Rådighedsstilling – Seniorsergent af reserven til Operationsstaben med logistisk baggrund (genoplag)


Rådighedsstilling – Seniorsergent af reserven til Operationsstaben med logistisk baggrund (genopslag)

Er du tidligere seniorsergent med logistiske erfaringer og kompetencer, søger Operationsstabens reserveenhed i øjeblikket reservister som dig.
Om os
Operationsstaben har eksisteret siden den 1. oktober 2014, hvor vi blev etableret med henblik at forestå Forsvarets samlede planlægning og gennemførelse af indsættelse af enheder i nationale- og internationale operationer.

Operationsstaben er geografisk placeret i både København (Holmens Kanal 9) og på Flyvestation Karup, hvor reserven primært er forankret.
Om stillingen
Operationsstaben søger en seniorsergent af reserven med logistisk baggrund - der designeres til at indgå i vores reserveenhed.

Du skal indgå i et stærkt team som har fokus på logistisk støtte til udenlandske beredskabs-bidrag i Danmark. I dit virke vil du sammen med andre dygtige kolleger være med til at bidrage til at, træne, udvikle og koordinere udenlandske styrkers bevægelser i Danmark, herunder anvendelse af dansk civil og militær infrastruktur og faciliteter.

Du vil bidrage til at informere og koordinere støtte på tværs af det samfundsmæssige beredskab samt indgå i tværgående mødevirksomhed med allierede partnere.

Rådighedsstillingen vil være præget af en stor grad af selvstændighed, og du vil være en del af et miljø, hvor der bliver lagt vægt på at udvikle samarbejdsrelationer til gavn for både opgavens og din egen løsning.

Antallet af indkommanderingsdage vil være svingende – men du skal så vidt muligt forvente at skulle indkommanderes minimum 10 dage om året.
Om dig
Du har erfaring inden for det operative felt og gerne erfaring indenfor logistikområdet,
herunder koordination og planlægning.

Det vil være en fordel, hvis du har en baggrund fra en privat eller offentlig virksomhed, der beskæftiger sig med infrastruktur.

Du vil skulle samarbejde med forskellige danske styrelser og internationale stabe. Det er derfor væsentligt, at du formår at begå dig selvstændigt. Ligeledes forventes det, at du kommunikerer klart og samtidig udviser forståelse for den kontekst, som du befinder dig i.

Du er villig til at tage nødvendig sidemandsoplæring og efteruddannelse, med fokus på egen træning og uddannelse i rammen af reservens designeringsfunktioner.

Du er indstillet på, at deltage i rejse- og mødeaktiviteter, da du i perioder forventes at deltage i internationalt møde og øvelsesaktivitet.

Du er tidligere chefsergent eller seniorsergent, alternativt oversergent med erfaringer indenfor logistik eller lignende.
Ansættelsesvilkår
Stillingerne er niveaufastsat som seniorsergent af reserven (M231). Ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Centralforeningen for stampersonel.

Du bliver aflønnet pr. indkommanderingsdag. Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Der indbetales ikke til pension.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignede operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chef J4 oberstløjtnant Carsten M.F. Møller på tlf.: +45 72 84 04 51 eller mail: FKO-O-CHJ4@mil.dk. Alternativt MJ-R S. L Mortensen på tlf.: +45 20 25 81 75, Mail: FKO-O-RPH12@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Jesper Bjarke Jensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail: fps-ba-bss06@mil.dk

Ansøgningsfristen er den 26. januar 2020 og ansættelsessamtale forventes gennemført umiddelbart efter.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Vær opmærksom på, at bilag skal oploades som pdf.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSKOMMANDOEN
Forsvarskommandoen er Danmarks og Rigsfællesskabets øverste militære myndighed, og har ansvaret for at udvikle, producere og indsætte de militære kapaciteter og enheder i national og international opgaver. Forsvarskommandoen ledes af forsvarschefen, der samtidig er forsvarsministerens øverste militærfaglige rådgiver. Forsvarschefen har tillige ansvaret for den operative ledelse af de danske militære styrker. Forsvarskommandoen består af Forsvarsstaben og de fem kommandoer; Hærkommandoen, Søværnskommandoen, Flyverkommandoen, Specialoperationskommandoen og Arktisk kommando
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

26.01.2020

Indrykningsdato

03.12.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent