæk, joni@varde.dk, 30 59 05 95.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Oksbøl

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

26.01.2020

Indrykningsdato

18.12.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent