Efterretningsbefalingsmand og skydelærer til 1 Kampvognseskadron ved I Panserbataljon, Jydske Dragonregiment


Efterretningsbefalingsmand og skydelærer til 1 Kampvognseskadron ved I Panserbataljon, Jydske Dragonregiment

Brænder du for kampvognsvåbnet? Har flair for uddannelse, er du klar til at være en af de drivende kræfter i en dynamisk kampenhed under udvikling.
Så har du nu muligheden for et udfordrende og udviklende job, som efterretningsbefalingsmand og skydelærer på Leopard 2, ved 1. Kampvognseskadron.
Om os
1. Kampvognseskadron også kaldet ”Niels Kjeldsens Eskadronen”, er en af de to kampvognseskadroner i I Panserbataljon ved Jydske Dragonregiment. Eskadronen består af tre kampvognsdelinger med leopard 2 A5 snart Leopard 2 A7 og en kommandodeling.
Om stillingen
Som efterretningsbefalingsmand og skydelærer er du eskadronens garant for kvaliteten på kampvognsområdet, herunder:
- Uddannelse af kampvognsbesætninger.
- Efterretningsuddannelse i eskadronen.
- Ekspert på kampeksercits enkeltvogn og deling.
- Chefens sparringspartner på enhedsuddannelse, øvelser og skydeperioder.
- Chefens nærmeste rådgiver på efterretningsområdet.

Under operativ indsættelse vil du fungere som efterretningsbefalingsmand. Samt i perionder være indsat i KVG, hvor du vil indgå i et makkerpar med chefen. Her vil du skulle støtte denne, såvel i kamp som under førervirke, i rollen som efterretningsbefalingsmand. Stillingen kræver en høj grad af både teknisk og taktisk forståelse.

Som skydelærer på kampvognen skal du være ekspert på kampvognen, og du skal kunne videreformidle din viden til kampvognsbesætningerne i forbindelse med uddannelse. Taktisk skal du kunne anvende kampvognstaktikker på enkeltvogns- og delingsniveau for at kunne bistå chefen med uddannelse af eskadronen.

Som efterretningsbefalingsmand skal du kunne forstå og anvende modstanderens doktrin, for at kunne rådgive eskadronchefen under indsættelse..
Om dig
Du er seniorsergent eller oversergentvurderet egnet udnævnelse.
Du har en baggrund som kampvognskommandør og næstkommanderende i en kampvognsdeling. Du besidder, en oprigtig interesse for kampvognsvåbnet - ligeledes har efterretningsområdet din store interesse.
Du behersker engelsk i skrift og tale.
Du er, eller kan sikkerhedsgodkendes til hemmeligt (HEM).
Da du forretter tjeneste i en kampenhed, forventes det at du holder dig i god fysisk form.
Det vil være en fordel, hvis du er uddannet kampvognsskydeinstruktør..
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentsstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan søges af oversergenter med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i forhold til stillingens lønniveau, og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale mhp. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlig tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Dragonkasernen i Holstebro.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Eskadronsbefalingsmand seniorsergent Nils Ståhl på tlf.72 82 32 42 eller via mail: JDR- 1b-101a

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Camilla Lindholm Johnsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs250@mil.dk.

Såfremt du er udpeget til deltagelse til internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 31.01.2020. Samtaler forventes gennemført i uge 6 - 8 .
Stillingen ønskes besat den 01.03.2020, eller snarest herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets område er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om Jydske Dragonregiment
Jydske Dragonregiment er et af Danmarks fire kamptropregimenter. Regimentet der er garnisoneret på Dragonkasernen i Holstebro, har stolte traditioner og har siden 1948 bidraget med soldater til international tjeneste. På kasernen arbejder dagligt omkring 1.200 medarbejdere fordelt på tre bataljoner og støttestruktur. Den ene af bataljonerne er underlagt stab 1. brigade, der ligeledes er garnisoneret på Dragonkasernen. De to øvrige bataljoner er underlagt 2. brigade. Støttestrukturen omfatter Garnisonsstøtteenhed, en Svær Transportdeling og en Reparationsdeling fra Trænregimentet, et Udleveringsdepot, et element fra Veterancenteret og Forsvarets Sanitetskommando samt et Driftsområde. Garnisonen tilbyder hermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.
Prinsens Musikkorps hører til regimentet, men er garnisoneret på Skive Kaserne. Vi arbejder alle på, at uddanne og få skabt de bedste vilkår til at uddanne værnepligtige og fastansatte soldater til at løse nationale og internationale opgaver.

Læs mere om regimentet på www.forsvaret.dk/jdr.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk


  
  
  
Generel information

Tjenestested

Dragonkasernen

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

31.01.2020

Indrykningsdato

10.12.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent