Sergent/Assistent for chefen for Forbindelseselementet Thule Air Base


Sergent/Assistent for chefen for Forbindelseselementet Thule Air Base

Har du lyst til at opleve Grønlands storslåede natur og prøve kræfter med en spændende stilling i en kommando med internationalt fokus, opfordres du til at søge stillingen som assistent for chefen for Forbindelseselement Thule Air Base ved Arktisk Kommando i Pituffik. De operative opgaver bærer præg af det internationale fokus, der er på udviklingen i den arktiske region. Et fokus, der kun kan forventes at øges inden for de næste år.

Du vil derfor blive en del af en arbejdsplads, hvor du er med til skabe et sikkert Arktis i samarbejde med nationale og internationale partnere. Samtidig får du stor erfaring med at lede alsidige og komplekse operationer under de barske arktiske vejrforhold.
Om os
Forbindelseselement Thule Air Base indgår i Arktisk Kommando. Elementet består ud over dig af en chef samt herudover personellet på Station Kangerlussuaq og Station Grønnedal. Thule Air Base er et ekstremt sted på alle måder. Man kan kun rejse få gange månedligt til og fra basen, hvilket vil dimensionere, hvornår man kan rejse til og fra Danmark. Internethastigheden er meget begrænset, ligesom fritidsmuligheder specielt i mørkeperioden NOV-FEB er begrænset til basens meget fine idrætsfaciliteter. Den arktiske sommer er kort med fine muligheder for trekking i området, men den er også årsag til, at man ikke kan påregne at holde fri i perioden JUN-SEP. Assistentens bolig er en to værelses lejlighed med eget bad og toilet samt et lille køkken. Assistenten får stillet 4WD til rådighed.
Om stillingen
Som assistent for chefen for Forbindelseselementet vil du blive ansvarlig for administration og forsyning for stationerne Kangerlussuaq, Grønnedal og forbindelseselementet på Thule Air Base. Disse opgaver omfatter; forsyningsvirksomhed, lokal indkøb (indkøbsrekvisitioner), personaleadministration, arbejdstidsregistrering, planlægning, bookning og afregning af tjenesterejser, bookning af kurser, IT sikkerhed i form af rollen som TASO på Thule Air Base.

Du bliver rådgiver vedrørende materielanskaffelser, arbejdstid, tjenesterejser samt lokalindkøb. Du vil også skulle behandle sager vedrørende op- og nednormeringer, nyanskaffelser af materiel i samarbejde med AKO og FMI samt indkomne fakturaer i workflow. I samarbejde med stationerne vil du skulle stå for anskaffelser af materiel via omlagringsordrer og indkøbsrekvisitioner samt charter af båd- og helikopter-transport til og fra Station Grønnedal.

Du skal være rede til at bidrage til den samlede opgaveløsning på Station Grønnedal og Station Kanger-lussuaq efter behov indenfor de tildelte ansvarsområder, som omfatter at udfærdige VHM meddelelser på stationernes materiel og installationer. Sagsbehandling af stationernes SOP, håndbøger og instruktioner. Planlægning af tjenesterejser for eksterne mekanikere/håndværkere til Station Grønnedal er også en del af opgaverne.

På Thule vil du skulle foranstalte rekvirering af støtte ved Base Manager Contractor og lokal indkøb ved hjælp af indkøbsrekvisitioner. Du vil herudover skulle kunne holde elementets IT område operativt, hvilket forudsætter kendskab til netværk drift og vedligeholdelse af IT systemer. Da Thule Air Base modtager et meget stort antal besøg, vil du være involveret i logistisk støtte til forsvarets fly, skibe, forskere og særlige delegationer, som jævnligt besøger basen.

Stillingen er placeret på Thule Air Base, men du må forvente en del rejseaktivitet til stationerne og hovedkvarteret i Nuuk. Du vil i forbindelse med ophold i Danmark kunne have hjemmearbejdsdage efter aftale
Om dig
Du er enten oversergent, sergent, konstabel, korporal eller specialist og gerne med erfaring fra missioner, hvor du har haft et lignende ansvar. Hvis du taler grønlandsk, er det er stor fordel. Du er udadvendt, fleksibel og positiv. Du skal kunne arbejde selvstændigt og meget systematisk inden for givne rammer. Du er tolerant og evner at bidrage aktivt til at få et samarbejde til at fungere på trods af forskelligheder og private forhold. Du er bevidst om, at det arktiske klima i Pituffik begrænser udendørsaktiviteter. Det er en forudsætning, at du har lyst og vilje til at integrere dig med og efter behov støtte besøgende fra de omkringliggende lokale samfund.

Du er i stand til at kommunikere præcist og tydeligt i både skrift og tale. Det er vigtigt, at du kan bevare overblikket, selv når flere samtidige opgaver kræver din opmærksomhed, og at du samtidig er i stand til at kende dine egne begrænsninger. Samtidig er du en tydelig kommunikator, der formår at skabe relationer på alle niveauer.
Det er et ubetinget krav, at du har evnen og viljen til at kunne begå dig i en amerikansk enhed med andre normer og omgangsformer for derved at kunne repræsenterer forsvaret på bedste vis.

Du er eller skal kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT.
Ansættelsesvilkår
Dette brede opslag omfatter konstabel, korporal, sergent eller oversergent Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder, eller mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Stillingens indhold og niveau justeres efter den valgte kandidat.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIG og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysninger om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til oberstløjtnant Jens Alsing, FKO-A-CHFET@MIL.DK , tlf. +299 594 126.

Du kan kontakte fuldmægtig Nickie Hermansen, AKO HR partner ved Forsvarsministeriets Personelstyrelse på FPS-RA-MA02@MIL.dk eller på tlf. +299 49 11 04, såfremt du har spørgsmål til specifikke grønlandske ydelsesforhold.

Bemærk at tidsforskellen mellem Danmark og Thule er 5 timer bagud og Nuuk er 4 timer bagud.


Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS252@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 29. januar 2020, Vi forventer at gennemføre samtaler i uge 6 - 7. Samtalerne forventes at foregå via VTC eller SKYPE.

Stillingen er til besættelse 1. marts 2020.

Stillingen bestrides som midlertidig tjeneste ved Arktisk Kommando i Pituffik i Grønland, for en afgrænset periode på 2 år gældende fra ansættelsestidspunktet, med mulighed for forlængelse. Du vil beholde dit nuværende faste tjenestested under opholdet i Pituffik.

Du vil blive stillet en fri bolig (skattepligtig) til rådighed og du får ydelser jf. Grønlandsaftalen, Mulighed for familiestatus - dog undtaget børn i skolealder, da der ikke er skole på Thule.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM ARKTISK KOMMANDO

Arktisk Kommando er en operativ kommando med ansvar for alle Forsvarets indsættelser i Nordatlanten og Arktis. Kommandoens ansvarsområde omfatter både Grønland og Færøerne samt omkringliggende havområder.

Arktisk Kommandos mission er at beskytte Kongeriget i Arktis. Det indebærer evnen til at kunne håndtere kriser og ultimativt at gennemføre militært forsvar af Grønland og Færøerne – i samarbejde med andre nationale og internationale hovedkvarterer. I Arktisk Kommando har vi indsat enheder fra Søværnet og Flyvevåbnet i operativ kontrol 24/7, hvilket kræver engagement og en Combined/Joint tilgang til opgaverne. Vi gennemfører overvågning samt suverænitetshævdelse – året rundt. Vi løser samtidig en lang række vigtige operative opgaver fx eftersøgnings- og redningstjeneste, miljøovervågning, fiskeriinspektion og støtte til det civile samfund. Det kræver forudseenhed og tæt samarbejde med de statslige og militære myndigheder i nabolandene til Grønland og Færøerne. Ved behov kan Kommandoen forstærkes af enheder fra alle værn samt Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen.

Arktisk Kommando har hovedkvarter i Nuuk, hvor der for tiden arbejder omtrent 70 medarbejdere. Derudover har kommandoen personale flere steder på øst- og vestkysten af Grønland, på Færøerne samt i Danmark.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

AKO Sirius

Lokation

Grønland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

29.01.2020

Indrykningsdato

13.12.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent