Rådighedsstilling - Logistikofficer, kaptajn af reserven ved 2. Brigade


Rådighedsstilling - Logistikofficer, kaptajn ved 2. Brigade Reserve

Vil du være en del af stabens reserve ved 2. Brigade og samtidig have mulighed for at passe dine civile gøremål?

Så er her en spændende mulighed i 2. Brigades Reserve.
Om os
2. Brigade er overordnet uddannelsesansvarlig for enhederne i Panser- og Opklaringsbataljonen samt i den Lette Infanteribataljon. Derudover har 2. Brigade ansvaret for Hærens Basis- og reaktionsstyrkeuddannelse i uddannelsesbataljonerne ved Gardehusarregimentet og Jyske Dragonregiment. 2. Brigade er samtidigt ansvarlig for styrkeproduktion til internationale- og nationale operationer.

2. Brigades Reserve er en enhed, under brigadechefen og i praksis underlagt brigadens enkelte sektioner, og derved tæt integreret med de faste sektioner. Vi har som mål at være Hærens førende reservestyrke, hvilket skal ske gennem professionel bemanding og konstant parathed til at yde substantiel støtte til gennemførelsen af brigadens aktiviteter og opgaver.

Vi lægger vægt på aktiv deltagelse. Til gengæld tilbyder vi spændende opgaver, der giver mulighed for at yde en dedikeret indsats med faglig opkvalificering og udvikling i reservestillingen.

2. Brigade Reserve består på nuværende tidspunkt af ca. 105 dedikerede og engagerede konstabler, stregbefalingsmænd og officerer af reserven. Når forsvarsforliget er fuldt indfaset skal vi være mere end 200 reservister.
Om stillingen
Som reserveofficer ved 2. Brigade Reserve bliver du designeret ved G4, som er en sektion under staben ved 2. Brigade, der har til opgave at planlægge og udføre logistiske opgaver i rammen af brigadens reserve. Du får mulighed for at bruge dine logistiske kompetencer til opgaveløsningen. Dette foregår primært på øvelser og til andre opgaver, hvor brigadestaben indsættes operativt.

I dagligdagen bliver du indkommanderet til tjeneste, der er forbundet til din designeringsfunktion. Som reservist skal du varetage opgaver som uddannelse, træning og øvelsesvirksomhed i relation til din designeringsfunktion.

Forsvarets fokus på tilpasning af opgaver og organisation gør, at vi har en travl hverdag, men vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø med gode muligheder for kompetenceudvikling.

Du skal forvente at blive indkommanderet ca. to til tre uger om året til enten øvelse eller generel opkvalificering inden for tjenestegrenen. Du vil komme til at løse logistiske opgaver på brigadeniveau, hvorfor det er vigtigt, at du tidligere har stiftet bekendtskab med dette organisatoriske niveau.
Om dig
Vi forventer, at du har gennemført Videreuddannelsestrin/Ledere for reserven (VUT-I/L), VUK eller har tilegnet dig tilsvarende kompetencer i civilt regi. En premierløjtnant med ambitioner og relevante kompetencer kan således også komme i betragtning. Vi lægger ligeledes vægt på, at du har en solid baggrund som officer og har erfaring fra stabstjeneste.

Du har et indgående kendskab til Forsvarets organisation i bred forstand og detaljeret viden om den logistiske del af organisationen.

Du har veludviklede analytiske egenskaber og kan indgå i samarbejdsrelationer på tværs af grader, funktioner og organisationer.

Du arbejder selvstændigt og besidder endvidere gode skrivefærdigheder. Færdigheder i Sitaware (HRN C2IS) imødeses også gerne.

Du har ikke mindst viljen, evnen og ressourcerne til at blive en integreret del af en enhedens opgaveløsning.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingen er niveaufastsat til kaptajn af reserven og ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisation for Personel af Reserven i Danmark.

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste, indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer.

Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag på 17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignede operationer.

Ansættelsen i rådighedsstillingen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for G4/R2B kaptajn Janus von Platen-Hallermund via mail hallermund@gmail.com eller på telefon 29 11 48 52.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-sagsbehandler Cecilie Aagaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 90.

Ansøgningsfrist er den 26. januar 2020. Ansættelsessamtaler vil blive gennemført løbende.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingerne, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Antvorskov Kaserne

Lokation

Region Sjælland

Værn

Reserve-Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 2 (HPRD) - Reserven

Ansøgningsfrist

26.01.2020

Indrykningsdato

16.12.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent