Sagsbehandler for tekniske uddannelser ved Flyverkommandoens Uddannelsessektion (GENOPSLAG)


Sagsbehandler for tekniske uddannelser ved Flyverkommandoens Uddannelsessektion

Vil du have indflydelse på uddannelsen af Flyvevåbnets teknikere og dermed bidrage til, at Flyvevåbnets medarbejdere besidder det rette kompetenceniveau til at vedligeholde og udvikle Flyvevåbnets operative kapaciteter? Så er stillingen som sagsbehandler for tekniske uddannelser noget for dig.
Om os
Flyverkommandoen er placeret på Flyvestation Karup og er overordnet ansvarlig for styring af Flyvevåbnets planlægning og drift.

Uddannelsessektionen er et team på en chef og fem sagsbehandlere, der alle arbejder selvstændigt og med stor frihed.

Sektionens primære opgave er at tilvejebringe og udvikle de uddannelser, som Flyvevåbnet har behov for med henblik på altid at kunne indsætte kapaciteter hurtigt og effektivt.

Vi er den ene af to sektioner i Struktur- og Uddannelsesafdelingen med i alt elleve stillinger.

Opgaverne varierer meget, og sektionen støtter hele Flyverkommandoen i deres arbejde.

Ved Flyverkommandoen har vi en kultur, hvor tanker og idéer udveksles frit for at fremme en høj kvalitet i opgaveløsningen. Vi understøtter et kreativt og konstruktivt samarbejdsmiljø, hvor mange opgaver løses af flere ressourcepersoner på tværs af sektioner. Vi prioriterer vidensdeling, mangfoldighed og anerkendelse.
Om stillingen
Du vil få ansvaret for tilvejebringelse af de rette kompetencer til Flyvevåbnets teknikere på alle niveauer i samarbejde med ressourcepersoner fra den øvrige stab. Uddannelserne anskaffes fra civile udbydere i ind- og udland samt fra militære myndigheder i hele Forsvaret.

Ved tilvejebringelse af uddannelserne har du et særligt fokus på samspillet mellem teknikernes kompetencer og luftdygtigheden for Flyvevåbnets flyvende kapaciteter. Findes den rette uddannelse ikke i forvejen, vil du stå i spidsen for udviklingen af en sådan.

Stillingen har en bred berøringsflade med mangeartede opgaver, herunder implementering af DKMAR bestemmelserne inden for uddannelses- og certificeringsområdet. Stillingsindehaveren vil desuden varetage uddannelsessamarbejdet med vores kolleger i Norge og Holland gennem internationalt samarbejde. Du vil også indgå i en arbejdsgruppe, som står for at udvikle og implementere de tekniske typeuddannelser til F-35 flyet.

Der er tale om en stilling, hvor der er gode muligheder for at sætte sit eget præg på hverdagen med plads til faglig fordybelse og personlig udvikling. I Uddannelsessektionen benytter vi gerne muligheden for hjemmearbejdsplads, og der er generelt en stor frihedsgrad i relation til planlægning af egen hverdag.

Der er mulighed for at tilpasse stillingen til dine ønsker, behov og kompetencer.
I forbindelse med det internationale uddannelsessamarbejde må forudses begrænset rejseaktivitet til særligt Norge, Holland og USA.
Om dig
Du er kaptajn med en baggrund som teknikofficer i Flyvevåbnet. Du trives med at arbejde selvstændigt med både drift og udvikling. Din analytiske sans er veludviklet, og du formår at omsætte Flyvevåbnets operative behov til kompetence- og uddannelsesbehov samt udarbejde planer for tilvejebringelse af disse.

Du besidder gode kommunikative evner, herunder behersker du engelsk i skrift og tale, ligesom du har gode IT-færdigheder. Kendskab til DKMAR er en fordel, og har du har erfaring med værkstedsledelse og tekniske uddannelser i Flyvevåbnet er det yderligere et plus.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Uddannelsessektionen MJ Jesper Storhøj Sørensen på FIIN: VFK-F-CHPSU, på mail: FKO-F-CHPSU@mil.dk eller på mobiltelefon 50 86 57 24.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Dennis Nordahl, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9141.

Ansøgningsfristen er d. 1. marts 2020 og ansættelsesdatoen vil blive endeligt koordineret i samarbejde med afgivende chef. Ansættelsessamtaler forventes gennemført løbende.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FLYVERKOMMANDOEN
Flyverkommandoen består af et National Air Operation Centre, Kapacitetsdivisionen, Planlægnings- og Styringsdivisionen, Aviation Safety og en ledelsessektion.
Flyverkommandoen planlægger og gennemfører nationale luftoperationer og luftmilitære øvelsesaktiviteter, opstiller Special Operation Air Task Group, er ansvarlig for styrkeproduktionen ved Flyvevåbnets enheder, samt for at støtte underliggende myndigheders opgaveløsning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

01.03.2020

Indrykningsdato

13.12.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent