Leder af Single Point of Contact – Daglig Vagthavende Officer.


Leder af Single Point of Contact – Daglig Vagthavende Officer.

OPLOG KOR, kommende Flådestation Korsør under 3 Eskadre, søger en leder af Single Point of Contact.
Du kan holde mange bolde i luften uden at miste overblikket, og du trives i en alsidig hverdag.

Passer ovenstående på dig, så er du måske vores nye kollega.
Om os
Fremadrettet bliver Single Point of Contact (SPOC) et element i Operativ Støttesektion (OSS) under Flådestation Korsør i 3 ESK.
SPOC er skibenes indgangsvinkel til den landlige logistiske støttestruktur, hvilket betyder, at vores opgaveportefølje er varieret og til tider omfattende.

OPLOG KOR indgår pr. 1/1 2020 i 3ESK.
Om stillingen
Du er den daglige leder af Single Point of Contact og sammen med dine fem medarbejdere i SPOC, løser I en bred vifte af opgaver, herunder (men bestemt ikke afgrænset til):
Koordination af teknisk assistance - i samarbejde med Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste - til Søværnets sejlende enheder, koordination i forbindelse med den daglige drift på Flådestation Korsør, vagtkoordination, løbende opdatering af procedurer og bestemmelser, sagsbehandling inden for myndighedsbeholdningsområdet og udgør kernen i beredskabsopbygningen.

Desuden vil du være elementleder for COMMCEN, som består af 1 daglig leder samt 7 gaster.

Stillingen er ofte udfordrende, da der skal løses opgaver med kort varsel og med mange interessenter, såvel interne som eksterne.
Du fungerer inden for normal arbejdstid som daglig vagthavende officer for Flådestation Korsør. Udenfor normal arbejdstid bestrides denne i en etableret tørn på tilkald, og udover at være vagtkoordinator for VO tilkald, indgår du selv i tørnen.

Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund.
Der vil være mulighed for gennemførelse af MMS i forbindelse med stillingen.
Om dig
Du er M321 og har gerne en varieret tjenestebaggrund. Dog er din personlighed mere relevant end din baggrund. Det vigtigste er, at du kan holde tungen lige i munden når tingene spidser til. Du formår at skære igennem når det er nødvendigt, og du er god til at opbygge og fastholde netværk, da det er essentielt for opgaveløsningen at have så stort et kendskab til bidragsyderne som muligt.

Du formår løbende at introducere nye procedurer og du har et stort overblik og kan planlægge fremad.

Vi forventer:
At du kan virke som mentor for medarbejderne, er god til samarbejde og holder opgaven i fokus, at du er fleksibel og omstillingsparat samt har masser af gåpåmod.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Fast tjenested vil være Flådestation Korsør.

Kontakt og ansøgning
Nærmere oplysning om stillingens indhold kan fås ved henvendelse til KL Ronni B. Seifert på OLSK-SPOC1@mil.dk, tlf. 72 60 41 37.
Alternativt kan OK Jan Niegsch kontaktes enten via mail på SCA-K-BEM01@mil.dk el. telefon 72 85 75 21.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajnløjtnant Ole Johnny Frederiksen på telefon +45 32 66 51 50.

Ansøgningsfristen er den 15. december 2019.

Ansættelsesdato 1. februar 2020.

Samtaler til stillingen forventes gennemført i uge 51.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Korsør

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

15.12.2019

Indrykningsdato

02.12.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent