Adjudant til Chefen for Hjemmeværnet


Adjudant til Chefen for Hjemmeværnet

Vil du opleve Hjemmeværnet – og danske såvel som internationale samarbejdspartnere - "fra toppen” og samtidig være en afgørende del af det team, der yder direkte ledelsesstøtte til Chefen for Hjemmeværnet, så er det måske dig, vi leder efter.
Om os
Hjemmeværnet er en overvejende frivillig militær beredskabsorganisation organisteret i tre værnsstrukturer, som er hhv. Hærhjemmeværnet, Marinehjemmeværnet og Flyverhjemmeværnet, samt Hjemmeværnsskolen. Samlet set udgøres Hjemmeværnet af ca. 500 fastansatte og ca. 45.000 frivillige soldater.

Hjemmeværnet er en selvstændig styrelse under Forsvarsministeriet.

Hjemmeværnskommandoen omfatter chefen for Hjemmeværnet og den kommitterede for Hjemmeværnet, der til sammen udgør Hjemmeværnsledelsen. Planlægning og tilrettelæggelse af Hjemmeværnets opgaver gennemføres af Hjemmeværnsstaben med ca. 100 fastansatte personer.

Du vil som adjudant blive en del af Adjudanturelementet i Hjemmeværnstaben, hvor hverdagen er præget af en meget varieret opgaveportefølje med entydig fokus på at yde støtte til Hjemmeværns-ledelsen. Medarbejderne i Adjudanturelementet har rig mulighed for faglige udfordringer, sparring og personlig udvikling. Du vil som adjudant tillige være stedfortræder for Chefen for Hjemmeværnets Militær Assistent, som til dagligt er leder af Adjudanturelementet.

Adjudanturelementet er involveret i samtlige aktiviteter, Hjemmeværnsledelsen deltager i, og elementet er et vigtigt bindeled mellem ledelsen og Hjemmeværnsstaben. Arbejdsdagene er derfor ofte præget af højt tempo og omskiftelighed, men vi sætter stor pris på en uhøjtidelig omgangstone og et smil på læben.
Om stillingen
Adjudanten spiller en nøglerolle som ansvarlig for koordination, planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af besøg, møde- og rejsevirksomhed i ind- og udland for Chefen for Hjemmeværnet.

I hverdagen skal du kunne ledsage og assistere Chefen for Hjemmeværnet i forbindelse med møder, besøg og rejser. Samtidig indgår du i det daglige, stabsarbejde i Hjemmeværnskommandoen, hvor du bl.a. udfører planlægningsopgaver og er ankermand på en række sagsbehandlingsopgaver i relation til ledelsens virke.

Du er med til at sikre opretholdelsen af en sikker og troværdig relation til Hjemmeværnets myndigheder og samarbejdspartnere.

Du forestår desuden tilrettelæggelsen og gennemførelsen af ceremonielle aktiviteter i relation til Chefen for Hjemmeværnets virksomhed, ligesom du vil være hovedansvarlig for alle aktiviteter, der indbefatter Kongehuset.

Da du oftest vil være den, der ledsager Chefen for Hjemmeværnet på sine mange besøg, da vil stillingen endvidere give dig en unik mulighed for at opleve og lære af den ledelseskultur, der er i en frivillig organisation.
Om dig
Du er kaptajn eller kaptajnløjtnant i Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet eller Hjemmeværnet, og har gennemført Videreuddannelsestrin I (VUT-I) eller Videreuddannelseskursus (VUK) med tilfredsstillende resultat. Du har en bredt funderet baggrund og erfaring fra operativ tjeneste. Det vil være en fordel, men er ikke et krav, at du har gjort tjeneste i en stab.

Som person bevarer du roen og overblikket, selvom der er mange bolde i luften og mange opgaver. Du er forudseende, selvstændig og dynamisk, og du er dygtig til at begå dig på alle niveauer i en militær organisation, hvor du altid fremstår som et godt eksempel.

Du trives godt i en travl hverdag, der byder på mange forskelligartede og oftest kortvarslede opgaver, som du følger til dørs. Dette kræver fleksibilitet og gode samarbejdsevner samt gode analytiske anlæg og forståelse for, at din opgavevaretagelse oftest kræver diskretion.

Du er en dygtig kommunikator, såvel mundtligt som skriftligt. Du interesserer dig for detaljen og er garant for gennemarbejdede produkter af høj kvalitet, som fx sagsoplæg, briefinger og taler mm. til Chefen for Hjemmeværnet.

Du er en ambitiøs og engageret officer, og du har et ønske om at videreudvikle dig, hvorfor der efter individuel aftale vil være mulighed for at læse Master i Militære Studier (MMS), mens du bestrider stillingen som adjudant.

Det er ønskeligt, at du har erfaring med at arbejde i DeMars og Captia.

Du behersker engelsk i skrift og tale (STANAG 6001 LINGUISTIC PROFILE 3-2-3-2).
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner/kaptajnløjtnanter.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du kontakte major Kristian Kirsch Bentsen på telefon 61 69 58 05 eller mail hjk-ldadj@fiin.dk.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Martin Fyrstenberg på telefon 32 66 59 00.

Ansøgningsfristen er d. 26. januar 2020. Samtaler forventes afholdt i uge 4, 2020. Tiltrædelse 1. februar 2020 eller snarest derefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN
Hjemmeværnskommandoen (HJK) er Hjemmeværnets øverste myndighed, og er en værnsfælles styrelse under Forsvarsministeriet. HJK er ansvarlige for den strategiske og operative ledelse af Hjemmeværnet som organisation, og omfatter Chefen for Hjemmeværnet og den Kommitterede for Hjemmeværnet, der tilsammen udgør Hjemmeværnsledelsen, samt Hjemmeværnsstaben.
HJK er ansvarlige for opstilling og uddannelse af personel og enheder, herunder løsning af militære opgaver for Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet, samt hjælp til civile myndigheder. HJK står for information om Hjemmeværnet, planer, programmer og studievirksomhed for Hjemmeværnets udvikling. HJK med Hjemmeværnsstab, afdelinger og divisioner har til huse på Vordingborg Kaserne.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Vordingborg

Lokation

Region Sjælland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

26.01.2020

Indrykningsdato

17.12.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent