Opklaringssoldater til 1. Lette Opklaringseskadron


Opklaringssoldater til 1. Lette Opklaringseskadron

Er du konstabel og ønsker at prøve noget nyt? Så søg en af vores stillinger som opklaringssoldat, enten som spejder, kører eller skytte, ved 1. Lette Opklaringseskadron på Bornholm.
Om os
Vi har fokus på faglighed, initiativ og sammenhold, vi dyrker de klassiske soldaterværdier i eskadronen hver eneste dag.

Hos os er det et broderskab man træder ind i.

1. Lette Opklaringseskadron består af to stående opklaringsdelinger og en kommandodeling.

Eskadronen har en lang og stolt historie som på nuværende tidspunkt tæller 21 deployeringer siden oprettelsen i 1986 og kom sidst hjem fra Kabul i august 2018.

Eskadronen som helhed uddanner og træner med henblik på at kunne indgå som opklaringseskadron og fungere som 1. brigades opklaring. Det betyder at alle dele af eskadronen skal kunne indsættes operativt og have forståelse to niveauer op.

Træningen er netop nu målrettet enkeltmand og gruppeniveauet.

Vi træner og indsættes med åben Mercedes GD 270 som grundplatform. Vi er derfor en back to basic opklaringseskadron – det bliver ikke meget federe end det.

I eskadronen arbejder vi målrettet på at have et stærkt sammenhold og være fagligt dygtige.

Vi er en specialiseret enhed, som indsættes med kort varsel på et svagt grundlag og over lange afstande, hvilket kræver, at alle er i stand til at tage initiativ.

I eskadronen belønner vi initiativ, og lærer af de beslutninger vi tager.

Alle soldater i eskadronen er vigtige, så har man evnerne eller motivationen, er der mulighed for at løse opgaver, som ellers vanligt vil falde udenfor ens normale opgaver.
Om stillingen
Vi søger folk til tre forskellige stillinger; spejder, kører og skytte.

Det er vigtigt at understrege, at det du ikke kan, vil eskadronen hjælpe dig med at lære, så længe din motivationen er der, så kommer du langt.

Alle tre funktioner er vigtige og fundamentale for delingens løsning af opgaver.

Det er muligt at få en plads i en af grupperne, men også i deltrop for enten delingsfører eller næstkommanderende.

Spejderen fungerer som sikringsmand for sin fører afsiddet, derudover er signal eller sanitet en af kernekompetencerne.

Som spejder er fysisk form, vejfinding og enkeltkæmperfærdigheder vigtige, da man arbejder hovedsageligt afsiddet.

Skytten er gruppens garant for sikring/ild, når der opklares opsiddet, og arbejder tæt sammen med køreren.

Skytten er et multitool i gruppen, klar til at afløse spejderen eller køreren når der er behov. Enkeltkæmperfærdigheder og kommunikation er vigtige for skytten.

Køreren bringer i virkelighed gruppen sikkert frem.

En god kører sparer gruppen for meget besvær.

Køreren sørger selv for at udvælge stillinger, han er med på kort og skal være kyndig på gruppens signalmidler.

Derudover har køreren ansvaret for gruppens vognhold, når førerne og spejderne går afsiddet. Overblik og køreevner er vigtige.

Herudover vil dine opgaver omfatte:
- Deltage i enhedsuddannelse med resten af din deling.
- Modtage funktionsuddannelse.
- Vedligeholde grundlæggende militære færdigheder som orientering, skydning, fysisk træning mv.
- Vedligeholde eget og gruppe/delingsmateriel.
- Selv opsøge opgaver, viden og ansvar.

Mulige opgaver (afhængig af interesse/kompetencer):
- Planlægning og gennemførelse af uddannelse på enkeltmand/GRP-niveau.
- Videre uddannelse via kurser.
Om dig
Det er ikke et krav at have erfaring som opklaringssoldat eller fra internationale missioner.

Det vigtige er, at du er motiveret og dedikeret til din opgave, dine kammerater og din eskadron. Resten kommer til dig undervejs.

Vi søger soldater, som ønsker at prøve noget nyt, og som er villige til at give opklaringshåndværket et seriøst forsøg henover nogle år.

De vigtigste punkter uanset hvilken stilling man ansættes i:
- Man er dedikeret og motiveret.
- Villig til at tage ansvar og lære noget nyt.
- Sætter pris på samarbejde.
- Man er i god fysisk form og har styr på sine grundlæggende militære færdigheder.

Det er en fordel hvis du har:
- B og C kørekort
- Omskoling til GD
- Omskolet på M60, TMG, Dysekanon, Radio 152 og HF.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Bornholm.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte eskadronchef Søren Barsøe på telefon 31 51 00 72, eller via mail: GHR-3B-100a@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS245@MIL.DK

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 31. januar 2020 og samtaler forventes afholdt snarest herefter.

Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM GARDEHUSARREGIMENTET
Gardehusarregimentet er et moderne kamptrop regiment med enheder i både Slagelse og Rønne.

På Gardehusarkasernen i Slagelse har regimentet I Panserinfanteribataljon, som består af fast personel i stående reaktionsstyrke, og V Uddannelsesbataljon, herunder Gardehusarregimentets Hesteskadron, som primært uddanner værnepligtige.

På Almegårds Kaserne i Rønne har III Opklaringsbataljon, som indeholder både stående styrke og en uddannelsesenhed for værnepligtige, hjemme.

Hverdagen ved regimentet er i stor udstrækning styret af uddannelse og forberedelse til indsættelse samt støtte til både enheder og pårørende.

For Gardehusarregimentet er det ligeledes en spændende og udfordrende opgave at eskortere og stille æreskommandoer for Hendes Majestæt Dronningen, når dette ønskes. Den beredne ceremonielle opgave løses primært af Hesteskadronen og dens 75 heste, men også personel ved de tre husarbataljoner har mulighed for at blive indsat i forbindelse i regimentets Hoftjeneste.

Husaren i dag står således over for en række spændende opgaver; både i form af national og international tjeneste, som kræver et højt uddannelsesniveau samt Hoftjeneste, som ligeledes stiller store krav til professionalisme, engagement og grundighed.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Almegaards kaserne

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

31.01.2020

Indrykningsdato

09.12.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent