Rådighedsstillinger – Major af reserven til Operationsstaben (genopslag)


Rådighedsstillinger – Major af reserven til Operationsstaben (genopslag)

Er du major af reserven, og søger du et alsidigt og spændende job med mange facetter, så er Operationsstabens reserveenhed stedet for dig.
Om os
Operationsstaben har eksisteret siden den 1. oktober 2014, hvor vi blev etableret med henblik at forestå Forsvarets samlede planlægning og gennemførelse af indsættelse af enheder i nationale- og internationale operationer.

Operationsstaben er geografisk placeret i både København (Holmens Kanal 9) og på Flyvestation Karup, hvor reserven primært er forankret.
Om stillingen
Operationsstaben søger en analytisk og styringsmæssig stærk major af reserven der designeres til at indgå i vores reserveenhed, hvor kompetencer, kvalifikationer og erfaringer vil være styrende for din anvendelse.

Du skal være en naturlig del af stærke relationer, selvom du ikke har din daglige gang i Operationsstabens reserveenhed, og din udadvendte personlighed skal understøtte dette.

Dine bidrag være med til at højne Dansk forsvarsplanlægning såvel som arbejdet med Forsvarets fornyede fokus på deltagelse i et kollektivt forsvar.

Vi arbejder i et værnsfælles miljø på det højeste militære niveau og vir har en uformel omgangstone. Der er fleksible rammer og frihed under ansvar.

Antallet af indkommanderingsdage vil være svingende – men du skal så vidt muligt forvente at skulle indkommanderes minimum 20 dage om året.
Om dig
Du er en aktiv og engageret del af Forsvarets Reserve. I dagligdagen har du et civilt job, hvorfra du har erfaring med ledelse, koordination og planlægning.

Militært har du erfaring med ledelse- og stabsarbejde fra enten brigade-, divisions-, korps- eller værnsfælles niveau.

Du favner bredt og formår at arbejde selvstændigt. Du har gode samarbejdsevner og du kan opbygge professionelle netværk og samarbejdsrelationer til gavn for både opgavens og din egen løsning og dit eget virke.

Du har mod på at arbejde på strategisk niveau, med integritet, et stort drive og en høj grad af fleksibilitet. Du har gode dansk- og engelsk kundskaber i både skrift og tale, og kan begå dig i et internationalt miljø.

Du er villig til at tage nødvendig sidemandsoplæring og efteruddannelse i rammen af Operationsstaben, og du er indstillet på nødvendige tjenesterejser, da du i perioder forventes at deltage i international uddannelses- og øvelsesaktivitet.

Du er major af reserven M331-R eller har en tilsvarende relevant uddannelse.

Du har en baggrund i Forsvaret og har oparbejdet relevante civile kompetencer, der kan anvendes i Specialoperationskommandoen.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingerne er niveaufastsat til major af reserven og ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisation for Personel af Reserven i Danmark. Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer. Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag på 17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignede operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chef for Operationsstabens reserve OL-R Karsten Heiselberg på tlf. +45 30 70 07 50 eller mail: FKO-O-CHRES@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Jesper Bjarke på mail: fps-ba-bss06@mil.dk eller på telefon +45 72 81 91 91.

Ansøgningsfristen er den 26. januar 2020 og ansættelsessamtaler forventes gennemført løbende.

Ansættelser hurtigst muligt.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Vær opmærksom på, at bilag skal oploades som pdf.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSKOMMANDOEN
Forsvarskommandoen er Danmarks og Rigsfællesskabets øverste militære myndighed, og har ansvaret for at udvikle, producere og indsætte de militære kapaciteter og enheder i national og international opgaver. Forsvarskommandoen ledes af forsvarschefen, der samtidig er forsvarsministerens øverste militærfaglige rådgiver. Forsvarschefen har tillige ansvaret for den operative ledelse af de danske militære styrker. Forsvarskommandoen består af Forsvarsstaben og de fem kommandoer; Hærkommandoen, Søværnskommandoen, Flyverkommandoen, Specialoperationskommandoen og Arktisk kommando.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Viborg

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Reserve-Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

26.01.2020

Indrykningsdato

03.12.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent