Chef for HBU-eskadron ved V Uddannelsesbataljon, Jydske Dragonregiment


Chef for HBU-eskadron ved V Uddannelsesbataljon, Jydske Dragonregiment

Bataljonen søger en eskadronchef og kollega, der ønsker et stort personel- og uddannelsesansvar og hvor frihed under ansvar er et vilkår.

Kan du arbejde sammen med og holdningspræge unge officerer, befalingsmænd og værnepligtige samtidig med, at du bliver ansvarlig for at uddanne, hverve og udvælge Hærens kommende befalingsmænd og soldater – så har vi jobbet til dig!
Om os
Uddannelsesbataljonen ved Jydske Dragonregiment har specialiseret sig i uddannelsen af Hærens yngste soldater. Vi uddanner førere og gode enkeltkæmpere, som udgør grundlaget for Hærens rekruttering til Stående Reaktionsstyrke.

Uddannelsesbataljonen har sine historiske rødder i Opklaringsbataljonen ved Danske Division. Vores kultur og historie bærer præg af denne fortid. Bataljonens enheder har været udsendt flere gange og vi bærer stolt traditionerne videre. Vi værner om fortiden for at sætte rammen og fundamentet for fremtiden. Vi vil gerne være kendte for en høj grad af professionalisme, god mandskabsbehandling og et godt sted at gøre tjeneste.

Uddannelsesbataljonen varetager både Hærens Basisuddannelse og Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse ved Jydske Dragonregiment. Vi deltager i 2. Brigades føringsuddannelse, hvor vi udvikler og vedligeholder bataljonens og personellets operative kompetencer.

Bataljonen består af en stab og tre underafdelinger, hvor Hærens Basisuddannelsen gennemføres ved 1. og 2. HBU-eskadron og Hærens Reaktionsstyrkeuddannelsen ved 3. HRU-eskadron. Staben består af en NK/STCH, BTNBM, S1, S3, S4 og en LOGHJ.
Om stillingen
Du bliver chef for en velfungerende enhed, hvor der indkaldes to nye værnepligtshold om året. Forud for og efter disse perioder vil der være korte opstarts- og afslutningsmoduler, hvori der også indgår afvikling af optjente friheder samt befalingsmandsuddannelse.

Du vil, som chef, blive mødt af høje krav og forventninger fra både undergivne og foresatte. Det betyder bl.a. at du – på baggrund af fastsatte uddannelsesmål for værnepligtsuddannelsen og løbende opgaveanvisninger fra bataljonen – selvstændigt er ansvarlig for at løse pålagte opgaver.

Bataljonen arbejder konstant efter at optimere og forbedre alle dele af uddannelsen for værnepligtige og det faste personel. Løbende kompetenceudvikling af det faste personel er en integreret og væsentlig del heraf. Det er processer, som du naturligt bliver en del af og forventes at deltage aktivt i.

Som chef for en værnepligtsenhed skal du indstille dig på, at størstedelen af det værnepligtige personel stiller krav. Krav til dig som chef og i forhold til den uddannelse du og din kadre er ansvarlig for. Det forventes tilsvarende, at du stiller høje krav til dig selv, din kadre og dine værnepligtige. Kun på den måde får vi rekrutteret fagligt stærke og professionelle soldater til Hærens stående styrke.

Ledelsesmæssigt vil du få et team med vidt forskellige baggrunde, motivation og erfaring til at løse pålagte opgaver og opnå opstillede mål. Du har en erfaren eskadronbefalingsmand, der sammen med dig udgør eskadronens Command Team. Du har en væsentlig opgave med at fortsætte implementeringen af Command Team modellen i eskadronen, således at opgaveløsningen bliver fagligt forankret i erfaring og der skabes ejeskab for løsninger bredt i eskadronen. Sammen med dit Command Team bliver du en del af bataljonens overordnede ledelse.

Da man typisk sidder i stillingen som eskadronchef i 2-3 år, vægter bataljonen den personlige udvikling og uddannelse højt. Vi forventer derfor også, at du allerede har gjort dig tanker om din fremtid og karrieremuligheder – og ser stillingen som et naturligt led i din udvikling som officer, leder og menneske.
Om dig
Du er kaptajn eller premierløjtnant og har gennemført VUT-I/L eller VUK. Alternativt er du senior- eller chefsergent og opfylder kravene til udnævnelse via Late Entry.

Du ønsker ledelsesmæssige udfordringer og stræber efter at opnå de bedste resultater med det personel, som du har til rådighed. Samtidig har du stor respekt for og brænder for soldatergerningen. Som menneske er du et foregangsbillede, der fører og leder ved at fremstå som det gode eksempel. Du besidder veludviklede samarbejdsevner, er udadvendt og har innovativ sans.

Vi forventer, at du har et godt kendskab til kamptroppernes doktrin, teknologi og organisation. Din samlede erfaring gør, at du i forbindelse bataljonens førings-, og befalingsmandsuddannelse vil være en væsentlig medspiller i dine delingsførers faglige og holdningsmæssige udvikling. Det er en fordel, hvis du tidligere har forrettet tjeneste ved en kamptropenhed og har international erfaring, men det er ikke et ubetinget krav.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du er premierløjtnant kan du ansættes i stillingen mod, at der indgås en uddannelsesaftale. Ansættelse og aflønning sker i så fald som premierløjtnant i henhold til reglerne for funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som kaptajnløjtnant kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. Du skal have godkendt blåt bevis.

Fast tjenested vil være Dragonkasernen i Holstebro.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om indholdet i stillingen, er du velkommen til at kontakte OL Søren D. Møller, chef for V JDR på tlf. 72 82 36 00/41 38 53 08.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent KL Ole Johnny Frederiksen på telefon +45 32 66 51 50.

Ansøgningsfristen er den 26. januar 2020.

Ansættelsesdato 1. juni 2020.

Samtaler til stillingen forventes gennemført i uge 5.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM JYDSKE DRAGONREGIMENT
Jydske Dragonregiment er et af Danmarks tre kamptropregimenter. Regimentet, der er garnisoneret på Dragonkasernen i Holstebro, har stolte traditioner og har siden 1948 bidraget med soldater til international tjeneste.

På kasernen arbejder til dagligt omkring 1.200 medarbejdere fordelt på tre bataljoner og en støttestruktur. Den ene af bataljonerne er underlagt stab 1. brigade, der ligeledes er garnisoneret på Dragonkasernen.

De to øvrige bataljoner er underlagt 2. brigade. Støttestrukturen omfatter en Garnisonsstøtteenhed, en Svær Transportdeling og en Reparationsdeling fra Trænregimentet, et Udleveringsdepot, et element fra Veterancenteret og Forsvarets Sundhedstjeneste samt et Driftsområde. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.

Prinsens Musikkorps hører til regimentet, men er garnisoneret på Skive Kaserne. Vi arbejder alle på, at uddanne og få skabt de bedste vilkår til at uddanne værnepligtige og fastansatte soldater til at løse nationale og internationale opgaver. Læs mere om regimentet på www.forsvaret.dk/jdr.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Holstebro

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 3 Premierløjtnant

Ansøgningsfrist

26.01.2020

Indrykningsdato

16.12.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent