Operationsbefalingsmand ved Stab 1. Brigade


Operationsbefalingsmand ved Stab 1. Brigade

Har du kendskab til uddannelse i Forsvaret og brænder du for at arbejde med koordination og planlægning?

Viil du samtidig være en del af et dynamisk team med mange opgaver og udfordringer, som støtter chefen for 1. Brigade samt dispositionsenheder - så er dette jobbet for dig.
Om os
1. Brigade har, efter 1. januar 2019, hovedkvarter i Holstebro, hvor hovedopgaven er at opstille og uddanne en medium brigade, der skal være klar i 2023. Foruden de operative opgaver varetager 1. Brigade forberedelse af internationale operationer bidrag til bl.a. KFOR og indsættelsen af GEFION.

Hverdagen ved 1. Brigade er præget af et dynamisk arbejdsmiljø, hvor opgaver skal løses i takt med at de opstår. Omgangstonen er fri og uformel, og vi lægger vægt på et godt samarbejde såvel internt i staben som med alle underlagte chefer og enheder.

Den nyoprettede Operations- og Planlægningssektion, G35, er kernen i Operationscenter 2 (OPSC 2) i brigadens føringskoncept og der er derfor tale om en sektion under opbygning fra årsskiftet med fokus på føring og short-term planning
Om stillingen
Operations- og Planlægningssektionen består organisatorisk af fem faste medarbejdere.

Under operativ indsættelse skal du virke som operationsbefalingsmand (OBM) i OPSC 2.

Du skal deltage i den operative uddannelse og øvelse af sektionen – og brigadestaben – både internt og eksternt. Du skal desuden virke som CBRN-befalingsmand i OPSC 2.

Som OBM skal du, i den daglige drift, have fokus Signaltjenesten bredt i brigaden samt på national efteruddannelse og i samarbejde med sektionschefen støtte med føringsuddannelsen.

Derudover vil planlægning, registrering og budgettering af aktiviteter også blive nogle af de opgaver som du kommer til at arbejde med. Udover det operative og uddannelsesmæssige fokus i stillingen, så vil du samtidig blive en nøglespiller for signaltjenesten i brigaden.

Som brigadestabens sidnalbefalingsmand (SIGBM) vil du blive inddraget i de fleste opgaver inden for signaltjensten og være en markant bidragyder ifm. udvikling og varetagelse af signaltjenenste i rammen af Brigadens føringskoncept, herunder særligt digitaliseringen af Brigaden og anvendelsen af Hærens Taktiske Kommunikationssystem (HTK). Helt konkret forventes Brigadens SIGBM at kunne bidrage til udarbejdelsen af Brigadens signalordre, gennemføre frekvenshåndtering, bidrage til BDE SOP/SOI inden for signaltjeneste, samt råde og vejlede brigadens dispositionsenheder inden for særligt taktisk radiokommunikation.

Derudover må det forventes, at SIGBM i tæt samarbejde med Brigadens CISOF er i stand til håndtere henvendelser med ofte kort varsel fra både interne og eksterne aktører.

Helt konkret består hovedopgaverne i uddannelse og koordination inden for:
- Signaltjeneste.
- National efteruddannelse.
- Egen operative funktion.
- eMTEP og SAPS vartning.
- Vartning af oversigt over BDE SOP/SOI.
- Uddannelse i C2iS for brigadens dispositionsenheder.

Stillingen indebærer i nogen grad øvelsesaktivitet og tilstedeværelse uden for normal arbejdstid under uddannelse for enhederne og staben – både i Danmark og i udlandet.
Om dig
Du er seniorsergent, eller har gennemført VUT-II/ML med et tilfredsstillende resultat og kan udnævnes til seniorsergent.

Du har erfaring med det operative område. Du har tidligere forrettet tjeneste i en bataljons-/brigadestab – eller alternativt ved stabs- eller CIS-kompagni. Du har et godt kendskab til stabsprocedurer og Sitaware Headquarters samt kendskab til administrative værktøjer, herunder eMTEP og SAPS.

Du kan arbejde med flere sideløbende opgaver, hvor der oftest er korte tidsfrister. Du har overblik, er struktureret og kan kommunikere klart og tydeligt i såvel skrift som tale. Det er desuden en fordel, at du skriver og taler engelsk med en vis sikkerhed idet brigaden anvender engelsk som befalingssprog.

Dit livssyn er positivt, du har et godt humør og har let ved at skabe gode relationer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale mhp. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Holstebro.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte major Casper Pedersen på telefon 20 80 75 69.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 64 eller mail FPS-BA-BS245@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Stillingen er til besættelse 1. april, og ansøgningsfristen er 2. februar 2020. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 8 eller 9.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 1. BRIGADE
1. Brigade er Hærens kampklare troppeenhed, der kan indsættes samlet eller opdelt under et dansk eller et internationalt operativt hovedkvarter på divisions eller korpsniveau. Brigaden skal kunne deployeres og indsættes i rammen af NATO kollektive forsvar.

Brigaden består af en stab, tre kampbataljoner, en føringsstøttebataljon, en logistikbataljon, en panseringeniørbataljon, en artilleriafdeling og et militærpolitikompagni. Stab 1. Brigade har hovedkvarter i Holstebro.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Holstebro

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

02.02.2020

Indrykningsdato

13.12.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent