Næstkommanderende Vagthold til Vagtkompagniet Den Kongelige Livgarde


Næstkommanderende vagthold til Vagtkompagniet, Den Kongelige Livgarde

Brænder du for en spændende og afvekslende tjeneste i en selvstændig og operativt indsat enhed, hvor der stilles høje krav til faglighed og disciplin?
Om os
Vagtkompagniet har, som selvstændig underafdeling under Chefen for Den Kongelige Livgarde, primært til opgave at gennemføre ydre bevogtning af Hendes Majestæt Dronningen samt de kongelige slotte og palæer. Kompagniet er således indsat til løsning af en skarp national operativ bevogtningsopgave, på alle tider af døgnet, hver dag, året rundt.
Når kompagniet indsættes i bevogtningsopgaver om Kongehuset underlægges vagtstyrken Hendes Majestæt Dronningens Adjudantstab.

Vagtkompagniet er også indsat til bevogtning af Livgardens Kaserne i København, ved Rosenborg Slot, og i Kastellet. Slutteligt løser vi ceremonielle opgaver for Kongehuset og Forsvaret i både ind- og udland.

Foruden ovenstående opgaver, har Vagtkompagniet fra 1. december fået en ny opgave med at stille en beredskabsenhed, som skal kunne indsættes med kort varsel.

Kompagniet består pt. af ca. 350 værnepligtige gardere, der bestrider tjenesten i fire måneder ad gangen, samt yderligere ca. 70 fastansatte. Personellet er fordelt på en Kommandodeling, fire vagthold og et professionelt Tambourkorps. Hvert vagthold består af en vagtholdsfører (seniorsergent), en næstkommanderende (oversergent), 9 sergenter samt ca. 80 gardere.

Kompagniet er kendetegnet ved yderst dedikerede medarbejdere på alle niveauer, og professionalisme er i højsædet. Afspadserings- og ferieplaner lægges som tjenesten tillader det, i samarbejde med den enkelte medarbejder, og efter overholdelse af gældende bestemmelser og regler på området.

Vagtkompagniet har til huse på Livgardens Kaserne i København, centralt beliggende nær Rosenborg Slot og Nørreport station.
Om stillingen
Som næstkommanderende vagthold (NK/VH) bliver du vagtholdsførerens (VHF) nærmeste hjælper og dennes stedfortræder, med direkte ansvar over ca. 80 mand. Du kommer til at varetage administrationen af vagtholdets indkvartering, materiel og udrustning, samt ajourfører vagtholdets personellister mv. I samarbejde med VHF udarbejder du uddannelsesplaner, forholdskarakterer og FOKUS til befalingsmændene.

Som NK/VH gennemfører du, på ordre, uddannelse indenfor vagtteori og eksercits, desuden virker man som faglærer på vedligeholdelse af vagtudrustning, skydeuddannelse og førstehjælp.
Du bliver primær instruktør for bestridelse af vagttjenesten på alle landslotte, dvs. Fredensborg, Marselisborg og Gråsten Slot.
Ligeledes kommer du til at fungere som primær instruktør på Livgardens (LG) Blå Kursus for befalingsmænd af sergentgruppen efter direktiv fra kompagniets 3. kommanderende.

Næstkommanderende vagthold, skal også kunne indgå i æreskommandoer og andre eksterne afgivelser, såsom tattoo i ind- og udland, hvor personlig fremtoning, holdning, og faglig dygtighed vægtes.

Udover den daglige tjeneste indgår du i Vagtkompagniets inspektionshavende vagtroste, og du skal som udgangspunkt påregne ca. 50 vagtdøgn om året. Du kommer som inspektionshavende til at forestå al teknisk og taktisk indøvelse og klargøring af garderne til indsættelse i vagttjeneste, herunder opladning af våben og kontrol af udrustning.
Foruden vagterne som inspektionshavende vil du også komme til at indgå som fører for beredskabsvagtholdet hver 4. uge.

Som oversergent og seniorsergent ved Vagtkompagniet indgår du som en del af puljen til Livgardens rotationsstillinger ved Hærens Løjtnantsuddannelse i Slagelse. Disse stillinger besættes af et års varighed.

Om dig
Du er en oversergent, eller erfaren sergent (vurderet egnet til gennemgang af Videreuddannelsestrin-I for mellemledere).

Såfremt du er sergent, så skal du underskrive en uddannelsesaftale med henblik på at du gennemfører og består VUT-I, idet kravet til stillingen er, at du er oversergent.

Det er et krav, at du er min. 175 cm. høj som mand og 169 cm som kvinde.

Det er en fordel at have forrettet tjeneste i internationale operationer, og det er ønskeligt at du har erhvervet kørekort, kategori B.

Det er ønskeligt du har forrettet tjeneste som vagtgående sergent, samt at du har gennemført Blåt Vagtkursus for befalingsmænd af sergentgruppen ved LG.

Du er loyal, fagligt velfunderet og stræber altid efter, at levere gode opgaveløsninger og resultater.

Du kan lide at arbejde i en enhed hvor arbejdspresset, til tider, er højt, og hvor faglig dygtighed er i højsædet. Du har en helt særlig sans for orden og detaljer, og du skal turde gå foran i alle tænkelige situationer, hvor du altid fremstår som det gode eksempel. Der lægges stor vægt på FOKUS kompetencerne: Motivere andre, samarbejde, faglighed og styring.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v., som er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for Stampersonel.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være København.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Chefen for Vagtkompagniet, Major Søren P. Østergaard på telefon 20 94 89 76, eller kompagnibefalingsmand, Seniorsergent Carsten Mantler på telefon 41 87 83 44.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS246@MIL.DK eller telefonnummer 72 81 91 57.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 16. december 2019 og samtaler forventes afholdt i forlængelse af tidsfristens udløb.

Stillingen er til besættelse 1. januar 2020.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

DEN KONGELIGE LIVGARDE
Den Kongelige Livgarde er et infanteriregiment med mange traditioner præget af de to operative opgaver: Vagten om Majestæten og de kongelige slotte og palæer samt levering af kampenheder til felthæren. Udover uddannelsen af værnepligtige, der forestår vagten om Kongehuset, leverer Den Kongelige Livgarde også soldater til I/Den Kongelige Livgarde.
Livgarden har enheder på Garderkasernen i Høvelte og Livgardens Kaserne i København.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

København

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

16.12.2019

Indrykningsdato

02.12.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent