Driftsanalytiker til Forsvarets helikoptere i Karup


Driftsanalytiker til Forsvarets helikoptere i Karup

Har du lyst til at blive ekspert på drifts-, forsynings-, og logistikopgaver på Forsvarets helikoptere med et særligt fokus på vores redningshelikopter EH101 Merlin?
Om os

Vi er et team på ca. 30 personer ansat ved Forsvarets Materiel og Indkøbsstyrelse i Ballerup, som har det samlede ansvar for driften af Forsvarets helikoptere. I forbindelse med helikopterdriftscenteret/CAMO i Karup er der etableret et ingeniør-element med i alt 8 medarbejdere, der supplerer vores team i Ballerup.

Vi tilbyder en spændende og dynamisk arbejdsplads med gode kollegaer, hvor der bliver lagt vægt på et godt arbejdsmiljø med en arbejdsuge på gennemsnitlig 37 timer, fleksibel arbejdstid og betalt frokostpause. Hos helikopterdriftscenteret i Karup har du med andre ord tid til et liv ved siden af, uden du giver afkald på kompetenceudvikling og relevante faglige udfordringer.
Om stillingen

I et spændende arbejdsmiljø er hovedopgaven at indgå i CAMO for Forsvarets helikoptere og sikre helikopternes vedvarende luftdygtighed. I tæt samarbejde med brugerne, samt de PART-145 organisationer der løser vedligeholdelsesopgaverne på helikopterne, deltager du blandt andet i driftsanalyse og optimering af helikoptervedligeholdelsen.

Opgaverne retter sig primært mod en funktion som daglig leder af Joint Aircraft Availability Management Office (JAAMO). I denne rolle tilsikrer du, at Leonardo Helicopters Division (LHD) har den nødvendige information ift. at kunne støtte den daglige drift ved HWKAR, den tunge vedligeholdelse ved produktionsområde Aalborg samt deployerede helikoptere med;

• Nyindkøbte reservedele
• Reparationer og overhaul af reparable komponenter
• Vedligeholdelsesdata, herunder teknisk support fra LHD

Du kommer til at arbejde tæt sammen med brugerne ved Helicopter Wing Karup, Leonardo Helicopter Divisions udstationerede medarbejdere i Karup, samt de kapacitetsansvarlige i Ballerup, som har det overordnede luftdygtighedsansvar for alle Forsvarets fly.

Under oplæring, uddannelse og det almindelige samarbejde med vores leverandører og samarbejdspartnere, er der mulighed for rejseaktivitet.
Om dig

Du er enten uddannet maskin- eller produktionsingeniør, Teknisk Officer i Flyvevåbnet eller har en anden uddannelse med tilsvarende kvalifikationer.

Du har interesse for arbejde med analyse og løsning af logistiske og tekniske problemstillinger samt IT-systemer til konfigurationsstyring og vedligeholdelse af fly.

Du har gode forhandlings- og samarbejdsevner og behersker engelsk på forhandlingsniveau såvel mundtligt som skriftligt.

Økonomisk indsigt, herunder forståelse for budgettering og økonomistyring, samt brug af it-værktøjer i den forbindelse er en selvfølge for dig, og erfaring med SAP/R3 vil tillige være en stor fordel.

Erfaring indenfor luftfartsindustrien, samt flere års erfaring inden for flere af de ovennævnte opgaver vil være en stor fordel.
Ansættelsesvilkår

Som uddannet ingeniør bliver du ansat som akademiker og aflønnet efter den til enhver tid gældende Akademikeroverenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i Staten på basisløntrin 4 – 8. Derudover er der, afhængig af dine kvalifikationer, mulighed for at forhandle tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 % af basisløn og pensionsgivende tillæg.

Hvis du er militær besættes stillingen i henhold til protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte
officerer i Forsvaret.

Som ansat inden for Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne under hele ansættelsesforholdet.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du kontakte Frank Dalbram på telefon 41710473

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesforhold kan du rette henvendelse til Forsvarsministeriets Personalestyrelse HR-konsulent Julie Hasforth på telefon 32 66 57 02.

Vi vil bede dig søge stillingen via linket. Du anmodes om at vedhæfte relevante dokumenter for uddannelse mv.

Ansøgningsfristen er den 5. januar 2020. Samtaler afholdes umiddelbart herefter med henblik på ansættelse snarest muligt og senest den 1. februar 2020.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

05.01.2020

Indrykningsdato

02.12.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent